Meldpunt burnpits overweegt aangifte tegen Defensie

Defensieminister Ank Bijleveld volhardt: zij weet persoonlijk van geen officiële meldingen van zieke militairen door burnpits. Maar het collectief van zieke militairen bereidt zich voor op aangifte tegen defensie.
Dit bevestigt desgevraagd jurist Ferre van de Nadort, de Drentse jurist achter het meldpunt burnpit.nl. „De aangifte volgt wanneer er aanwijzingen zijn voor strafbare feiten.”

Bij het meldpunt hebben zich inmiddels circa 350 (ex-)militairen gemeld met informatie over burnpits. Onder hen zitten een tachtigtal mensen die zeer ernstige gezondheidsklachten hebben, meest kanker, aldus Van de Nadort.

Bron: Dagblad van het Noorden / ODB

Minister ontkent klachten te hebben ontvangen van burnpits

Minister ontkent klachten te hebben ontvangen
Volgens een groep militairen hebben ze bij Defensie wel degelijk melding gemaakt van ernstige gezondheidsschade, waaronder kanker, die zij relateren aan vuilverbranding tijdens de missie in Afghanistan. Het ministerie van Defensie blijft erbij dat geen militair zich heeft gemeld met klachten over de vuilverbranding (burnpits) op missie in Afghanistan.

Uit opgedoken formulieren waarin militairen zulke klachten aankaarten, maakt Dagblad van het Noorden op dat Defensie wel degelijk op de hoogte was. Maar zo’n formulier geldt niet als een echte melding, stelt minister Ank Bijleveld.

Tientallen Nederlandse militairen denken dat ze kanker hebben opgelopen door giftige gassen uit de verbrandingskuilen in de open lucht, de zogenoemde burnpits, die Defensie in Afghanistan gebruikte om van haar afval af te komen. Ze hebben zich gemeld bij jurist Ferre van de Nadort, die onderzoek naar de zogeheten burnpits heeft gedaan.

Bijleveld doet de nu gevonden formulieren af als ,,een registratie in een personeelsdossier. Dat is geen melding.” Ze roept militairen met klachten opnieuw op zich te melden, ,,dan zullen we daar natuurlijk serieus naar kijken”. De minister wijst erop dat er sinds vorige maand ook een meldpunt in de lucht is.

Vorige week zei het ministerie van Defensie geen weet te hebben van militairen die kanker zouden hebben opgelopen door vuilverbranding op missie in Afghanistan. Het departement heeft geen klachten ontvangen, zei minister Ank Bijleveld. Ze wees erop dat indertijd al is onderzocht of er schadelijke stoffen vrijkwamen „en toen bleek er niets aan de hand.”

In de Verenigde Staten laait de kwestie hoog op. Irak- en Afghanistan-veteranen zijn daar naar de rechter gestapt omdat giftige rook uit de burnpits hen ziek zou hebben gemaakt. Tot dusver zonder resultaat.

Bron: Telegraaf / Dagblad van het Noorden / Defensie