MIVD plaatst minder taps

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft in 2018 minder taps geplaatst dan in de twee jaar ervoor, zo blijkt uit het jaarverslag. Vorig jaar plaatste de MIVD in totaal 309 taps. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een telefoontap of het plaatsen van een microfoon.

“Eén target kan op verschillende manieren en op meerdere apparaten afgeluisterd worden. Die worden afzonderlijk meegeteld in de statistieken”, zo laat de MIVD in het jaarverslag weten. In 2017 werden er nog 348 taps geplaatst, tegenover 382 in 2016. Voor het aftappen van telefoons dient de MIVD een verzoek in bij de AIVD. De AIVD plaatste de afgelopen jaren steeds meer taps, waarbij het in 2018 om het hoogste aantal tot nu toe ging, 3517. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst mag taps plaatsen om personen of organisaties (targets) af te luisteren.

MIVD: Conventionele en tactisch nucleaire krachtsverhoudingen in Europa momenteel in het Russisch voordeel

Het afgelopen decennium heeft Rusland de conventionele en nucleaire strijdkrachten in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht zeer sterk verbeterd. Hoewel het strategische vermogen nog altijd in het voordeel is van het verenigde Westen, zijn de conventionele en tactisch nucleaire
krachtsverhoudingen in Europa momenteel in het Russisch voordeel, nadrukkelijk ook tegen de NAVO. Het Kremlin beschikt op een regionaal niveau niet alleen over meer middelen, maar vooral ook over een grotere variëteit aan middelen. Daarom zal het voor het Westen moeilijk zijn om een juist antwoord te vinden op Russische acties, primair maar niet uitsluitend in het militaire domein. Hierdoor bestaat het gevaar op under-responding (sluipende Russische expansie), of juist over-responding (escalatie).

Bron: jaarverslag MIVD