Militaire ‘Champions League’ van onderzoek en innovatie

De nieuwste technologische militaire innovaties waren gisteren te zien bij Innovation in Defence, een beurs in de Fokker Terminal in Den Haag. Van een ‘ondergrondse drone’ tot een elektronisch aangedreven Fennek: de nieuwste ‘snufjes’ kwamen voorbij.
Defensie is vol op zoek naar technologische oplossingen voor de toekomst. Maar daar is vaak unieke kennis voor nodig, die niet zomaar op de markt te vinden is. Daarom werkt Defensie samen met kennisinstituten als TNO, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), het Maritime Research Institute Netherlands (NLR) en de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.

Aanpassen om een stap voor te blijven
“De samenwerking tussen Defensie en kennisinstellingen zie ik als cruciaal”, zei Defensieminister Ank Bijleveld-Schouten tijdens haar bezoek aan Innovation in Defence. “Dat heeft ons al veel gebracht. Ik ben van mening dat, als relatief klein land, Nederland meespeelt in de Champions League als het gaat om onderzoek en innovatie.”

Een onmisbare vergaring van kennis en kunde, vindt zij. “Want we leven in een tijdperk van technologische ontwikkelingen die zich snel opvolgen. Als krijgsmacht moeten wij ons constant aanpassen om de tegenstander een stap voor te blijven.”

Militairen krijgen sneller innovaties door samenwerking
Flexibiliteit en snelheid zijn essentieel om doelmatig in te spelen op de technologische behoeftes van Defensie. Om dit beter te organiseren tekende vice-admiraal Arie Jan de Waard vandaag namens Defensie ook nog een intentieverklaring met TNO, het NLR en Marin. Defensie wil namelijk graag dat organisatiegrenzen wegvallen, zodat militairen sneller over innovaties beschikken.

Inzetten op samen doen
Het belang van technologische innovatie wordt volgens De Waard steeds belangrijker door de toenemende dreigingen in de wereld. “We werken al intensief samen met deze partijen, maar dit verbreden en verdiepen we”, zei de directeur Defensie Materieel Organisatie. “Het wordt veel meer dan bij wijze van spreken ‘uurtje, factuurtje’. We zetten in op ‘samen doen’ in een langdurig partnerschap waarbij makkelijk en snel is te schakelen.”

Nieuw is de onderlinge uitwisseling van personeel. Ook stellen de deelnemers opleidingen open voor elkaars medewerkers. Binnen het ecosysteem moet bovendien een gezamenlijke IT-infrastructuur beschikbaar komen.

Bron: Defensie

Defensie en partners tonen innovatiekracht

Ontwikkelingen binnen wetenschap en technologie versnellen ongekend snel. Om een toekomstbestendige en hoogwaardige krijgsmacht te blijven, investeert Defensie in kennis en innovatie. Het jaarlijkse evenement Innovation in Defence geeft een overzicht van de kennis die afgelopen 4 jaar is opgebouwd bij de defensieacademie en samenwerkende kennisinstituten als TNO en Marin.
Staatssecretaris Barbara Visser: “Er moet ruimte zijn voor trial and error. Alleen dán kan je resultaat boeken. Daarom zijn de budgetten voor kennis en innovatie verruimd. Het verruimen van de budgetten is relatief nieuw, maar het dénken over innovatie bij onze krijgsmacht is al veel langer aan de gang.”
De Strategische Kennis en Innovatie Agenda uit 2016 beschreef wát Defensie wil bereiken. In de op 16 november gepresenteerde Innovatiestrategie Defensie staat het hoe. Zo moet het tempo van innovatie omhoog door meer te leren van voorbeelden buiten Defensie. Visser: “De kernboodschap is: we kunnen en zullen andere partijen nodig hebben. We willen samen met kennisinstituten en het bedrijfsleven zorgen dat we sterker staan in Europa en in de wereld.”

Militaire ‘game changers’
TNO is een van die kennisinstituten waarmee Defensie nauw samenwerkt. Deze partij presenteerde ontwikkelingen die van belang zijn voor Defensie. Welke toekomstige innovaties worden militaire ‘game changers’ en hoe zijn deze optimaal in te zetten? Antwoorden zijn nodig om er zelf gebruik van te maken én om verrassing door innovatieve tegenstanders te voorkomen. Is bijvoorbeeld gedrag van opponenten te voorspellen? En hoe moeten militairen samenwerken met systemen die steeds autonomer worden?

Automatische beeldherkenning
Denk hierbij aan het systeem voor automatische herkenning van voertuigen, mensen, infrastructuur en activiteiten in beeldmateriaal. Met de komst van onder meer de F-35 en de MQ-9 Reaper neemt de hoeveelheid beelddata enorm toe. Het verwerken hiervan is met alleen menselijke capaciteit niet mogelijk. Daarom is er behoefte aan het automatisch halen van informatie uit dit soort beelden. Zo kunnen analisten zich concentreren op het evalueren en waarderen. Tijdens Innovation in Defence liet TNO zien hoe ver hun systeem is in het doen van automatische detecties.

Visser: “Vandaag zien we een deel van de in 2018 behaalde resultaten aan kennisopbouw en technologieontwikkeling. De uitdaging is vervolgens wel die kennis en technologie ook daadwerkelijk te gebruiken. We moeten ons altijd de vraag stellen: hoe gaat dit ons verder helpen naar praktische oplossingen. Gelukkig zijn er genoeg succesvoorbeelden. Neem de ontwikkeling van nieuwe schepen, zoals het nieuwe transportschip bij Marin. Of de verwerking van grote hoeveelheden informatie.”

Bron: Defensie