Verhuizing marinierskazerne onzeker

Het blijft onzeker of de geplande verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen doorgaat. Het onderzoek van Defensie naar de redenen waarom mariniers het korps zo massaal verlaten, wijst niet eenduidig ’Vlissingen’ aan als boosdoener.
Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Visser (Defensie) aan de Tweede Kamer.
Het kabinet nam het besluit tot de verhuizing van de marinierskazerne al in 2012. Toch houdt staatssecretaris Visser (Defensie) de mogelijkheid open dat de verhuizing niet doorgaat. Dat doet ze vooral omdat mariniers in grote aantallen vertrekken en Vlissingen als reden noemen voor hun opstappen.
Het korps kampt met een hoge uitstroom, dit jaar heeft al ruim zes procent van de mariniers irregulier het korps verlaten. Dat is aanmerkelijk hoger dan vorig jaar, toen de uitstroom op 4,6 procent lag. Doordat vooral officieren en onderofficieren de dienst verlaten, verliest het keurkorps veel ervaring. Dat geldt ook voor de commando’s, waar de uitstroom ongeveer even hoog is.

Bij het Korps Commandotroepen en de Luchtmobiele Brigade is de uitstroom ongeveer even groot. Daar zijn het vooral de jonkies in de lagere rangen die hun carrière elders voortzetten.
Defensie heeft met vertrekkende mariniers uitgebreide ’exitgesprekken’ gevoerd. Daaruit kwam naar voren dat de voorgenomen verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen weliswaar een factor is, maar niet per se de beslissende. De Korpsleiding is zwaar gekant tegen de verhuizing.

Brigadegeneraal Mac Mootry waarschuwde dat het korps zal ’halveren’ als de verhuizing doorgaat. Partners willen niet meeverhuizen vanwege de schrale arbeidsmarkt in Zeeland. Ook het ontbreken van een vangnet van grootouders voor bijvoorbeeld het opvangen van de kinderen speelt mee.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)

Mariniers willen niet verhuizen naar Vlissingen en verlaten in groten getale het korps

Vooral onderofficieren zien nieuwe locatie niet zitten
Mariniers verlaten in groten getale het korps uit onvrede over de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen in 2022. In het eerste kwartaal vertrokken 73 mariniers. Dat zijn er drie keer zoveel als in voorgaande jaren. ,,Als dit zo doorgaat is er straks geen korps meer om te verhuizen”, zegt Bert van de Wakker, voorzitter van de medezeggenschapscommissie van het Korps Mariniers in de Volkskrant.

De mariniers vrezen dat hun partners in Vlissingen geen werk kunnen vinden en dat ze een koophuis er nooit meer kunnen verkopen. Ook zouden er op de nieuwe locatie te weinig schietbanen zijn en kan er wegens geluidsoverlast maar beperkt worden geoefend.
Volgens Van de Wakker vertrekken vooral onderofficieren, die moeilijk te vervangen zijn. “Je kunt je dus voorstellen dat de ruggengraat van ons korps langzaamaan verdwijnt.”
Het is nog onduidelijk of de weerstand onder mariniers ertoe leidt dat de aangekondigde kazerneverhuizing wordt teruggedraaid. Volgens een gezamenlijke enquête in opdracht van het Ministerie van Defensie en de provincie Zeeland, zou meer dan 85 procent van hen er niets voor voelen om over vier jaar van Doorn naar Vlissingen te verkassen.

Meer dan de helft van de Doornse mariniers vulde de enquête in en slechts één procent was positief over de kazerneverhuizing. De vakbonden AFMP en VBM waarschuwen al enige tijd voor een leegloop van het Korps Mariniers, als minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) voet bij stuk houdt en de bouw van een nieuwe kazerne in Vlissingen doorzet.

Beeldvorming
De provincie Zeeland heeft laten weten dat het de weerstand onder mariniers betreurt en dat het beeld dat de mariniers over Zeeland hebben niet klopt. Om de beeldvorming bij te sturen, komt Zeeland met een digitaal magazine over wonen, werken en leven in de kustprovincie. Daar zouden genoeg koopwoningen voor mariniers beschikbaar zijn. Het vermeende gebrek aan werkgelegenheid voor hun partners wordt door Zeeland tegengesproken.

Kritiek
Intussen heeft burgemeester Frits Naafs kritiek geuit op voormalig defensieminister Hans Hillen. De oud bewindsman verklaarde vorige week dat hij het plan van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om de kazerne voor Doorn te behouden nooit serieus heeft genomen. Hillen vond dat de zogenaamde business case van toenmalig Heuvelrugwethouder Roy Pamboer te laat kwam.

Petitie
“In de periode daarvoor was er niets op het terrein mogelijk. Het was mosterd na de maaltijd”, aldus Hillen. Naafs ziet in die uitspraak “een bewijs van de arrogante manier waarop Hillen in 2012 het verhuisbesluit nam”. Vorige week nam de burgemeester 12 duizend digitale handtekeningen tegen de sluiting van de Van Braam Houckgeestkazerne in ontvangst. Initiatiefnemer Miriam Appels hoopt dat haar petitie het tij keert en dat de kazerneverhuizing wordt afgeblazen.

Bron: DeKaap/ TPO / Defensie (foto illustratief)