erik-akerboom_noventas-by-politie

Politiechef Akerboom wil meer agenten naar buitenland uitzenden

De korpschef van de politie Erik Akerboom wil de komende jaren tientallen extra agenten naar het buitenland uitzenden. Dat is volgens hem noodzakelijk om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken die zich niet vanuit Nederland laat bestrijden.
”Of het nu gaat om georganiseerde misdaad, terrorisme of cybercriminaliteit: deze problemen kun je alleen internationaal aanpakken”, zegt Akerboom in gesprek met NRC.
Op dit moment zijn 175 Nederlandse politiemensen in 34 landen actief. Akerboom wil dat aantal zo snel mogelijk uitbreiden. In het regeerakkoord is er al extra geld voor vrijgemaakt. Over het precieze aantal nieuwe plekken en landen waar de politie zal neerstrijken wordt nog onderhandeld, zo meldt de krant.

Akerboom wil dat de nieuwe buitenlandse agenten flexibel kunnen worden ingezet. ”In plaats van liaisons in één vast land, willen we mensen naar landen sturen waar wij criminaliteit zien oppoppen.”
Akerboom noemt als voorbeeld drugslijnen die richting Nederland lopen. De liaisons moeten kunnen meeverhuizen als zo’n smokkelroute zich verplaatst naar een ander land. Uitgezonden agenten moeten met de lokale politie onderzoeken gaan doen die gelinkt zijn aan Nederland.

Meer politiewerk in het buitenland betekent volgens Akerboom meer inlichtingen over criminele netwerken waarmee Nederland te maken heeft. Volgens NRC blijkt uit recente cijfers van Europol dat er vorig jaar onderzoek is gedaan naar vijfduizend criminele bendes die in meerdere Europese landen tegelijk opereren.

Politie uitzending
Wordt je als politie uitgezonden naar het buitenland, dan kun je via Noventas jouw beroepsrisico’s verzekeren. Inclusief PTSS-dekking. Neem hierover contact met ons op.

Bron: NU.nl / Politie

erik-akerboom_noventas-by-politie

Korpschef Akerboom: Ik kom in cao-gesprekken wél voor collega’s op

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie weerlegt kritiek dat hij zich tijdens de cao-onderhandelingen pal achter justitieminister Grapperhaus schaart en zijn mensen niet steunt. ,,Collega’s mogen verwachten dat ik aan tafel voor hen opkom”, meldt Akerboom in een via Twitter verspreidde verklaring.

Akerboom neemt anders dan zijn voorgangers geen neutrale positie in tijdens de cao-onderhandelingen tussen vakbonden en ministerie. De korpschef van de Nationale Politie praat voor het eerst mee als werkgever. Voorafgaand aan de onderhandelingen ondertekende hij samen met minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) een zogeheten ‘inzetbrief’. Daarin staan de uitgangspunten van de werkgever – het ministerie van Justitie en Veiligheid – in de komende cao-gesprekken.

Politiemensen, vakbondbestuurders en Tweede Kamerleden oordeelden gisteren fel over de opstelling van korpschef Erik Akerboom. Volgens politiebonden NPB en ACP zijn agenten uit het hele land ‘kwaad’ over de brief en verwijten ze Akerboom dat hij niet voor hen opkomt. Politiemensen vragen volgens de bonden ,,na een loodzware reorganisatie van vier jaar” om meer flexibiliteit. ,,ze hebben het gevoel dat ze nog meer moeten inleveren.”
‘Gezond en goed toegerust’
De korpschef weerlegt dat verwijt. ,,Collega’s mogen van me verwachten dat ik aan tafel voor hen opkom om gezond en goed toegerust bij de politie goed hun werk kunnen doen. De samenleving mag verwachten dat ik ervoor zorg dat de politie kan doen wat nodig is om de veiligheidsproblemen aan te kunnen’, schrijft hij op zijn Linkedin-pagina.

Zijn handtekening onder de ‘inzetbrief’ is louter een formaliteit. Akerboom: ,,De minister geeft ons namens het kabinet de (financiële) kaders en zijn ministerie zit aan tafel om die te bewaken. Mijn handtekening staat onder de inzetbrief omdat ik zo laat zien binnen welke kaders we aan de slag gaan. Eenieder heeft zijn rol aan tafel.”

‘Goede cao’
De korpschef heeft zin in de cao-onderhandelingen, blijkt. ,,Ik kijk uit naar die, soms stevige, gesprekken maar ik laat me daarbij niet tegenover mijn eigen mensen zetten. Ik heb er vertrouwen in dat we met elkaar tot een goed resultaat zullen komen. Ons gezamenlijk doel is een goede cao die recht doet aan de collega’s en ons als organisatie klaar maakt voor de toekomst.”

Akerboom vindt het de doodnormaalste zaak van de wereld dat hij als korpschef aan tafel zit bij de onderhandelingen. ,,Ik vind het belangrijk -en eigenlijk niet meer dan logisch- dat we als korpsleiding rechtstreeks partij zijn bij die gesprekken. Meer dan voorheen. Om tot een goede cao voor onze eigen medewerkers te komen, met afspraken die we ook na kunnen komen.”

Bron: AD / Politie