Eerste stap gezet in Europese militaire mobiliteit

Er ligt een overeenkomst om de regelgeving rond grensoverschrijdend militair vervoer binnen de EU te vereenvoudigen. 26 lidstaten, waaronder Nederland, hebben het document gisteren getekend. Dat gebeurde tijdens de bijeenkomst van de Europese defensieministers in Brussel. In het door Nederland getrokken project Militaire Mobiliteit is nu een eerste serieuze stap gezet.

De overeenkomst is met het Europees Defensie Agentschap (EDA). Dat helpt de EU-landen met het versimpelen van de regels.

Een ander onderwerp dat ter tafel kwam betrof de geïntensiveerde samenwerking van de EU met de Sahel-regio. Nederland draagt bij aan de EU-missies in de Sahel en steunt financieel het operationeel krijgen van een Afrikaanse troepenmacht, gevormd door Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanië en Tsjaad aldaar.
Ook de Permanente Gestructureerde Samenwerking (PESCO) stond op de agenda. Daarbij is gesproken over de deelname van niet EU-landen aan PESCO-projecten. Nederland en een aantal andere lidstaten vinden het belangrijk dat ook die aan sommige initiatieven kunnen meedoen. Volgens minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten stellen enkele landen nog teveel voorwaarden. Dit kan samenwerking met belangrijke strategische partners van Nederland en de EU schaden. Dan gaat het bijvoorbeeld om Canada, Noorwegen, de Verenigde Staten en straks het Verenigd Koninkrijk.

Veiligheid op Europese continent
Nederland zet zich met gelijkgezinde lidstaten volop in om zogenoemde derde landen te laten deelnemen en deed een voorstel. “We moeten open staan voor samenwerking en ons niet afschermen. Samenwerking met derde landen is nodig om Europa als geheel sterker te maken”, aldus Bijleveld.

Nederland is een groot voorstander van meer samenwerking tussen de EU en de NAVO. Het versterkt namelijk de veiligheid op het Europese continent. Het moet dan vooral gaan om zaken waar de EU en de NAVO elkaar aanvullen en versterken. Het gaat dan om militaire mobiliteit, capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden, contra-terrorisme, cyber en het tegengaan van hybride dreigingen. Het Europese expertisecentrum voor het tegengaan van hybride dreigingen in Helsinki is daarvan een goed voorbeeld. Nederland wil hieraan deelnemen.

De volgende bijeenkomst van defensieministers is op 17 juni in Luxemburg.

Vliegbasis Eindhoven basis vier NAVO-tankervliegtuigen

Duitsland en Noorwegen doen mee met de aanschaf van Airbus-tanker-/transportvliegtuigen. De Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen en haar Noorse collega Ine Marie Eriksen Soreide zetten vandaag in Brussel hun handtekeningen onder het Memorandum of Understanding (MoU). Nederland is voortrekker van dit Europese samenwerkingsproject.

Nederland en Luxemburg kochten bijna een jaar geleden 2 A330 MRTT-toestellen bij Airbus. Beide landen ondertekenden vandaag in Brussel eveneens het MoU, dat de noodzakelijke wijzigingen bevat ten opzichte van het document van vorig jaar.
7 toestellen
Nu Duitsland en Noorwegen zijn toegetreden, worden er 5 vliegtuigen extra besteld. Het programma bestaat daardoor straks uit een pool van 7 stuks. De deelnemende landen mogen een aantal vlieguren gebruiken dat afhangt van hun aandeel in de investeringen.
De toestellen worden vanaf 2020 geleverd. 4 krijgen Vliegbasis Eindhoven als thuisbasis, de andere 3 komen in Duitsland. De machines verminderen in de toekomst het tekort aan tanker- en transportcapaciteit van EU en NAVO.
Het aantal van 7 toestellen kan nog toenemen als meer landen meedoen. De investeringskosten en de jaarlijkse exploitatiekosten gaan voor Nederland flink omlaag. De investeringskosten voor Nederland blijven binnen de aan de Tweede Kamer gemelde bandbreedte van 250 miljoen tot 1 miljard euro.

ondertekening-mou_noventas-by-mindef

De deelname van de landen is een groot succes voor de Europese defensiesamenwerking. Nederland is sinds het begin in 2012 voortrekker van het MRTT-programma van het Europees Defensie Agentschap.
België is voornemens het MOU begin 2018 te ondertekenen.

Bron: Defensie