Microfoons peilen geluid Vliegbasis Leeuwarden

De eerste microfoon voor een permanente geluidsmeting rond Vliegbasis Leeuwarden is vandaag in gebruik genomen. Staatssecretaris Barbara Visser lanceerde in Marsum de daaraan gekoppelde website.
De komende tijd volgen nog 16 microfoons in de omgeving. Ze registreren het geluid van de vliegbewegingen op en rond de Friese basis. Vrijwel direct nadat een toestel overvliegt toont de website hoeveel decibel dat veroorzaakt. Dat is nu overigens alleen nog te zien voor een groep omwonenden. Vanaf begin volgend jaar kan iedereen de registratie op de website raadplegen.

Ook Volkel
Behalve Leeuwarden krijgt ook Vliegbasis Volkel een permanente geluidsmeting. De installatie van het geluidmeetnet was een initiatief van voormalig Tweede-Kamerlid Angeline Eijsink. De voorbereiding nam enkele jaren in beslag.

Vliegbasis Leeuwarden verwelkomt volgend jaar het eerste F-35-gevechtsvlieguig.

Bron: Defensie

Brandbrief lijkt vruchten af te werpen: paal en perk aan overlast vliegbasis Gilze-Rijen

Defensie laat weten alsnog rekening te willen houden met rattlenoise van helikopters en daarmee lijkt de kou uit de lucht. Het ziet er namelijk naar uit dat het ministerie van Defensie tegemoet wil komen aan de eisen die de gemeente Gilze en Rijen in een brandbrief heeft gesteld over de nieuwe regels voor geluidsoverlast op de vliegbasis Gilze-Rijen. De gemeente schreef hierin onder meer, het onaanvaardbaar te vinden wanneer rattlenoise (extra geluid en trillingen van helikopters) niet meetelt in het nieuwe Luchthavenbesluit over vliegacties en daarbij behorende beperkingen.

Oorlogsverklaring
‘Als dat niet gebeurt, dan is dat een oorlogsverklaring aan de omwonenden’, stelde Walter de Vet nog net voordat Defensie met schriftelijke antwoorden kwam op de brandbrief. De Vet zit in de zogeheten COVM-overleggroep, waarin onder meer gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden vertegenwoordigd zijn.
Uit een door de minister gevraagd TNO-rapport kwam eerder naar voren dat rattlenoise een extra belasting oplevert van 6 decibel, vandaar de commotie. Ook vroeg de gemeente een andere berekeningsmethode voor het bepalen van de overlast.
Overleg
Het ministerie van Defensie laat nu weten in overleg te zijn met het ministerie van Infrastructuur & Milieu en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, om te bezien of en hoe ook voor militaire vliegvelden kan worden overgestapt van de zogeheten KE-berekening op de zo gewenste Lden-berekening. Gemeente en omwonenden hameren daar op, omdat dan ook de vlieghoogte en vliegduur worden gemeten. Die is bij helikopters, zoals in Gilze-Rijen, heel anders dan bij vliegtuigen.

Verder geeft het ministerie aan dat de milieueffectrapportage (mer) voor de vliegbasis na de zomer openbaar wordt. Samen met een vervolgrapport van TNO, dat aangeeft in welk gebied rond de vliegbasis de meeste overlast is van rattlenoise, welke woningen daar het meeste last van hebben en wat er aan die huizen moet gebeuren. Ook maakt Defensie dan bekend hoe anders vliegen de overlast van rattlenoise kan verminderen.

Defensie volgt ook de aanbeveling van TNO op om ‘een hindertoeslag’ te hanteren van maximaal 6 dB. ,,Allemaal hartstikke mooi”, liet wethouder Rolph Dols gisteravond weten. ,,Het voornemen over te stappen naar Lden klinkt goed. Maar verder wil ik alles eerst officieel zwart op wit zien.”

Bron: BNDeStem / Defensie