Nieuwe faciliteiten op marinecomplex Nieuwe Haven

De Thetis 2.
© Beeld Defensie


Defensie wil op marinecomplex Nieuwe Haven twee drijvende bouwwerken plaatsen. Het gaat om faciliteiten voor het opleiden van medewerkers van het krijgsmachtsonderdeel.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft namens de staatssecretaris van Defensie de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Defensie wil op het marinecomplex praktijkponton Uhlenbeck en de Thesis ll (maritiem opleidings- en oefenplatform) bouwen. De gemeente Den Helder is aangewezen als adviseur van de minister.

Het gemeentebestuur van Den Helder zegt dat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan De Nieuwe Haven 2013. Maar het past binnen de kaders van de goede ruimtelijke ordening en de fysieke leefomgeving. De minister wil daarom een omgevingsvergunning verlenen. De aanvraag is een vergunningplichtige activiteit. Als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft, kan de omgevingsvergunning worden verstrekt.
Bron: Noord Hollands Dagblad

Innovatie voor Defensie dronesysteem (video)

De Defensie Innovatie Competitie (DIC) 2019 had dit keer als thema Smart Robotics. De SkyHive voor gebruik bij drones van de firma Tective Robotics was volgens de jury het beste idee en ging er met de winst vandoor. Deze winnaar ontving een cheque van €200.000, waarmee een demonstrator kan worden gebouwd die Defensie binnen 2 jaar in gebruik kan nemen.
SkyHive – Eyes on target
Het is een systeem waarmee 3 tot maximaal 10 kleine drones gelanceerd worden vanuit, en ook weer terugkomen in, een lanceermodule. De zogenoemde ‘Hive’. Die kan vervoerd worden op de rug van een militair of op een voertuig.

De drones hebben een vliegafstand van 5 kilometer, een live cameraverbinding en zetten zelf een netwerkverbinding op. Zodanig dat als er 1 uitvalt, een andere het kan overnemen. Het koppelbare systeem biedt informatie en dus niet alleen data, werkt automatisch en autonoom. Zo kan een militair zich met belangrijker zaken bezighouden, zoals analyse van de beelden. Robotica is niet het antwoord op alles: de mens blijft voor delen essentieel.

Lees HIER IN DE DEFENSIEKRANT het uitgebreide artikel.

Bron: Defensie / Tective Robotics