Hoog Risico Beveiligingseskadron (HRB) Marechaussee vanaf vandaag compleet

Met het uitreiken van 38 diploma’s aan het 6e peloton is het Hoog Risico Beveiligingseskadron (HRB) vanaf vandaag compleet. De eenheid bewaakt en beveiligt objecten met een hoog risicoprofiel, zoals ministeries, de Tweede Kamer en Joodse instellingen. Kort na de terroristische aanslagen in Kopenhagen en Parijs, begin 2015, gaf het kabinet de Koninklijke Marechaussee de opdracht om 6 pelotons klaar te stomen.

400 man
De diploma-uitreiking op de Frederikkazerne in Den Haag kreeg door het volbrengen van de kabinetsopdracht een speciaal tintje. Na een intensieve en zware opleiding is het 6e peloton operationeel. Daarmee komt de totale sterkte op ongeveer 400 man.

Ogen en oren
Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Harry van den Brink meldde de HRB vandaag officieel gereed. “Jullie zijn de ogen en oren op plekken waar dreiging hoog is. Jullie scherpte tijdens het werk is van groot belang voor de veiligheid van Nederland. Dat er een HRB moest komen vanwege de situatie in de wereld is betreurenswaardig.”
Onder lokaal gezag
Kort na de terroristische aanslagen in Kopenhagen en Parijs nam de marechaussee de beveiliging over van de politie van een groot aantal objecten met een hoog risicoprofiel. In eerste instantie deed de Bijstandseenheid van de marechaussee dit. De HRB-pelotons namen het werk sinds vorig jaar geleidelijk over.

De eenheid doet haar werk voor het ministerie van Veiligheid en Justitie, onder het lokaal gezag. Een van de genodigden vandaag was Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof. Schoof: “U bent nodig in deze tijden, waarin de dreiging van een aanslag reëel is. U werkt voor onze nationale veiligheid. Niet altijd zichtbaar, maar wel altijd snel inzetbaar.”

Den Haag 16 december 2016 Gereedstelling Ceremonie Hoog Risico Beveiliging (HRB) van de KMar.

Den Haag 16 december 2016
Gereedstelling Ceremonie Hoog Risico Beveiliging (HRB) van de KMar.


Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof (in pak) was aanwezig bij de gereedstellingsceremonie van het HRB.

Bewakings- en beveiligingsexpert
De marechaussee is zeer ervaren met bewaken en beveiligen. Het krijgsmachtdeel is verantwoordelijk voor de paleisbewaking en de gewapende beveiliging van de burgerluchtvaart. Daarnaast beveiligt de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten onder andere de waardetransporten van De Nederlandsche Bank.
Marechaussee Schiphol volgend jaar pas op volle sterkte

Pas in de loop van volgend jaar is de beveiliging van luchthaven Schiphol door de Koninklijke Marechaussee op volle sterkte. De toegezegde zes extra pelotons van het Hoog Risico Beveiligingseskadron (HRB) zijn, aldus een woordvoerder van de specialistische Defensie-eenheid tegen het FD, pas naar verwachting medio 2017 volledig opgeleid en inzetbaar.

Landmacht
In de Tweede Kamer leeft ongenoegen over de manier waarop het kabinet heeft geanticipeerd op de behoefte aan beveiligers op Schiphol. De extra maatregelen vanwege de waargenomen terreurdreiging tijdens de zomerdrukte zorgen voor groot oponthoud. Sommige passagiers zien zich gedwongen om te voet over de vluchtstrook langs de snelweg de luchthaven te bereiken. Afgelopen week werd besloten om de Koninklijke Landmacht bij te laten springen omdat de Marechaussee onvoldoende mankracht heeft voor de controle en beveiligingstaken. Hoe lang deze uitzonderlijke maatregel voortduurt, kan de Marechaussee niet zeggen. “In ieder geval zolang het nodig is”, aldus de woordvoerder.

In de Tweede Kamer laakt D66 de noodgreep om de landmacht in te zetten. Volgens deze partij zijn Landmacht soldaten hier niet voor opgeleid en hebben staatssecretarissen Dijkhoff van Veiligheid en Justitie en Dijksma van Infrastructuur en Milieu onvoldoende werk gemaakt van een structureel beveiligingsplan voor Schiphol. Deze partij vraagt hier al geruime tijd om. Al voor de piekdrukte op Schiphol had duidelijk moeten zijn hoeveel extra personeel er nodig is en hoeveel budgettaire ruimte daarvoor vrijgemaakt moet worden.

Synagogen
De Marechaussee bevestigt dat er landelijk ‘een enorm beroep’ op de organisatie wordt gedaan vanwege de substantiële terreurdreiging. Zo vergen bijvoorbeeld de Tweede Kamer, alle synagogen en de luchthavens extra inzet. Daarom wordt er continu geschoven met het reeds beschikbare HRB-personeel.
Begin vorig jaar, na terroristische aanslagen in Parijs en Kopenhagen, besloot het kabinet tot de oprichting van de HRB. Van de zes bedoelde pelotons zijn er al vier opgeleid en inzetbaar. De werving voor de resterende twee is reeds afgerond en de rekruten zitten nu in opleiding, aldus de woordvoerder. Elk peloton telt circa zestig man.
De HRB neemt de beveiligingstaken van de zogeheten Bijstandseenheid op Schiphol over. Die eenheid kan dan weer worden ingezet voor de oorspronkelijke taken in de ‘hogere geweldsspiraal’, die de Mobiele Eenheid van de politie te boven gaan.

Bron: Financieel Dagblad / Defensie