Defensie investeert in mensen en middelen

Defensie investeert in 2019 in haar mensen en in het herstellen, versterken en vernieuwen van de krijgsmacht. Dit gebeurt met de extra € 1,2 miljard die eerder is toegezegd in het regeerakkoord. Door de groeiende instabiliteit in de wereld zijn de investeringen hoognodig om Nederland te kunnen beschermen tegen dreigingen.
Zowel minister Ank Bijleveld-Schouten als staatssecretaris Barbara Visser noemen het personeel de cruciale schakel in de vernieuwing van de krijgsmacht. Ze willen daarom investeren in het personeel en het vertrouwen herstellen. Volgens hen kan deze vernieuwing alleen tot stand komen als we er samen de schouders onder zetten, als één team Defensie.
Werving
Defensie staat voor de grote uitdaging voldoende personeel aan te nemen. Daarom wordt er geïnvesteerd in behoud en werving. Er komen bijvoorbeeld betere mogelijkheden voor loopbanen en opleidingen. Er komen flexibelere arbeidscontracten en militairen kunnen vanaf 2019 langer op een functie blijven.

Veiligheid
Veiligheid binnen de Defensieorganisatie is essentieel voor het personeel en het functioneren van de krijgsmacht. Er komen extra medewerkers die zich richten op de veiligheid en de controle daarop. Ook komt er in opleidingen meer aandacht voor veiligheid. Hiervoor gebruikt Defensie een deel van de € 75 miljoen die is toegezegd voor deze kabinetsperiode.

Begrotingsfonds
Het versterken en vernieuwen van Defensie kost tijd. Daarom krijgt Defensie een begrotingsfonds. Hierin wordt geld apart gezet voor het financieren van grote investeringen op de lange termijn. Dit maakt Defensie minder afhankelijk van dagkoersen, zowel politiek als financieel.

Modernisering
Defensie versterkt de slagkracht en moderniseert met nieuw materieel. In de Defensienota van afgelopen maart maakte Defensie dat al bekend. In het begrotingsjaar 2019 wordt een en ander zichtbaar.
Militairen die worden uitgezonden krijgen inmiddels nieuwe gevechtskleding. In 2019 komen er nieuwe helmen. Ook komen er nieuwe warmtekijkers. In 2019 krijgt Nederland de volgende F-35-gevechtsvliegtuigen. Het gaat om 8 toestellen; 6 in de Verenigde Staten voor het trainen van vliegers en 2 voor inzet vanuit Nederland. Daarnaast start Defensie met de vervanging van de M-fregatten. Een deel van de Pantserhouwitsers die in de verkoop zou gaan wordt behouden.

Cyber en inlichtingen
Defensie versterkt het informatiegestuurd optreden om gerichter en efficiënter te opereren. Verder investeert Defensie fors in de IT-infrastructuur en de inlichtingen-, verzamel- en analysecapaciteit. Dit gebeurt onder meer door de aanschaf van onbemande vliegtuigen, de Reaper. Defensie breidt de cybercapaciteit verder uit om Nederland te beschermen tegen de toenemende digitale dreiging, in eigen land en in operatiegebieden.

Bron: Defensie

Defensienota gericht op robuuste, wendbare krijgsmacht (video)

Defensie kan weer met vertrouwen uitkijken naar de toekomst. Na jaren van bezuinigen investeert de militaire organisatie in haar mensen, slagkracht en zichtbaarheid. Het personeel krijgt spullen om goed en zo veilig mogelijk te kunnen werken. Defensie verhoogt de slagkracht met de aankoop van nieuw materieel en door bestaande middelen te moderniseren. Ook wordt geïnvesteerd in IT en cyber. Bovendien gaat Defensie intensiever samenwerken met partners. Denk aan bedrijven, de NAVO en de Europese Unie (EU).
Een veelzijdig inzetbare krijgsmacht is, gelet op de verslechterde veiligheidssituatie, noodzaak. De NAVO vraagt om grotere, robuustere eenheden voor de bondgenootschappelijke verdediging. Ook de Verenigde Naties (VN) en de EU doen steeds vaker een beroep op Defensie. En in Nederland zelf moet de krijgsmacht er natuurlijk ook staan als dat nodig is. De militaire organisatie is dan ook dringend toe aan herstel en versterking. Dat gebeurt. Hoe, op welke vlakken, om wat te kunnen en waarom? Het staat in de vandaag verschenen Defensienota.
Slagkracht
Het document, onder de titel ‘Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid’, beschrijft hoe de krijgsmacht er de komende jaren uit gaat zien. Zo staat in de nota dat onder meer de slagkracht wordt versterkt door wapensystemen te moderniseren en schepen te vervangen en aan te schaffen. Ook informatiegestuurd optreden krijgt prioriteit, net als het vergroten van de inzetbaarheid van jachtvliegtuigen en helikopters.

De steeds veranderende veiligheidssituatie vraagt om een wendbare robuuste krijgsmacht. Een die zich snel aanpast en er staat als het nodig is. Hoe dat er in de praktijk uitziet? Lees het in de Defensienota. Daarin staat ook wat er bij de Defensieonderdelen verbetert. Veel is namelijk mogelijk met het extra geld dat de komende jaren aan de Defensiebegroting wordt toegevoegd.

De uitgave staat vol plannen, niet alleen op het materiële vlak, maar nadrukkelijk ook op het personele. Denk aan betere begeleiding tijdens de loopbaan, arbeidsvoorwaarden, langer op functie blijven en kunnen beschikken over een nieuwe persoonlijke uitrusting. De veranderingen vragen echter tijd. Nieuw personeel moet worden opgeleid en verwerving van materieel vergt doorlooptijd.

Begin van een pad
Wat minister Ank Bijleveld-Schouten en staatssecretaris Barbara Visser betreft is deze Defensienota geen eindpunt, maar een begin van het pad dat koers zet naar de toekomst. Het moment dat Nederland weer beschikt over een gezonde krijgsmacht, robuust en wendbaar. Hiervoor zijn vervolgstappen nodig. Ook die zijn opgenomen in de Defensienota.

Defensie wil een organisatie zijn waar mensen met trots werken, een organisatie die zichtbaar is in de samenleving. Een organisatie die een goede partner is voor civiele autoriteiten, de Europese Unie, de NAVO, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Een krijgsmacht met voldoende middelen en mensen, tevreden personeel met vertrouwen in de organisatie.

Vragen?
Om 16.30 uur (in tegenstelling tot eerder bericht 15:00 uur) is het voor iedereen mogelijk over de Defensienota live vragen te stellen via: facebook.com/minvandefensie. De minister en staatssecretaris antwoorden

Bron: Defensie