Logistiek steunpunt voor antipiraterij-detachementen op Sri Lanka

De antipiraterij-detachementen of vessel protection detachments (VPD) van het Korps Mariniers krijgen een Forward Logistical Base in Galle op Sri Lanka. Nederland en Sri Lanka ondertekenden daarover deze week intentieovereenkomst.

Dankzij de handtekeningen zijn de VPD’s binnenkort sneller in het operatiegebied. Door de overeenkomst kan Defensie wapens, munitie en uitrusting voor de VPD-teams opslaan in Galle. Het beveiligde schip hoeft dan niet meer naar Singapore te varen.

In de intentieverklaring staan duidelijke afspraken over condities, procedures en de logistieke organisatie van de opslag. Voor Sri Lanka is dit de eerste intentieverklaring met een ander land over het faciliteren van scheepsbeveiligingsteams. Het logistieke steunpunt is naar verwachting volgende maand operationeel.
Vrije doorvaart
Nederland levert sinds 2008 een belangrijke maritiem militaire bijdrage aan internationale piraterijbestrijding voor de kust van Somalië. Zo wordt invulling gegeven aan de internationale verplichting om met andere landen de vrije doorvaart op zee mogelijk te maken.

Planmatige inzet
In maart 2011 besloot het kabinet tot de inzet van militaire beveiligingsteams (VPD’s) aan boord van kwetsbare schepen. In november 2011 kondigde de toenmalige minister Hillen aan dat de Nederlandse krijgsmacht in 2012 planmatig militaire beveiligingsteams kon inzetten om zeer kwetsbare koopvaardijschepen – die onder Koninkrijkvlag varen – te beschermen tegen piraterij. Gemiddeld worden per jaar 45 koopvaardijschepen beschermd.

Bron: Defensie