Marechaussee draagt voorzitterschap FIEP over aan Marokko

“Onze landen hebben te maken met dreigingen in al zijn vormen. Achter elke gebeurtenis schuilt een uniek verhaal en een unieke aanpak.” Minister Ank Bijleveld-Schouten zei dat gisteren in Huis ter Duin in Noordwijk tijdens een bijeenkomst van de zogenoemde FIEP, een netwerk dat volgens haar van grote betekenis is. De groep van 19 politieorganisaties met militaire status stond sinds oktober vorig jaar onder voorzitterschap van de Koninklijke Marechaussee, maar is nu in Marokkaanse handen.
Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens droeg het stokje over aan plaatsvervangend commandant Abdelkader Laaoula van de Royal Moroccan Gendarmerie.

Blijven investeren
Leijtens: “In een veranderende wereld qua veiligheidsproblematiek wordt er ook een andere inzet van gendarmeriekorpsen gevraagd. De uitdagingen waar we voor staan, vragen van ons dat we moeten kijken naar hoe we georganiseerd zijn. Nationaal en internationaal. Het FIEP-netwerk biedt de mogelijkheid om kennis, ervaring en deskundigheid te delen. Ieder land, ieder gendarmeriekorps legt zijn eigen accenten en brengt deskundigheid en ervaringen in. Er ligt een stevig fundament en daar moeten we in blijven investeren, zodat we in de toekomst als gendarmeriekorpsen met onze beste vermogens kunnen bijdragen aan een veilige wereld.”

“Kennis en vaardigheden draagt u over”, noemde Bijleveld als belangrijke zaken dankzij de FIEP. “U leert van elkaar, u werkt samen, zo bereikt u meer. Ik ben trots op onze mensen die zo van betekenis zijn of zijn geweest tijdens internationale missies en dat de gendarmeriekorpsen elkaar vinden. Samenwerken, ieder vanuit hun eigen expertise, om de omgeving een stukje veiliger te maken, voor haar inwoners en de rest van de wereld.”

FIEP-voorzitterschap
De Koninklijke Marechaussee stak afgelopen jaar veel energie in het delen van kennis, ervaring en expertise tussen de deelnemers. Er zijn verschillende werkgroepen, expertmeetings en een seminar georganiseerd. Daarbij lag de focus op het thema: ‘Gendarmerie – like forces in future international missions’.

Nieuwe landen toegetreden
Het FIEP-netwerk is in 1992 opgericht door de gendarmeriekorpsen Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. Wat begon als een Europees netwerk groeide uit tot een wereldwijde. Onder marechausseevoorzitterschap traden dit jaar Koeweit en Senegal toe.

Bron: Defensie

Bevel Koninklijke Marechaussee weer in handen van Leijtens

De Koninklijke Marechaussee heeft een nieuwe commandant. Luitenant-generaal Hans Leijtens nam dinsdag op het Haagse Binnenhof de leiding over van ranggenoot Harry van den Brink.

Voor Leijtens is het de 2e keer dat hij de functie krijgt. In 2015 stonden beide generaals op dezelfde plek, alleen waren de rollen toen omgedraaid.

Minister Ank Bijleveld-Schouten memoreerde dat het wapen sindsdien meer mensen en financiële middelen kreeg. “Geboren uit noodzaak waaraan 3 belangrijke ontwikkelingen ten grondslag lagen”, zei ze.

Den Haag, 2 september 2019
Commando Overdracht KMAR


Toegenomen migratie

Een daarvan: de toegenomen migratie richting het (Europese) vasteland. De Koninklijke Marechaussee leverde een belangrijke bijdrage aan het bewaken van de Europese buitengrenzen. “Controles op irreguliere migratie in onze havens, op onze vliegvelden en aan onze landsgrenzen zijn hierdoor meer dan nodig”, aldus de minister.

Terrorismedreiging

Een 2e ontwikkeling betreft de gevolgen van toegenomen terrorismedreiging. Bijleveld refereerde aan de aanslag op het Belgische vliegveld Zaventem. De Hoog Risico Beveiligingspelotons, sinds 2016 operationeel, noemde de minister in dit verband een mijlpaal binnen het wapen.
Groei luchthavens
Ten slotte is ook de groei van Nederlandse luchthavens reden voor uitbreiding van de marechaussee. Meer reizigers betekent meer controle en meer kans op eventuele onveilige situaties.

Vechtlust
Op Van den Brinks schouders lag de taak die groei van het wapen waar te maken. Dat deed hij in stappen. Want zei hij “de problemen zijn niet in 1 dag ontstaan en daarom niet in 1 dag opgelost.” Hij kreeg daarnaast te maken met nog een grote uitdaging, want veel collega’s verlieten de organisatie. Het baarde hem zorgen, maar wakkerde volgens Bijleveld ook zijn vechtlust aan.

Den Haag, 2 september 2019
Commando Overdracht KMAR

Samenwerking
Bijleveld: “Samenwerking was voor jou het onvermijdelijke sleutelwoord.” Als mooie voorbeelden noemde ze de Border Security Teams op Chios en Lesbos, internationale oefeningen en het samen hulp bieden aan de slachtoffers van de verwoestingen door orkaan Irma.

Van den Brink werd voor zijn verdiensten Koninklijk onderscheiden. De minister speldde hem de versierselen op van Officier in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden.

Veiligheidsketen
Volgens Bijleveld is de Koninklijke Marechaussee niet meer weg te denken uit de veiligheidsketen. “Daarom is het des te belangrijker het commando in goede handen achter te laten. Hoe uniek dit terug te geven aan je voorganger. Luitenant-generaal Leijtens. Jij bent de commandant die past bij deze tijd. In het belang van ons aller veiligheid. Een nieuwe, bekende commandant van de Koninklijke Marechaussee en Gouverneur van de Residentie.”