Defensie en Amsterdam sluiten deal over marineterrein

De gemeente Amsterdam en het ministerie van Defensie zijn het uiteindelijk eens geworden over de verdeling van het Marineterrein. Defensie blijft op Kattenburg aanwezig met een compacte kazerne. De rest van het gebied in het centrum van Amsterdam wordt een plek om te leren, wonen, werken, sporten en recreëren.
Deel terrein van Defensie
Defensie heeft het terrein midden in het centrum zo’n 350 in handen gehad maar gaf het in 2013 aan Amsterdam terug. In de zomer van 2018 gaf Defensie echter weer aan er toch te willen blijven. De wens was om de helft van het terrein te houden, maar volgens een woordvoerster van de gemeente is dit nu ingeperkt naar 10 procent en komt de rest in handen van Amsterdam.

De gemeente heeft wel de plannen voor de bouw van 1400 woningen bijgesteld naar 800 tot 900. Een nieuw te bouwen sportveld wordt zowel toegankelijk voor Defensie als Amsterdammers. Ook landt hier de helikopter van Defensie maximaal tien keer per jaar.

Bron: Binnenlandsbestuur / Defensie

Kamer eist opheldering over marineterrein Amsterdam

De Tweede Kamer wil meer weten over „nut en noodzaak” van het voornemen van Defensie om toch op het marineterrein in het centrum van Amsterdam gevestigd te blijven. Ook willen de volksvertegenwoordigers weten wat de financiële gevolgen zijn voor Defensie.
Een voorstel van regeringspartij D66 dat minister Ank Bijleveld (Defensie) oproept geen onherroepbare stappen te nemen, kreeg steun van een meerderheid. De motie was door Bijleveld ontraden. Zij zal de Kamerleden op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond het grondstuk, maar wil gewoon verder gaan.
De bewindsvrouw bleek bij de behandeling van haar begroting vorige week getergd door kritiek van de Amsterdamse wethouder Udo Kock op het akkoord over het Marineterrein. D66’er Kock speelde de zaak via de media en had niets aan het kabinet laten merken, aldus Bijleveld. „Dat is niet ordentelijk.”

Afspraken
Defensie heeft het terrein al 350 jaar in handen. In 2013 besloot ze het grondstuk over te doen aan de gemeente Amsterdam, maar kwam hier deze zomer op terug. Kock wil het hele terrein om daar 1400 huizen op te bouwen. Maar volgens Bijleveld zijn er afspraken met de gemeente gemaakt en daar zal ze zich aan houden.

Bron: Telegraaf / Defensie