Amerikaanse troepenverplaatsing in Nederland afgeblazen || Defender Europe 2020

De Verenigde Staten hebben in verband met de pandemie van Covid-19 (Coronavirus) besloten de oefening Defender Europe 2020 aan te passen. De geplande troepenverplaatsing van een Amerikaanse gevechtsbrigade door Nederland is daarmee van de baan.
Met Defender Europe test de Amerikaanse landmacht hoe snel zij 3 gevechtsbrigades vanuit Amerika richting Europa kan ontplooien om te reageren op een eventuele dreiging. Vanuit de Verenigde Staten zouden 20.000 militairen en hun materiaal naar verschillende zee- en luchthavens in Europa gaan. Een complete gevechtsbrigade zou via de haven van Vlissingen naar Oost-Europa verplaatsen.

300 al in Nederland gearriveerde Amerikaanse militairen verblijven op Vliegbasis Woensdrecht. Zij vertrekken binnenkort. Ook de voor de logistieke ondersteuning aanwezige Britse militairen keren terug naar huis.

Host nation support
Als gastland van dit deel de oefening verleent Nederland zogenoemde host nation support. De krijgsmacht bewaakt bijvoorbeeld het tijdelijk militaire terrein in de haven van Vlissingen. Defensie bouwde op Vliegbasis Woensdrecht ook een tentenkamp voor de militairen. Het pas opgerichte Territoriaal Operationeel Centrum van de landmacht in Amersfoort stuurt de host nation support aan. Nederland blijft de bondgenoten ondersteunen tot zij zijn vertrokken.

Bron: Defensie / Beeld: Bill Mesta – USN Military Sealift Command

Uitkomst logistieke ‘snelkookplan’: werkend systeem voor host nation support

Een werkend digitaal systeem voor host nation support (HNS) waarin NAVO- en EU-lidstaten hun aanvragen voor ondersteuning van een gastland indienen. Het is geen toekomstmuziek meer, maar sinds donderdag zo goed als werkelijkheid. Het werd donderdagnmiddag getoond tijdens de afsluiting van de eerste hackathon van de Taskforce Logistiek in Rijswijk.
Tijdens een zogenoemde hackaton zitten deskundigen van diverse disciplines in teams bij elkaar om snel een oplossing te vinden voor een prangend probleem.
Moeilijk bij te houden
“Nederland is in de EU en binnen de NAVO leidend op het gebied van de military mobility en host nation support. In het ene land regel je zaken op dat gebied nog met de fax en in andere per e-mail met een spread sheet erachter. In alle gevallen is het moeilijk alles bij te houden”, aldus Commandant Task Force Logistiek brigadegeneraal Hans Damen. “Wat is er mooier dan 1 tool te hebben dat elk land gebruikt om steun aan te vragen? De task force koos ervoor niet 1 bedrijf zo’n systeem te laten ontwikkelen, maar dat te doen via de snelkookpanmethode van een hackaton.”

Fanatiek
Afgelopen dinsdagavond ging een aantal teams, bestaande uit officieren en 4 tot 6 IT-specialisten van firma’s als SAP, Conclusion, ATOS, KPN, IBM, CGI, CAP Gemini, Athos en JIVC van de DMO aan de slag met de opdracht. “Ze waren erg fanatiek. De teams zijn tot vanmorgen vroeg doorgegaan om een werkend proof of concept te kunnen tonen. De eerste dagen was er relatief veel tijd nodig om elkaar te begrijpen en elkaars taal te leren spreken. De hackaton is een mooi voorbeeld van de adaptieve krijgsmacht. De bedrijven die meedoen zijn zeer betrokken en willen winnen met hun idee”, aldus Damen.

Concept verder uitwerken
Het is de bedoeling dat het winnend concept verder wordt uitgewerkt tot een vlekkeloos werkend systeem voor HNS. “Nederland zou het systeem beschikbaar kunnen stellen aan andere landen binnen Europa. Zo voorkom je dat elk land zijn eigen systeem ontwikkelt en die systemen weer op een ander moet aansluiten.” Damen was dan ook erg blij met de grote belangstelling van andere Europese landen. “Het ging om zo’n 50 personen uit ongeveer 20 landen. Een aantal mensen was er bij als waarnemer. Nederland maakt op het gebied van military mobility zijn rol als lead nation waar.” Het evenement was georganiseerd in samenwerking met logistieke deskundigen van de Duitse krijgsmacht.

Uitslag
Gisteren presenteerden alle deelnemende teams de door hen bedachte oplossing. Eerste werd het team, bestaande uit Defensiepersoneel, medewerkers van Capgemini, SAP en Mendix.

Bron: Defensie