Geen eenduidige oorzaak gevonden voor schade aan F-16 door gebruik boordkanon

Na onderzoek van een schietincident in 2019 met een F-16 blijkt de oorzaak niet eenduidig vast te stellen. Dat meldt de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD). Het onderzoeksrapport is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het betreft een geval waarbij door het gebruik van het eigen boordkanon een F-16 is beschadigd. Dat gebeurde tijdens een oefening boven het defensieterrein de Vliehors op Vlieland.

Het uiteenvallen van een oefenkogel tijdens het afvuren veroorzaakte volgens de IVD de schade aan het jachtvliegtuig. De inspectie concludeert verder dat de veiligheid van de vlieger en de functionarissen op de controletoren van de Vliehors niet in het geding is geweest.

Schade aan patroon

De IVD vermoedt dat het uiteenvallen van de kogel mogelijk is veroorzaakt door schade aan de patroon. Die zou zijn ontstaan in externe apparatuur tijdens het laden of in de transportbanden van het F-16 boordkanon.

In het verleden werd niet afgevuurde munitie hergebruikt. Daardoor zijn niet verschoten patronen meerdere malen geladen en ontladen. Dat was tijdens het incident in 2019 niet het geval. Het betrof hier nieuwe munitie. Ondanks dat besloot Defensie begin dit jaar toch F-16 oefenmunitie, waarvan een deel is verschoten, niet meer te hergebruiken.

Verplaatsen Controletoren
Eerder lag er een aanbeveling de controletoren van de Vliehors buiten het doelengebied te verplaatsen. De IVD adviseert dit te bespoedigen. Aanleiding voor de verplaatsing was een voorval in 2013. Toen is de controletoren per ongeluk beschoten. Voor de veiligheid van de torenmedewerkers is besloten de doelen en de aanvliegroute te verplaatsen. Dat verkleint het risico op beschieting van de toren. Die kan dan op de huidige plek blijven.

De verplaatsing van de doelen vraagt om een andere aanvliegroute. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft hiervoor inmiddels een omgevingsvergunning afgegeven. Als alles volgens plan verloopt, zijn de oefendoelen in 2023 verplaatst.

StudieboekenStudieboeken

F-16’s Volkel beveiligen luchtruim Benelux

Jachtvliegtuigen van Vliegbasis Volkel beschermen vanaf vandaag 4 maanden het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Deze taak wordt afwisselend uitgevoerd door Nederland en België.

Voor deze zogenoemde Quick Reaction Alert staan op de Brabantse basis 2 F-16’s paraat. Die kunnen binnen enkele minuten opstijgen om een ongeïdentificeerd toestel in het Benelux-luchtruim te onderscheppen.

Dat gebeurt onder controle van het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen. Wanneer een toestel het Nederlandse luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact te maken, alarmeert de gevechtsleiding de F-16’s.

In België is het Control and Reporting Centre in Beauvechain verantwoordelijk. De luchtgevechtsleidingen binnen Europa werken nauw samen als een ongeïdentificeerd vliegtuig richting een naburig land vliegt. Zo kan een mogelijke dreiging worden voorkomen.

Hoge korting op zonbescherming…