Overeenkomt nieuwe marinierskazerne Nieuw-Millingen getekend

De verouderde kazerne van het Korps Mariniers in Doorn verhuist op termijn naar Kamp Nieuw-Milligen. Voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren. Zo moet er een nieuwe, toekomstbestendige kazerne verrijzen en het terrein (deels) opnieuw worden ingericht. Defensie, de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland tekenden daarom vandaag een overeenkomst. Daarin staat hoe en onder welke voorwaarden zij gaan samenwerken.

Staatssecretaris Barbara Visser: “Ik ben blij deze overeenkomst te kunnen tekenen. Bij een complex project als dit is het belangrijk dat we vanaf het begin met elkaar op 1 lijn zitten. Zo zorgen we ervoor dat de herinrichting van Kamp Nieuw-Milligen niet onnodig wordt vertraagd, maar ook dat iedereen straks tevreden is over het eindresultaat. Ik heb er alle vertrouwen in dat de 3 betrokken partijen zich hiervoor zullen inzetten.”

Er moeten verschillende zaken tussen die partijen worden afgestemd. Denk aan het mogelijk aanpassen van het huidige bestemmingsplan van de gemeente Apeldoorn.

Bekijk ook de video met reacties van de betrokkenen op de komst van de marinierskazerne naar Nieuw Milligen.

Natura 2000
Een ander aspect om zo vroeg mogelijk rekening mee te houden, is dat Kamp Nieuw-Milligen gedeeltelijk in Natura 2000-gebied ligt. En daarom aan stikstofregelgeving zal moeten voldoen. Er moet dus een functionele en toekomstbestendige herinrichting komen zonder onnodige aantasting van dit bijzondere natuurgebied.

Coördinerend Gelders gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Gelderland is een provincie waar werknemers van Defensie goed kunnen werken. Wij verwelkomen de mariniers dan ook graag. We hebben er vertrouwen in dat de plannen zorgvuldig worden uitgewerkt.”

Betekenis voor Apeldoorn
De komst van ruim 2.100 mariniers heeft een bredere impact op de gemeente Apeldoorn dan alleen de komst van de kazerne. Bijvoorbeeld op de middenstand, de vraag naar huisvesting en het gebruik van voorzieningen. Zo is het de bedoeling dat de mariniers gebruik gaan maken van een nieuw openbaar zwembad. De partijen zullen nog overleggen over de gebruiksvoorwaarden.

De komst van de marinierskazerne is ook een kans om Apeldoorn verder te ontwikkelen tot stad van de veiligheid. Nu al biedt de stad plek aan de politieacademie, de Koninklijke Marechaussee en andere Defensieonderdelen. Daarnaast werkt Apeldoorn met verschillende partners aan een Centrum voor Veiligheid en Digitalisering. Dat richt zich op digitale veiligheid, fraude en opsporing Wethouder Jeroen Joon: “Deze samenwerking past ons goed én is goed voor Nederland. Ik kijk er naar uit om de mariniers in onze gemeente te verwelkomen.”

TuinTuin

Gevechtleiders beoefenen onderschepping gekaapt vliegtuig

Een passagiersvliegtuig gekaapt. Het kan gebeuren. Daarom is de onderschepping ervan vandaag door de gevechtsleiding van het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM) geoefend. Dat gebeurde met alle civiele en militaire partijen die bij een dergelijk incident in het Benelux-luchtruim betrokken zouden zijn.

De Belgische gevechtsleiding onderschepte met F-16’s in het eigen luchtruim een Hercules C-130 van de Belgische Luchtmacht. Het transporttoestel fungeerde als het vliegtuig dat op weg naar Spanje plotseling van de route afweek en niet meer reageerde op radio-oproepen.

Zodra het toestel het Nederlandse luchtruim invloog, nam de Nederlandse luchtgevechtsleiding de onderschepping over, terwijl beide Belgische jachtvliegtuigen het ‘passagierstoestel’ escorteerden.

Nederland, België en Luxemburg
Tijdens deze oefening passeren uiteenlopende procedures de revue. Ze zijn van groot belang vanwege het overdragen van verantwoordelijkheden tussen België en Nederland.

Beide landen leveren bij toerbeurt jachtvliegcapaciteit voor de gezamenlijke luchtruimbewaking van Nederland, België en Luxemburg. Voor deze zogenoemde QRA-taak (Quick Reaction Alert) zet Nederland jachtvliegtuigen in van de vliegbases Leeuwarden en Volkel. In België wordt gevlogen vanaf de vliegbases Kleine-Brogel en Florennes.

Neerstorten
De Nederlandse luchtgevechtsleiding en die in het Belgische Glons coördineren elk de bewaking in hun eigen luchtruim. Ze werken in Europa samen zodra ongeïdentificeerde vliegtuigen naar een naburig land dreigen te vliegen. Zo valt er snel te reageren bij een mogelijke dreiging. Denk aan het laten neerstorten van een passagierstoestel op een grote stad.

Vanaf 2017 geeft de nationale autoriteit van het land in wiens luchtruim de dreiging zich voordoet, een inzetopdracht aan de QRA. Het grondgebied waarboven de inzet plaatsvindt, is bepalend voor wie de regie heeft over de inzet. Belgische jachtvliegtuigen handelen dus in opdracht van de Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie als zij in het Nederlandse luchtruim een toestel volgen.

tot 20% korting op chromebooks bij bol.com