Veel klachten over paniek bij koeien door oefening Defensie

Boeren in Drenthe en Overijssel hebben meer dan vijftig klachten ingediend bij Defensie. Tijdens de grote legeroefening Falcon Autumn kwamen de afgelopen vier weken meermalen helikopters en vliegtuigen laag overvliegen. In een aantal gevallen leidde dat tot “blinde paniek” bij koeien.
Defensie had van tevoren gewaarschuwd. Maar zei vervolgens niet op welke dagen laag gevlogen zou worden. Melkveehouder Gerrit Wiermink in Ommen: “Ze kondigen alleen de oefening aan. Niet de exacte locatie, niet de precieze overvliegdagen. Moet ik mijn vee dan maar vier weken binnen houden? Die helikopters vliegen zo laag, met zo veel kabaal. Zo’n koe kan dat niet thuisbrengen, die raakt in blinde paniek.”
Wermink wijst er bij RTV Oost op dat hij zijn vee ook niet zomaar binnen kan houden: “Dat kost me mijn weidepremie bij de melkfabriek. Die willen graag dat vee buiten loopt, ik wil dat zelf ook graag. Door de droogte deze zomer stonden ze al drie weken binnen. Nog vier weken erbij en ik was niet aan mijn weidedagen gekomen.”

De weidepremie is een door de zuivelindustrie ingestelde beloning voor melkveehouders. Als koeien gedurende een aantal dagen per jaar zoveel uur per dag in de wei staan, krijgen de boeren een opslag op hun melkprijs.

Dieren lopen prikkeldraad in
Wermink is niet de enige die klaagt. RTV Drenthe meldt dat ook in de rest van Overijssel en in Drenthe dieren tegen het schrikdraad aan lopen, stress hebben, weglopen of elkaar verwonden. Jan Bloemerts van de boerenorganisatie LTO Noord: ”Er zijn meerdere meldingen binnengekomen en dan vooral over de ‘aanvoerlijn’ van Defensie tussen Assen en de Marne en bij Zevenhuizen waar een landingsoefening is geweest.”

Defensie heeft beloofd eventuele schade te vergoeden. Boeren moeten daarvoor een schadeformulier invullen op de website van Defensie. Melkveehouder Wermink hoopt dat ze daar secuur naar kijken: “Een uitgebroken koe kost meer dan alleen nieuw schrikdraad en dierenartskosten. De melkproductie lijdt eronder, de foklijn wordt aangetast. Ik vraag me af of ze daar rekening mee houden.”
Jan Bloemerts van LTO. ”We weten uiteraard dat Defensie aan het oefenen is en daar hebben we alle begrip voor. Maar iedere schade is er een te veel.” De oefening Falcon Autumn begon op 17 september en liep door tot en met vandaag.

Bron: NOS / Twitter (Gerrit Wermink)

Militairen Russische Federatie kijken in Nederlands militaire keuken

Een militaire delegatie van de Russische Federatie bezocht deze week oefening Falcon Autumn van 11 Luchtmobiele Brigade. Dat gebeurde in het kader van internationale wapenbeheersingsverdragen die Nederland heeft getekend. Het gaat om zogenoemde vertrouwenwekkende en veiligheidsbevorderende maatregelen. De gedachte is dat openheid en transparantie conflicten voorkomen.
Falcon Autumn is de grootste militaire oefening in Nederland van 2018. Internationaal is afgesproken dat landen dergelijke grote militaire activiteiten bekend maken. Dit biedt buitenlandse mogendheden de gelegenheid voor een verrassingsbezoek en vast te stellen of het overeenkomt met wat is opgegeven.
Met eigen ogen
2 dagen lang doorkruisten de Russen het Nederlandse oefengebied om met eigen ogen te zien wat zich hier militair afspeelt. De bezoekers keken onder meer naar de omvang van de oefening, de eenheden die meedoen en welk materieel zij hebben. Tijdens Falcon Autumn werken landmachteenheden samen met de luchtmacht en militaire collega’s uit België en Duitsland.

Wederzijdse inspecties
Op basis van bijvoorbeeld het Weens document bestaat de verplichting om inspecties, evaluaties, observatievluchten te accepteren. Zowel op en boven Nederlands grondgebied als van Nederlandse strijdkrachten. Nederland heeft op zijn beurt het recht om hetzelfde te doen bij de overige verdragsstaten. De inspectie werd gisteren in goede harmonie formeel afgesloten. In 2016 deed een Nederlands team in Rusland een gebiedsinspectie bij de grens met Oekraïne.

Bron: Defensie