Nederland koopt extra F-35 jachtvliegtuigen

Defensie koopt 9 F-35 jachtvliegtuigen extra. Staatssecretaris Barbara Visser heeft dit de Tweede Kamer vandaag per brief laten weten. Het totale aantal F-35’s voor de luchtmacht komt daarmee op 46.

Door 9 toestellen aan de huidige vloot toe te voegen is Defensie beter in staat de grondwettelijke taken uit te voeren. Daarnaast wordt met de aanschaf de basis gelegd voor een 3e F-35 squadron.
Sneller bij (potentiele) conflicten
De Koninklijke Luchtmacht moet 24/7 het Nederlandse luchtruim bewaken. Tegelijkertijd dient het krijgsmachtdeel met 4 toestellen eenmalig of langdurig 1 missie uit te voeren.

Door 9 vliegtuigen inclusief personeel aan het vliegtuigenbestand toe te voegen, daalt de belasting voor mensen voor een langdurige missie wezenlijk. Ook is de inzetbaarheid te verdelen over meer vliegtuigen. Dit heeft een positief effect op het voortzettingsvermogen van de F-35, doordat de vliegurenbelasting per toestel daalt. Ook verbetert de inzetbaarheid. Indien nodig is Nederland sneller aanwezig bij (potentiele) conflicten.

Een en ander inbegrepen
Bij de verwerving is een en ander inbegrepen. Denk aan de in het begin benodigde reservedelen en trainingsmiddelen zoals simulatoren en informatievoorzieningssystemen. Verder gaat het om speciale gereedschappen, meet- en testapparatuur en vliegtuig gebonden apparatuur. De gang van zaken bij de 9 extra F-35’s verloopt daarmee hetzelfde als bij de 37 reeds bestelde jachtvliegtuigen.

Wel is voor de 9 toestellen infrastructuur nodig, waaronder enige nieuwbouw. Deels volstaat het om bestaande infrastructuur aan te passen. Daarnaast vergt de komst van 9 extra F-35’s mobiele infrastructuur voor uitzendingen en oefeningen.

De kosten
De kosten worden geraamd op ongeveer € 1 miljard. Dit bedrag past volledig binnen het budget dat voor het Nationaal Plan beschikbaar is gesteld bij de Voorjaarsnota.

De F-35 vervangt de F-16 waarmee de luchtmacht sinds 1979 vliegt. Nederland kocht er ooit 213. Inmiddels vliegen er nog 61 van deze verouderde toestellen.

Bron: Defensie

Eerste F-35 voor squadron Leeuwarden landt 31 oktober

Eerste F-35 voor squadron Leeuwarden landt 31 oktober. Het gaat om de eerste Joint Strike Fighter (JSF) die in ons land gestationeerd wordt. Er staan al acht Nederlandse F-35’s in de VS.

Cameri

Naar verwachting landt de F-009 op 31 oktober op vliegbasis Leeuwarden. Later dit jaar komt de F-010 daar nog bij. De negende en tiende F-35 voor Nederland, worden gebouwd in het Italiaanse Cameri.

Luke

De Luchtmacht kreeg in 2013 de beschikking over die eerste twee toestellen, de F-001 en de F-002, voor ontwikkeling en training. Na de officiële ceremonie in januari van dit jaar, werden nog vijf vliegtuigen toegevoegd aan de Nederlandse F-35 vloot in de VS. Twee daarvan staan op vliegbasis Edwards, voor het operationele test- en evaluatieprogramma. De andere zes staan op vliegbasis Luke in Arizona, waar Nederlandse F-16 piloten worden ‘omgeschoold’.

Defensie

Vorig jaar werd bekend dat Nederland mogelijk meer JSF’s koopt dan aanvankelijk gepland. Bij de definitieve keuze voor de F-35 werd afgesproken dat 4,7 miljard euro beschikbaar was voor het gevechtsvliegtuig. Voor dat bedrag konden 37 toestellen worden aangeschaft. Dat maximale budget werd in 2018 losgelaten. Eerder dit jaar zei minister Ank Bijleveld van Defensie dat het gaat om acht tot negen extra gevechtsvliegtuigen.