Leerzame oefening mariniers voor flitsmacht (video)

Het overgrote deel van de 200 mariniers in Roemenië, keert morgen na 2 weken huiswaarts. Ze namen deel aan een internationale oefening. De gebruikte voertuigen en spullen gaan per goederentrein naar Nederland.
Noble Jump II, zoals de oefening heet, was een belangrijke test voor de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), ook wel aangeduid als flitsmacht van de NAVO. De uitdaging was vooral logistiek van aard. Lukt het om een internationaal samengestelde eenheid én hun spullen binnen enkele dagen in een crisisgebied te krijgen?

hospik_noventas-by-mindef

“De samenwerking met onze bondgenoten is geslaagd”, zegt majoor der mariniers Jort van den Berg, liaisonofficier bij de Britse bataljonsstaf. Maar er zijn ook belangrijke lessen geleerd. “Zo ontbrak de centrale aansturing van de ondersteunende eenheden van de diverse landen.”
Lichte infanterie
De mariniers maken dit jaar deel uit van het bataljon lichte infanterie van de VJTF. Hier zitten ook Albanese, Britse en Letse militairen bij. “Voor de Albanezen is een oefening als deze betrekkelijk nieuw. We hebben officieren met een radio meegestuurd, zodat ze ter plekke uitleg konden geven”, aldus Van den Berg.

Geruststelling
De keuze voor Roemenië was niet toevallig. De veiligheidssituatie in het oosten van het NAVO-verdragsgebied is de afgelopen jaren aanzienlijk verslechterd door de houding van Rusland. Door in dit deel van Europa te oefenen maakt de NAVO duidelijk dat een schending van het verdragsgebied niet zal worden geaccepteerd. Ook stelt het bondgenootschap met zijn aanwezigheid de oostelijke bondgenoten gerust. Zo is er momenteel een compagnie van de Koninklijke Landmacht in Litouwen gelegerd.

Bron: Defensie

Mariniers bij nieuwe snelle reactiemacht

Een nieuwe snelle reactiemacht is een feit. Naast Nederland en Groot-Brittannië nemen ook Denemarken, de Baltische staten en Noorwegen deel aan deze militaire samenwerking. De ministers van Defensie tekenden vandaag het oprichtingsdocument.

Er wordt al langer gewerkt aan de Joint Expeditionairy Force die in tijden van crisis overal ter wereld kan worden ingezet. De JEF kan echter ook voor missies van de EU of VN worden ingezet. Het is een Brits initiatief en is opgebouwd rond Britse eenheden. Nederland draagt bij met mariniers en schepen.

,,Deelnemen aan de Joint Expeditionary Force verbreedt de mogelijkheden voor een snelle, effectieve reactie die ook het Nederlandse veiligheidsbelang dient”, aldus minister Jeanine Hennis van Defensie. De NAVO richtte vorig jaar, als reactie op de Russische inmenging in het oosten van Oekraïne, ook een flitsmacht op die heel snel moet kunnen ingrijpen. De EU heeft al langer zogeheten EU-battlegroups die kunnen aantreden bij crisis. Aan beide reactiemachten doet ons land mee.

Bron: Telegraaf / Defensie AVDD