Defensie-tech op Bright Day: drones en VR-training

Defensie laat op het technologiefestival Bright Day komend weekend alle moderne technologieën zien die het gebruikt, waaronder drones en VR-trainingen.
Defensie is groots aanwezig tijdens Bright Day, op 24 en 25 november in de Expo Haarlemmermeer. Zo zie je onder meer de nieuwste gadgets en elektronica die worden gebruikt door het Deflab van Defensie, waaronder bijzondere drones.
Zo is de enorme Cargo Drone van 4 bij 3 meter en met een gewicht van 130 kilo te zien. Hij ziet er een beetje uit als een dakkoffer voor op de auto, maar dan kan hij vliegen. In de toekomst kan hij niet alleen voedsel, brandstof en munitie gaan vervoeren maar ook (gewonde) personen.

De drone kan tot wel 500 kilo meenemen en is ook in te zetten in situaties waarin vliegen voor een piloot te gevaarlijk is. Defensie gaat tien van deze drones kopen. Tijdens Bright Day bekijk je ‘m van dichtbij.

Trainen met de Hololens
Het trainen van gevaarlijke situaties kan dankzij technologie een stuk veiliger. Hoe precies beleef je zelf in het simulatiecentrum van Defensie, waar je verschillende trainingen in virtual en augmented reality kunt doen. Doe bijvoorbeeld een schiettraining in virtual reality. Of ontmantel mijnen met een ervaring voor de Microsoft Hololens.

Ook is de HTC Speedgate te zien, een speciaal toegangshek dat open is tenzij speciale sensoren onraad detecteren. Niet alleen sneller dan het ouderwetse toegangshek, maar ook veiliger: er hoeft immers niemand meer naast te zitten.

Presentaties
Defensie geeft ook meerdere presentaties tijdens Bright Day. Zo kun je bijvoorbeeld leren hoe Defensie bijdraagt aan een beter milieu. Niet het eerste waar je aan denkt, maar Defensie gebruikt veel materieel en dankt na jaren gebruik ook behoorlijk wat af. Vroeger werden oude uniforms bijvoorbeeld verband, inmiddels worden ze voor allerlei doeleinden hergebruikt.

De laatste kaarten
Bijna alle 20.000 kaarten voor Bright Day zijn verkocht. Er zijn momenteel alleen nog tickets voor de zaterdagavond, van 19.00 tot 23.00 uur.

Defensie gaat sneller innoveren

“Als we doen wat we altijd deden, dan krijgen we wat we hadden. Het is al lang niet meer voldoende om alleen te investeren in bestaande systemen, we moeten juist de mogelijkheden van nieuwe technologie gaan verkennen. Nieuwe technologie kan namelijk betekenen dat mensen op een heel andere manier moeten gaan samenwerken. Maar innoveren is veel breder dan nieuwe technologie, het gaat ook om doctrine, bedrijfsvoering en cultuur. Het is noodzakelijk om onze operationele effectiviteit continu te verbeteren.”
Dat stelt minister Ank Bijleveld-Schouten in de innovatiestrategie Defensie ‘Samen sneller innoveren’. Die verscheen vandaag.
Inspelen op kansen en mogelijkheden
Het document geeft aan hoe Defensie beter en sneller innovaties in haar organisatie wil opnemen. Het verbindt een goede financiële huishouding van de organisatie met het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Defensie moet tijdig kunnen inspelen op de kansen en mogelijkheden die ontwikkelingen in de samenleving, technologie en wetenschap bieden.

Sneller, beter, slimmer
Defensie heeft allerlei innovatiehubs opgericht om innovatie aan te jagen, waaronder FRONT, MIND, AIR en CD&E. Maar in de dagelijkse praktijk liepen ze tegen allerlei belemmeringen aan. Werkgroepen hebben deze belemmeringen in kaart gebracht en met de innovatiestrategie wordt een systematiek geïntroduceerd om deze op te lossen. Niet door een centrale regie op te tuigen, maar juist door de gebruikers de noodzakelijke ruimte en middelen te geven zodat innovatie gedijt.

Mensen en middelen
Nieuwe manieren van denken stimuleren betekent een andere manier van denken en meer diversiteit in teams, los van rang of stand, multidisciplinair en van binnen en buiten Defensie. Om de kloof tussen experiment en invoering te overbruggen zijn er met de Defensienota 2018 middelen vrijgemaakt voor experimenten en partnerschappen.

“Onze mensen krijgen de ruimte om met de juiste middelen, training en doctrine hun werk goed te kunnen doen”, aldus Bijleveld. “Innoveren kan geld opleveren door dingen sneller, beter, slimmer of eenvoudiger te doen. De maatregelen passen binnen de budgettaire kaders van in de Defensienota 2018.”

Manieren
Om de vele initiatieven met elkaar te verbinden en faciliteren, komt er een Chief Innovation Advisor. Kennisuitwisseling met de wetenschap is te versterken door de benoeming van een Chief Scientific Advisor.

Bron: Defensie