Koninklijke Landmacht: Wendbaar transformeren

Inspelen op de huidige ontwikkelingen in conflicten en technologie vereist een wendbare organisatie en nieuwe capaciteiten. Dat staat in het afgelopen week verschenen onderzoek “Playing to your strengths” van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Leo Beulen nam de studie in ontvangst.
Koninklijke Landmacht Generaal Beulen gaf aan het rapport te gebruiken voor de ontwikkeling van de ‘Visie Landmacht’, welke een aantal thema’s opwerpt waar we met zijn allen goed over moeten nadenken.
Mens en technologie
Mens en technologie raken meer met elkaar verweven. Machines ondersteunen tal van menselijke taken op het gevechtsveld – van logistiek en inlichtingen tot het daadwerkelijk leveren van strijd. Technologie maakt de mens echter niet onmisbaar. Er zijn immers bijvoorbeeld juridische en ethische dilemma’s bij de inzet van technologie. Vinden wij de inzet van autonome systemen en robots acceptabel? En wat als onze tegenstander verder gaat dan wat wij zelf acceptabel vinden? Dat zijn discussies die we met zijn allen moeten voeren.

Timing van technologische doorbraken
Technologische ontwikkeling gaat razendsnel, denk maar aan robotica, kunstmatige intelligentie en de mogelijkheden van big data. Maar wanneer deze opkomende technologieën echt geïmplementeerd kunnen worden in het optreden van de Landmacht is onzeker. Dat er in geïnvesteerd moet worden, staat volgens HCSS buiten kijf. Maar hoe doe je dat? Nu volledig investeren op de beschikbare nieuwe technologie of wendbaar zijn als disruptieve technologische doorbraken zich voordoen? Een belangrijk deel van de oplossing ligt in het continu blijven experimenteren met innovatieve concepten om zo klaar te zijn als doorbraken zich aandienen.

Invloed uitoefenen of tegenstanders verslaan?
De Landmacht opereert in het human domain. Conflicten beginnen bij mensen en eindigen daar ook. Dat betekent dat je conflicten kan winnen en voorkomen door het beïnvloeden van menselijk handelen en menselijke besluitvorming. Tegelijk moet de Landmacht ook in staat zijn om een tegenstander te verslaan. Invloed uitoefenen is vaak alleen effectief als je ook in staat bent om je argumenten kracht bij te zetten. Afschrikking van potentiële tegenstanders is op dat principe gebaseerd. De landmacht moet kunnen schakelen tussen invloed uitoefenen in het human domain en robuust kunnen optreden ook in het fysieke domein.

Jong en oud
Tijdens de presentatie van de studie zaten jong en oud door elkaar in de zaal. Dat leverde een levendige discussie op. Nu worden de pijlers gezet voor de landmacht over 20 jaar. Jongeren denken en gebruiken technologie anders dan de oudere en hun inzichten zijn daarom waardevol. Generaal Beulen gaf aan dat het belangrijk is om de jongere collega’s te betrekken bij het formuleren van een antwoord op de toekomst. Zij schrijven actief mee aan de Visie van de Landmacht.

Bron: Defensie

Marine krijgt nieuwe schepen

De Koninklijke Marine krijgt de komende jaren meerdere nieuwe schepen. In het oog springt de komst van een 2e bevoorradingsschip. Daarnaast vervangt de marine beide M-fregatten (multiporpose) en 6 mijnenbestrijdingsvaartuigen. Die laatste 2 typen ontwikkelt Nederland samen met België. Vandaag liet staatssecretaris Barbara Visser haar wensen per brief weten aan de Tweede Kamer.

Nederland heeft nu 1 bevoorradingschip, het joint logistic support ship (JSS) Karel Doorman. Een 2e, zogenoemd combat support ship (CSS) moet de effectiviteit van marineschepen vergroten. Die hoeven zo minder vaak het operatiegebied te verlaten voor een havenbezoek. Met een 2e ondersteuningsschip kan de Defensie permanent bevoorradingscapaciteit op zee hebben en deze ook beschikbaar stellen aan de NAVO.
Snel inzetbaar
Het CSS moet relatief snel, vanaf 2023, te water worden gelaten. Hiervoor pakt Defensie het bestaande ontwerp van het JSS. Dit zogenoemde ‘kopen van de plank’ heeft verschillende voordelen. Er kan gebruik worden gemaakt van opgedane kennis en ervaring. En er zijn voordelen bij het onderhoud en de opleiding en training van de bemanning.
Het CSS wordt kleiner dan het JSS, maar toch zoveel mogelijk hetzelfde. Denk aan architectuur en inrichting, het commandosyteem, de bewapening en het gebruik van (sub)systemen als radar.

Vervanging M-fregatten
Het einde van de levensduur van de 2 M-fregatten komt in zicht. Ze zijn minder opgewassen tegen huidige en toekomstige dreigingen, systemen zijn verouderd en reservedelen moeilijk verkrijgbaar. Laatste 2 zaken zorgen ook voor onevenredig hoge onderhoudskosten.
Fregatten vormen de ruggengraat van de marine en vervanging is dus essentieel. Door hun slagkracht zorgen ze voor veiligheid op zee, verdediging van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten en voor onbelemmerd zeetransport. Waar de luchtverdedigings- en commandofregatten zijn gespecialiseerd in luchtverdediging zijn de M-fregatten dat in onderzeebootbestrijding. En dat laatste is een capaciteit waar de NAVO grote behoefte aan heeft. Naast gevechtsoperaties zijn fregatten ook geschikt voor bijvoorbeeld terrorisme-, drugs en piraterijbestrijding en het verlenen van noodhulp.
De bouw van een complex schip als een fregat duurt ruim 7 jaar. Het 1e nieuwe fregat is naar verwachting vanaf 2025 inzetbaar.

Vervanging mijnenbestrijders
Defensie heeft 6 mijnenbestrijdingsvaartuigen van de Alkmaar-klasse. De schepen dateren uit de jaren ‘80 van de vorige eeuw en bereiken het einde van hun levensduur. Zo zijn ze steeds minder in staat om moderne zeemijnen op te sporen.
De verslechterde veiligheidssituatie vergroot de kans op de inzet van zeemijnen en er liggen nog steeds veel explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in zee.
De toekomst van de maritieme mijnenbestrijding ligt in onbemande en deels autonome systemen. Deze worden op veilige afstand ingezet vanaf een bemand mijnenbestrijdingsvaartuig. De mijnenbestrijders worden daarnaast zo ontworpen dat ze wereldwijd en onder hoge dreiging kunnen opereren. Nederland ontvangt de eenheden (bemand en onbemand) tussen 2025 en 2030.

Bron: Defensie