Minister Bijleveld: “Stabiele situatie Afghanistan leidend: samen erin, samen eruit”

Nederland blijft betrokken bij de missies in Afghanistan en Irak. Dat zei minister Ank Bijleveld-Schouten vandaag tijdens de vergadering van NAVO-ministers in Brussel. Daar kwamen onder meer de onderhandelingen tussen de Amerikanen en de Taliban aan de orde. Die moeten leiden tot vrede.
Nederland hoopt dat het in Afghanistan komt tot een duurzame vredesovereenkomst. Daarmee stopt dan niet alleen het geweld, maar zal Afghanistan ook nooit meer een veilige haven voor terroristen worden. Bijleveld is wel van mening dat een duurzame vrede in Afghanistan meer vereist dan een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en de Taliban. “Dit zijn, net als een staakt het vuren, cruciale stappen. Maar een veilig en stabiel Afghanistan behelst meer.” Volgens de minister draait het ook om vooruitgang op het gebied van democratie, rechtsstaat, de positie van vrouwen en mensenrechten en functionerend veiligheidsapparaat.

Niet zonder steun Amerikanen
Ze drukte de Amerikanen ook op het hart de bondgenoten op de hoogte te houden van de inspanningen van de Afghaanse regering en de geallieerden in het land. “We kunnen niet zonder de steun van de Amerikanen, wat ons betreft is het “samen erin, samen eruit.” Bijleveld vindt dat gesprekken over eventuele troepenvermindering rechtstreeks verband moeten houden met de vredesbesprekingen. Wat haar betreft is de vredesovereenkomst inclusief.

Nederland zet zich al sinds 2002 in voor Afghanistan. Op dit moment nemen er zo’n 160 militairen deel aan de Resolute Support Mission. Die is bedoeld om de Afghaanse Special Forces te ondersteunen met training, advies en begeleiding. De Nederlandse militairen leveren hun bijdrage grotendeels vanuit het hoofdkwartier in Mazar-e-Sharif in het noorden van het land.

Irak
De Iraakse veiligheidstroepen hebben ook nog steeds hulp van buitenaf nodig. Met training, advies en begeleiding moeten de Irakezen uiteindelijk zelf in staat zijn dreigingen op het gebied van de veiligheid aan te pakken.

Bijleveld: “Willen we ons militaire succes bij de bestrijding van ISIS serieus nemen, dan hebben we geen andere keus dan ons te blijven inzetten voor de stabilisatie van de regio.” Naast de bestrijding van terreurorganisatie ISIS, helpt de NAVO bij de opbouw van een duurzame, inclusieve veiligheidssector.

Vanavond reist Bijleveld door naar München voor een bijeenkomst met de ministers van Defensie van de anti-ISIS coalitie en de München Security Conference. Staatshoofden, ministers en experts uit de hele wereld discussiëren er onder meer over toekomstige wapenbeheersing en samenwerking op het gebied van defensiebeleid. Ook zaken als het belang van internationale veiligheid voor de handel, effecten van klimaatverandering en innovaties die effect hebben op internationale veiligheid komen aan de orde.

bron: Defensie

Capaciteitsopbouwmissie Irak van start

De nieuwe NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak is vandaag van start gegaan. Er nemen 2 Nederlandse militaire adviseurs en 4 civiele experts deel.
De 600-koppen tellende missie richt zich op het versterken van de Iraakse veiligheidssector. Dat gebeurt via training en advies aan onder meer het Iraakse ministerie van defensie en militaire opleidingsinstituten. Er wordt gewerkt op beveiligde trainingslocaties vanuit Bagdad met 2 dependances in Basmaya en Taji in Centraal-Irak. De missie heeft een eigen hoofdkwartier in Bagdad.
Nauw op elkaar afgestemd
Hoewel de bevelsstructuren van NAVO en de anti-ISIS-coalitie gescheiden zijn, worden de operaties nauw op elkaar afgestemd. Zo neemt de coalitie de medische verzorging van deelnemers aan de NAVO-missie grotendeels op zich.
De Nederlandse bijdrage aan de Capacity Building Mission Iraq van de anti-ISIS-coalitie gaat gewoon door. De 4 F-16’s die vanaf een basis in Jordanië worden ingezet tegen de terreurorganisatie keren wel eind dit jaar terug.

Nederland ondersteunt, los van de missies, ook de capaciteitsopbouw op van de veiligheidssector in de Koerdische Autonome Regio.

Bron: Defensie