Met zulke arbeidsvoorwaarden wil niemand dienen in het Nederlands leger

Het salaris in het Nederlandse leger zal andere EU-burgers afschrikken om erbij te komen, vreest defensie-analist Frans Ebbelaar.
In de onlangs ingediende initiatiefnota van het Tweede Kamerlid Salima Belhaj (D66) over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen, pleit zij ervoor dat de Nederlandse krijgsmacht ‘op korte termijn’ wordt opengesteld voor niet-Nederlandse EU-burgers, in navolging van verschillende andere EU-landen.

Het verschil tussen het basissalaris van een Nederlandse en een Duitse soldaat is 800 tot 1000 euro bruto per maand

Volgens haar is het nijpende personeelstekort bij Defensie door de vele internationale dreigingen onverantwoord. De inzetbaarheid is in het geding. Soortgelijke woorden sprak zij in het personeelsdebat met minister Bijleveld op 12 maart. De GOV (Gezamenlijke Officieren Verenigingen) is het op dit punt volledig met haar eens en prijst haar vurig pleidooi om de tekorten op te lossen. Bezwaar heeft de GOV tegen de voorgestelde oplossing. Die ontkent namelijk de oorzaak: de huidige slechte arbeidsvoorwaarden. En daarom gaat het niet werken.

Om voeling met het uitvoerende deel, de gevechtskracht, van Defensie te houden, legt de GOV met enige regelmaat werkbezoeken af. Hoe hangt de vlag erbij? En wappert die vlag ook zo in Den Haag? Hoe ziet bijvoorbeeld de bezetting van 80 procent eruit op het ochtendappèl bij een commandant van een infanteriepeloton of wat rijdt er nu werkelijk de poort uit als een eskadron op oefening gaat, of wat stijgt er op als een squadron wil trainen?
Tijdens een bezoek bij het Duits-Nederlandse tankbataljon in Loheide in Duitsland hoorden wij niet alleen over de goede samenwerking en de prima oefenmogelijkheden. Het Nederlandse tankeskadron is goed gevuld, maar dat komt mede door de buitenlandtoelage. Door deze toelage viel het verschil met hun Duitse collega’s van het bataljon niet zo op.

Ontnuchterend
Men reikte ons de salaristabellen aan. Een verschil tussen het basissalaris van een Nederlandse soldaat en een Duitse soldaat per maand van 800 tot 1000 euro bruto in het nadeel van de Nederlander is een ontnuchterende waarneming.

In Nederland heeft een militair natuurlijk geen buitenlandtoelage. In vervolggesprekken bij eenheden in Nederland werd dit direct tastbaar. Niet alleen technisch en medisch personeel is er te weinig. Inmiddels zijn bijvoorbeeld vliegers, pantserinfanteristen en verkenners ook een schaarstecategorie. Voor deze functies zijn geen ‘equivalenten’ in de burgermaatschappij te vinden. Eenmaal weg betekent lang opleiden voordat de plek opnieuw bezet is.

Hoewel voor de werving aspecten als avontuur, uitdagend materieel en andere landen zien belangrijke trekkers vormen, worden de arbeidsvoorwaarden voor de sergeant-1, de oudere luitenant of een kapitein steeds belangrijker. Het inkomen van die sergeant ligt, wanneer die een gezin heeft, op de armoedegrens, zeggen cijfers van het CPB. Veel kaderleden wachten niet af of zij hun contract mogen verlengen bij Defensie. Zij kijken zelf allang voor die datum wat er te koop is buiten de kazernepoort. Weegt dit nog op tegen de aantrekkelijkheden van het leger?

Lachwekkend
Zonder goede arbeidsvoorwaarden zal het steeds slechter lukken om duur opgeleide militairen te behouden. Het kader voelt zich niet serieus genomen. Hoezo is het personeel zo belangrijk in de defensienota? Een commandant zei: “Het is niet alleen het gevoel bij het personeel dat ze unfair worden behandeld, men rekent het gewoon uit en komt met feiten aan. Neem de lachwekkende verhoging van de oefenweekend-dagtoelage van 10 procent; van 30 euro naar 33 euro.”

In de tuinbouw zien we deze dagen hoe mensen uit Oost-Europa de asperges steken, omdat Nederlanders dat werk voor het geboden salaris niet wensen te doen. Is dat nu de door Belhaj gewenste situatie voor onze krijgsmacht? De GOV pleit voor betere arbeidsvoorwaarden voor onze eigen militairen. Weinig EU-buitenlanders zullen trouwens in de Nederlandse krijgsmacht willen dienen als je een paar honderd kilometer verder in een ander leger aanmerkelijk meer kunt verdienen.

Bron: Trouw / Bundeswehr (foto illustratief)

Waarom een Europees leger er (vooralsnog) niet komt

Merkel en Macron willen het, Rutte moet er niet aan denken: een Europees leger. De discussie laait zo af en toe op en afgelopen week droeg D66-Tweede Kamerlid Salima Belhaj er een steentje aan bij met een nieuw plan. In aanloop naar de EU-verkiezingen eind mei zal het er vaker over gaan, maar hoe groot is de kans dat het er echt van komt?

In eerste instantie wil Belhaj het Nederlandse leger openstellen voor andere EU-burgers (andere landen doen dat al), meer gezamenlijke trainingen en Europese militaire missies. Uiteindelijk zou dat volgens haar moeten leiden tot een gezamenlijke krijgsmacht, voor “meer veiligheid, meer slagkracht en minder dubbel werk”.
Minister Bijleveld van Defensie is niet enthousiast. “U weet dat ik niet voor een Europese krijgsmacht ben”, zei ze gisteren voorafgaand aan de ministerraad.” De CDA-bewindsvrouw zei, niet voor het eerst, dat Nederland zelf moet kunnen beslissen over inzet van Nederlandse militairen.

En premier Rutte denkt er net zo over. Hij noemt ook de samenwerking met de VS en de NAVO. “Die heeft ons na de Tweede Wereldoorlog veel veiligheid gebracht. (…) Europa kan zichzelf op dit moment niet verdedigen. Dat is ondenkbaar”, zei hij eerder.

Maar Nederland kan zichzelf ook helemaal niet alleen verdedigen, stelt Trineke Palm. Ze doet onderzoek naar de rol van de EU in de wereld. “Wat betekent soevereiniteit als je uiteindelijk niet in staat bent de Nederlandse veiligheid te garanderen? Om soeverein te blijven, moet Nederland bereid zijn tot vergaande samenwerking met andere EU-landen als het gaat om veiligheid en defensie.”

Palm begrijpt het argument van Rutte over de NAVO en de VS. “Als je hecht aan die verbanden, dan kan je een andere samenwerking natuurlijk zien als een soort bedreiging. Maar dat is een soort schijntegenstelling, want de NAVO en een Europees leger kunnen elkaar ook versterken.”

Vergezicht
Behalve D66 is geen enkele Nederlandse partij voor een EU-leger, maar Europese zwaargewichten Frankrijk en Duitsland zijn dat wel. “We moeten onszelf beschermen tegenover China, Rusland en zelfs de VS”, zei Macron in november. “We moeten toewerken naar een echt Europees leger”, zei Merkel een week later.

Maar een Europees leger is voorlopig nog een vergezicht. Ook Frankrijk en Duitsland hebben geen concreet plan. Wel komt er steeds meer samenwerking op verschillende vlakken. Zo hebben Nederland en Duitsland een gezamenlijk tankbataljon en bewaken Nederland en België per toerbeurt elkaars luchtruim met F-16’s. En twee weken geleden nog is er in Brussel een akkoord bereikt over forse uitbreiding van de Europese grensbewaking Frontex.

Dat soort samenwerking is prima en moet worden geïntensiveerd. Daarover zijn veel partijen het eens. “Voor een euro koop je in Europa meer impact op defensiegebied, dan wanneer je het alleen doet”, zei CDA-lijsttrekker in Europa, Esther de Lange afgelopen week in een verkiezingsdebat. “Samen zaken aanschaffen”, voegde haar VVD-collega Malik Azmani toe. “Maar een Europees leger, daar ben ik op tegen.”

PVV-lijsttrekker Marcel de Graaff stelde dat de veiligheid van Nederland al decennia wordt gewaarborgd door de NAVO. “Het is flauwekul om dan nu te zeggen: we zijn al die jaren veilig, maar we hebben wel een leger nodig. Wat is nou de noodzaak van een EU-leger?”

Vredesmissies
Ayhan Tonca van Denk vindt dat Europa zich moet wapenen tegen het gevaar van China, Rusland en de terugtrekkende VS met een sterk Europees buitenlandbeleid. “En daarbij hoort ook een leger. Niet voor oorlogen, maar juist voor vredesmissies.” Lidstaten moeten volgens de Denk-lijsttrekker wel zeggenschap houden over hun eigen militairen.

Ook niet echt een aanzet voor een soevereine Europese krijgsmacht dus. Zeventig jaar geleden was die er overigens wel bijna gekomen. “Dat was tegen de achtergrond van de Korea-oorlog en de Russische dreiging”, vertelt Palm.

West-Duitsland had geen leger (meer), maar Frankrijk wilde de bondgenoot toch bewapenen om het communistische gevaar een halt toe te roepen, via een Europees leger. Dat leidde zelfs tot een verdrag, maar na vier jaar onderhandelen schrokken de Fransen toch terug en stemden ze het weg. “Als er ooit momentum was, dan was dat toen.”

Bron: NOS / Defensie (foto illustratief)