Mariniers willen niet verhuizen naar Vlissingen en verlaten in groten getale het korps

Vooral onderofficieren zien nieuwe locatie niet zitten
Mariniers verlaten in groten getale het korps uit onvrede over de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen in 2022. In het eerste kwartaal vertrokken 73 mariniers. Dat zijn er drie keer zoveel als in voorgaande jaren. ,,Als dit zo doorgaat is er straks geen korps meer om te verhuizen”, zegt Bert van de Wakker, voorzitter van de medezeggenschapscommissie van het Korps Mariniers in de Volkskrant.

De mariniers vrezen dat hun partners in Vlissingen geen werk kunnen vinden en dat ze een koophuis er nooit meer kunnen verkopen. Ook zouden er op de nieuwe locatie te weinig schietbanen zijn en kan er wegens geluidsoverlast maar beperkt worden geoefend.
Volgens Van de Wakker vertrekken vooral onderofficieren, die moeilijk te vervangen zijn. “Je kunt je dus voorstellen dat de ruggengraat van ons korps langzaamaan verdwijnt.”
Het is nog onduidelijk of de weerstand onder mariniers ertoe leidt dat de aangekondigde kazerneverhuizing wordt teruggedraaid. Volgens een gezamenlijke enquête in opdracht van het Ministerie van Defensie en de provincie Zeeland, zou meer dan 85 procent van hen er niets voor voelen om over vier jaar van Doorn naar Vlissingen te verkassen.

Meer dan de helft van de Doornse mariniers vulde de enquête in en slechts één procent was positief over de kazerneverhuizing. De vakbonden AFMP en VBM waarschuwen al enige tijd voor een leegloop van het Korps Mariniers, als minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) voet bij stuk houdt en de bouw van een nieuwe kazerne in Vlissingen doorzet.

Beeldvorming
De provincie Zeeland heeft laten weten dat het de weerstand onder mariniers betreurt en dat het beeld dat de mariniers over Zeeland hebben niet klopt. Om de beeldvorming bij te sturen, komt Zeeland met een digitaal magazine over wonen, werken en leven in de kustprovincie. Daar zouden genoeg koopwoningen voor mariniers beschikbaar zijn. Het vermeende gebrek aan werkgelegenheid voor hun partners wordt door Zeeland tegengesproken.

Kritiek
Intussen heeft burgemeester Frits Naafs kritiek geuit op voormalig defensieminister Hans Hillen. De oud bewindsman verklaarde vorige week dat hij het plan van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om de kazerne voor Doorn te behouden nooit serieus heeft genomen. Hillen vond dat de zogenaamde business case van toenmalig Heuvelrugwethouder Roy Pamboer te laat kwam.

Petitie
“In de periode daarvoor was er niets op het terrein mogelijk. Het was mosterd na de maaltijd”, aldus Hillen. Naafs ziet in die uitspraak “een bewijs van de arrogante manier waarop Hillen in 2012 het verhuisbesluit nam”. Vorige week nam de burgemeester 12 duizend digitale handtekeningen tegen de sluiting van de Van Braam Houckgeestkazerne in ontvangst. Initiatiefnemer Miriam Appels hoopt dat haar petitie het tij keert en dat de kazerneverhuizing wordt afgeblazen.

Bron: DeKaap/ TPO / Defensie (foto illustratief)

Politiek stomverbaasd over mogelijk terugdraaien verhuizing mariniers

Politici reageren stomverbaasd op het nieuws dat de verhuizing van mariniers van Doorn naar Vlissingen op losse schroeven staat. In Doorn zijn al plannen in de maak voor woningen op het terrein in Doorn.
Gisteren schreef de Telegraaf dat de verhuizing mogelijk niet doorgaat. Minister Bijleveld zou dat binnenkort antwoorden op Kamervragen. Want het ministerie van Defensie benadrukt steeds meer dat er “geen onomkeerbare stappen” zijn gezet en dat moderniseren van de Doornse kazerne een optie is.
Burgemeester van de Utrechtse Heuvelrug Frits Naafs wilde niet op de geruchten ingaan. “We wachten de officiële antwoorden van de minister af. Ik heb nog niets via haar gehoord.” Eerder probeerde de Heuvelrug de mariniers met man en macht in de gemeente te houden. De provincie Utrecht wilde ook niet op de berichten reageren. “Het zijn speculaties”, aldus een woordvoerder.
Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) wilde wel reageren namens de gemeente, maar is ook voorzichtig: “Bronnen rondom het ministerie verwachten dit antwoord. Het is voorbarig om daarop te reageren. Als ze hier blijven, betekent dat dat hier niet gebouwd gaat worden. Dat zou jammer zijn, maar daar hou ik nu nog geen rekening mee.”
Verrast
De raadsleden zijn kritischer: “Ik ben er niet blij mee” reageert Hans Waaldijk van de partij OPEN. “We praten al vier jaar over de woningbouwplannen daar. Wij hebben een serieuze opgave wat betreft sociale woningbouw. De lokale politiek loopt Den Haag zo volledig voorbij. Dat het een vervelend besluit is, snap ik. Maar nu sluit weer een hele andere groep belanghebbenden achteraan.”

Ook de VVD is verrast: “Ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen” zegt fractievoorzitter Rob Jorg. “De kazerne in Doorn zou niet genoeg toekomstontwikkelingsmogelijkheden hebben. Daarvoor wilden ze toen het bos betrekken. Dat willen we niet. We hebben het bestemmingsplan toen gewijzigd, maar dat was niet genoeg. Dus waarom kon dat toen niet en nu wel?” Volgens de wethouder kon er toen 12.000 vierkante meter extra bebouwd worden.

Vertrek
D66 ziet de mariniers nu liever vertrekken, nu de plannen in Doorn al in de maak zijn. Dat zegt fractievoorzitter Hugo Prakke: “Ik sta niet te springen als ze toch zouden blijven. Het terrein is uitermate geschikt voor woningbouw. Dat moet dan ergens anders. Maar wij zijn niet aan zet, het terrein is niet van ons.”
Burgervertegenwoordiging Heuvelrug ziet het anders: “Mijn bek valt open”, reageert fractievoorzitter Sybe Streekstra. “Voor de werkgelegenheid moesten ze naar Vlissingen. Maar volgens ons mogen de mariniers blijven. Als Defensie moet bezuinigen, kunnen ze beter niet naar Vlissingen gaan. Dan kun je beter tanks kopen.”

De gemeente heeft veel moeite gestoken in de nieuwe plannen. Er loopt al een lang participatietraject waarbij inwoners mee kunnen praten over woningbouw op het kazerneterrein. Volgens de wethouder kost die manier van werken 20.000 euro extra bovenop de ambtenaren die ingezet zijn.

Zeeland
In Zeeland zijn de provincie en gemeente Vlissingen mondiger. Zij reageren verrast op de berichten. Provinciebestuurder Schönknecht vindt “het helemaal niet leuk dat Zeeland in zo’n negatief daglicht wordt gesteld als vestigingslocatie”.
De burgemeester van Vlissingen rekent erop dat het Rijk de afspraken over de bouw van de marinierskazerne nakomt. “We zijn al lang en breed de kazerne aan het realiseren. Dat is vanochtend niet anders dan gisteren.” Een camping is al geweken en infrastructuur wordt aangelegd. “Ik ga er vanuit dat we een betrouwbare overheid hebben”, aldus Bas van den Tillaar.
De burgemeester van Vlissingen besluit: “We bouwen een nieuwe volwaardige werk- en woongelegenheid voor mariniers in Vlissingen in Zeeland.”

Den Haag
Ook in Den Haag zijn er veel vragen over de gang van zaken. GroenLinks heeft inmiddels een debat aangevraagd over de kwestie.

Bron: RTV utrecht / Defensie (foto illustratief)