België: Legertop verbiedt militairen om ‘gesponsorde’ bivakmutsen van Damart te dragen

Een nieuwe kaakslag voor de militairen die straks naar Estland vertrekken om er in de bijtende koude deel te nemen aan de NAVO-operatie Forward Presence. Kledingmerk Damart zou vandaag 270 warme bivakmutsen overhandigen voor de manschappen die klagen over hun verouderd materiaal. Maar de generale staf in Evere heeft dat onverwacht verboden.

“We hebben zojuist vernomen dat, tot grote teleurstelling van de manschappen, de defensiestaf aan het eFP-detachement dat voorzien is om naar Estland te vertrekken, verboden heeft om de bivaksmuts te aanvaarden die aangeboden werden door de firma Damart”, zo luidt het in een mededeling van legervakbond ACMP.
De Belgische militairen die naar Estland gaan en daar bij temperaturen tot min 40 graden moeten opereren, moeten zich beschermen met bivakmutsen die dateren uit de Koreaanse oorlog in de jaren vijftig. Ze zijn versleten en er zitten gaten in.

Toen ze met dat nieuws naar buiten kwamen, besliste kledingmerk Damart 270 thermische mutsen aan de Belgische militairen te schenken. Gratis. Ze zouden vrijdagochtend worden afgeleverd.
Maar donderdagavond kwam er bij de basis in Marche-en-Famenne, waar de militairen die vertrekken gekazerneerd zijn, telefoon van de generale staf in Evere. De mutsen mochten in geen geval aanvaard worden.

Legervakbond ACMP spreekt over een dolksteek in de rug van de militairen. “Ik kan u verzekeren dat de manschappen er niet kunnen om lachen. Nu kregen ze eens degelijk materiaal, dan mogen ze het niet aanvaarden. Waarom is ons een raadsel”, zegt Yves Huwart van de legervakbond.
In legerkringen gaat het gerucht dat ze “geen gesponsorde mutsen mogen dragen.”

Maar dat vindt Yves Huwart van de legervakbond een flauw excuus. “De sponsoring van de marinedagen, de airshow in Kleine Brogel of de land day in Leopoldsburg wordt net aangemoedigd. Maar Damart mag aan de soldaten op het veld geen high-tech gezichtsmasker aanbieden. Het zou nochtans niet zo geweest zijn dat de naam van de firma in het groot op de mutsen staat”, zegt Huwart.
Bij Damart bevestigt men dat ze donderdagavond een telefoontje kregen dat de mutsen niet aanvaard zouden worden. Defensie regeert voorlopig niet.

De eerste militairen vertrekken volgende week naar Estland.

Bron: Nieuwsblad.be / Belgian Defence News (foto)

Koninklijke Landmacht actief in Estland

Militairen van de Koninklijke Landmacht voeren momenteel op verzoek van Estland een aantal brugverkenningen uit. Doel is het in kaart brengen van de bruggen op en rond het militaire terrein Tapa. De Baltische staat heeft hier behoefte aan, vanwege het toenemend aantal oefenende NAVO-troepen.

Kan een CV90 over de brug of houdt deze met moeite een lichte jeep? Voor oefenende eenheden zijn deze terreinanalyses belangrijk. De gegevens van de bruggen in Estland zijn echter niet meer accuraat. Aan adjudant Jan Willem de taak om samen met een samengestelde genieverkennersgroep de bestaande infrastructuur in kaart te brengen en te analyseren. “Elk voertuig heeft een zogeheten Military Load Classification oftewel het gewicht. Door de bruggen te onderzoeken op toestand en draagkracht, weten we welke MLC’s van een brug gebruik mogen maken. We gebruiken hiervoor onder meer specialistische apparatuur, maar de echte kennis zit toch in de bovenkamer.”

samenwerking-tijdens-uitvoering-3_Noventas by MinDef

Band met Estland
Estland kocht vorig jaar 44 Nederlandse CV90-infanteriegevechtsvoertuigen. Daarnaast staat ons land 2 brugleggers, 2 bergings- en 2 genietanks van het type Leopard 1 af. Met de verkoop levert Nederland niet alleen materieel, maar ondersteunt die ook met kennis en ervaring. De overeenkomst is een verdieping van de samenwerking tussen beide landen. De landstrijdkrachten bekrachtigden dit onder meer tijdens de in februari gehouden oefening Baltic Bison.

Voor de kenners van 101 Geniebataljon uit Wezep is ‘Estonian Recce’, naast een bijzondere steunverlening, ook een goed trainingsmoment. De verkenning duurt nog tot 3 oktober. Ook Duitsland en België nemen met 3 militairen deel.

Bron: tekst en beeld Defensie