Omgaan met realistische dreigingen tijdens Joint Warrior

We oefenen het omgaan met realistische dreigingen. Internationale samenwerking staat voorop.” Zo verklaart Commander Netherlands Maritime Force commandeur Huub Hulsker de deelname aan Joint warrior, die eergisteren begon.

Hulsker betitelt oefeningen als deze dan ook als “uitermate belangrijk.” Joint Warrior speelt zich in de wateren ten westen van Schotland af. Er doen 13 landen aan mee. Nederland levert mariniers, zijner majesteits schepen Johan de Witt, De Ruyter, Friesland, Van Speijk en 2 Cougar-transporthelikopters van het Defensie Helikopter Commando.

Hulsker: “De focus voor de Nederlandse krijgsmacht ligt voornamelijk op het amfibisch optreden. In 2020 leidt Nederland namelijk de amfibische taakgroep, een onderdeel van de NATO Response Force, de snelle reactiemacht van de NAVO.”

Dreigingsscenario’s

Joint Warrior biedt de kans grootschalig verschillende dreigingsscenario’s in internationaal verband te oefenen. Zo opereert het Nederlandse 21 Raiding Squadron vanaf het Britse marineschip RFA Lyme Bay. Zr. Ms. Johan de Witt vaart met Belgische eenheden van het Special Operations Regiment aan boord.
Marine wapent zich tijdens grote NAVO-oefening Joint Warrior

32 marineschepen, 5 onderzeeboten, 10 helikopters, 60 vliegtuigen en 7.600 militairen. Samen vormen zij het deelnemersveld aan de omvangrijke NAVO-oefening Joint Warrior, die vandaag startte. Nederland doet mee met onder meer 2 fregatten, een onderzeeboot, 2 mijnenjagers en EOD-team.

Het Verenigd Koninkrijk houdt 2 maal per jaar de oefening Joint Warrior waaraan marine-, luchtmacht- en landmachteenheden meedoen. Ze beoefenen tactieken en vaardigheden voor een internationaal taakverband.

Stevige scenario’s
De maritieme eenheden krijgen in de realistische scenario’s te maken met allerlei vormen van dreiging. Commandant Netherlands Maritime Forces commandeur Kees Boelema Robertus is commandant van een van de maritieme taakgroepen. “We worden stevig op de proef gesteld”, weet hij. “We moeten ons wapenen tegen onderzeeboten, krijgen te maken met dreiging door de lucht en opereren in een gebied waar mijnen kunnen liggen. Intussen moeten we landtroepen ondersteunen door tegenstanders vanaf zee onder vuur te nemen en werken we intensief samen met luchteenheden om vijandelijke marineschepen te bestrijden. En dan worden we ook nog eens geconfronteerd met cyberaanvallen, storingen op communicatieapparatuur en GPS-systemen. Een stevige uitdaging, maar ik ben er van overtuigd dat we hier een robuust antwoord op vinden.”

zr-ms-de-ruyter_noventas-by-mindef

Sterke Nederlandse deelname
Nederland is vertegenwoordigd met de fregatten Zr. Ms. Tromp en Zr. Ms. De Ruyter, de onderzeeboot Zr. Ms. Bruinvis, de mijnenjagers Zr. Ms. Schiedam en Zr. Ms. Willemstad, de NLMARFOR Maritime Battle Staff en verschillende eenheden aan land. Naast Nederland doen ook België, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Noorwegen, Spanje, de Verenigde Staten en Zweden mee.
Allerlei vormen van dreiging
De oefening vindt verspreid over de wateren rond Groot-Brittannië plaats, maar het maritieme gedeelte concentreert zich in het gebied ten noordwesten van Schotland.

Bron: Defensie