Justitiedienst op Defensiecomplex

De Dienst Justitiële Inrichtingen huist sinds gisteren in een nieuw en definitief gebouw op de Johan Willem Friso Kazerne in Assen. Het onderkomen van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is het 1e gebouw van justitie op een Defensieterrein.
De 2 organisaties wisten elkaar op sportief vlak al lang te vinden dankzij de gezamenlijke organisatie van sportevents, zoals marsen en een jaarlijkse survival run. Maar al ruim 3 jaar bundelen ze ook zakelijk de krachten. Sinds eind 2015 zit de DV&O op de Johan Willem Frisokazerne in een tijdelijke onderkomen.

De 1e cellenbus vertrok op 5 januari 2016 vanuit de tijdelijke locatie op het kazerneterrein. Elders op het terrein werden vanaf dat moment alle zeilen bijgezet voor het nieuwe DV&O-gebouw. Verbouwingen maken ook andere locaties op de kazerne geschikt voor de komst van Dienst Justitiële Inrichtingen. Ook hun opleidingscentrum komt op de kazerne. Justitie profiteert zo van faciliteiten als de sportaccommodatie, het bedrijfsrestaurant en de bewaking en beveiliging.

Naar buiten kijken
Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen ziet dergelijke samenwerking als essentieel. “De landmacht moet naar buiten kijken. Niet alleen naar de andere krijgsmachtdelen en internationale collega’s, maar ook naar het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstituten en natuurlijk naar andere overheidsorganisaties. Het maakt de landmacht wendbaar en robuust op de momenten dat dit nodig is.”

In 2020 volgt uitbreiding van de sportfaciliteiten op het terrein. Dan verhuist ook dat onderdeel van Justitie en Veiligheid naar de kazerne.

Bron: Defensie

Veldbedden van Defensie voor crisisnoodopvang

Defensie levert vandaag honderden veldbedden uit de Johan Willem Friso Kazerne uit Assen voor de crisisnoodopvang in Kollum en Workum.

In de sporthallen in Harlingen en Heerenveen mag er van de burgemeesters vandaag geen bed worden afgebroken. ,,We kunnen ouderen en kinderen niet urenlang zonder bed laten zitten”, aldus burgemeester Roel Sluiter.

De opvang in Gerkesklooster waar plek is voor zestig mensen is klaar. In de Van der Bijhal in Kollum is plek voor 100 mensen. In Gerkesklooster en Kollum komt crisisnoodopvang voor de vluchtelingen die de afgelopen vijf dagen in de opvang in Heerenveen en Harlingen hebben gezeten. De opvang in deze twee plaatsen stopt en wordt niet verlengd. In Ter Apel of op andere locatie is er echter geen plaats voor de bijna 400 mensen. Daarom zullen deze mensen opnieuw hooguit een of twee keer 72 uur ergens in Friesland worden opgevangen.

Mogelijk wordt er nog een derde locatie geopend.

Bron: Leeuwardercourant