Defensie en Brightlands onderzoeken 3D-printing voor militair gebruik

Defensie en innovatiepartner Brightlands gaan nieuwe toepassingen van 3D-printing onderzoeken. Beide partijen en de provincie Limburg ondertekenden vandaag een overeenkomst voor het project.

Door magnesium te mengen met andere materialen ontstaat een vederlichte maar supersterke substantie. In toepassingen met 3D-printing biedt dat legio mogelijkheden. Bijvoorbeeld in het verminderen van gewicht of afname van trillingen in het stuur van een auto. Het consortium is de 1e binnen Europa die innovatieve 3D-print-technologie combineert met magnesium en andere materialen.

De ontwikkeling van 3D-printing en slimme materialen heeft al langer de interesse van Defensie. “Vandaag zetten we een belangrijke stap op dat gebied. Dat gebeurt door een gezamenlijk programma te starten waarbij we kennis opbouwen van printen met hoogwaardige materialen”, zegt kolonel Pieter van Broekhoven van het defensie-innovatiecentrum FRONT. Volgens gedeputeerde Housmans laat het project zien dat Defensie en Limburg elkaar hebben gevonden. “Dit is het eerste project dat voorkomt uit onze samenwerking binnen het Platform Defensie Bedrijfsleven Limburg. Ik ben er trots op dat we dit in onze regio voor elkaar hebben gekregen. Dit tekent onze daad- en innovatiekracht.”

Wereldwijde uitdagingen
Brightlands is een internationale open innovatie-community van 24.000 ondernemers, onderzoekers en studenten. Vanuit 4 campussen in Limburg werken zij aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, digitalisering en voeding.

Defensie, politie en Brainport Eindhoven onderzoeken technologische samenwerking

Structureel samenwerken op het gebied van onder meer autonoom rijden en robotisering. De Koninklijke Landmacht, de Nationale Politie en Brainport Eindhoven willen het graag. Gisteren tekenden de partijen een intentieverklaring dat het startschot vormt voor onderzoek naar de haalbaarheid van de samenwerking.
Halverwege volgend jaar moet duidelijk zijn in hoeverre het haalbaar is. De verschillende partijen hebben in ieder geval kennis, ervaring en middelen waarmee ze elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Onderzocht gaat worden of het bundelen van innovatieve capaciteiten in een permanent samenwerkingsverband mogelijk is. Naast het genoemde autonoom rijden en robotisering, moet ook gedacht worden aan samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld sensoring.

De wereld verandert voortdurend in hoog tempo. Om Europa en dus ook Nederland ligt een ring van onveiligheid. Staatssecretaris Barbara Visser liet weten blij te zijn met de ondertekening: “Operationeel dominant willen zijn onder alle omstandigheden. Ik hoor het de Commandant Landstrijdkrachten nog zeggen. Vandaag wordt daar invulling aan gegeven: innovatie als antwoord op de technologische ontwikkelingen. Dat kan de landmacht niet alleen, daarom is samenwerking het sleutelwoord.”

Deelnemers
Naast de Koninklijke Landmacht en de politie tekenden de burgemeesters van Oirschot en Eindhoven, de Stichting Brainport, de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Stichting Dutch Institute for Technology, Safety en Security van de politie.

Bron: Defensie