Minder ontslagen om wangedrag bij Defensie

Defensie heeft vorig jaar minder mensen ontslagen om wangedrag. In 2016 verloren 69 mensen hun baan vanwege een ernstige integriteitsschending. In 2015 waren het nog 115 personenn. Dat staat in het dinsdag verschenen Jaarverslag Integriteit Defensie.

Ook kregen minder ambtenaren een berisping: 71 in 2016 tegenover 101 een jaar eerder. Wel steeg het aantal ambtenaren dat werd overgeplaatst vanwege een integriteitskwestie van 9 naar 17.
Ongewenste omgangsvormen, oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen en/of faciliteiten en overschrijding van interne regels zijn de meest voorkomende vormen van integriteitsschending, aldus het jaarverslag. Andere zaken zijn bijvoorbeeld lekken en misbruik van informatie, belangenverstrengeling en financiële schendingen.

Secretaris-generaal Wim Geerts van Defensie noemt de cijfers “geen reden tot zorg, maar wel tot verbetering.”

Bron: Telegraaf / Defensie