Militairen in Noord-Irak aangekomen voor beveiliging vliegveld Erbil

De eerste groep Nederlandse militairen is deze week aangekomen op vliegveld Erbil. Zij gaan daar helpen deze internationale luchthaven te beveiligen. Komend weekend arriveren de laatste militairen in het inzetgebied. Dan is de eerste rotatie compleet van de zogeheten Force Protection-compagnie, die rond de 120 man sterk is.

Het gaat voornamelijk om militairen van 13 Lichte Brigade. Zij worden over 4 maanden afgelost door militairen van het Korps Mariniers. De hoofdtaak van de Force Protection-compagnie is om het personeel en het materieel in de binnenring van het vliegveld te beveiligen. Dat doen zij samen met Koerdische strijdkrachten en Amerikaanse militairen.

Ook zorgen de militairen voor controles op in- en uitgaande personen en goederen. Daarnaast patrouilleren zij binnen de basis en treden zij op als er zich op de basis een veiligheidsincident voordoet. De Koerdische troepen beveiligen de buitenring van de luchthaven.

Kappersspullen vind je bij bol.com

Belangrijkste logistiek centrum
Met de force protection levert Nederland een belangrijke bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie in Irak. Het vliegveld geldt als het belangrijkste militaire en logistieke centrum van de coalitie in Irak. Alle partnerlanden werken van daaruit samen met de Koerden aan de veiligheid in het noorden van het land.

Tot wanneer Nederland troepen voor de force protection blijft leveren is afhankelijk van de ontwikkelingen in de bredere campagne van de anti-ISIS-coalitie.

ISIS nog altijd gevaar

De anti-ISIS-coalitie schakelt over op advisering van de regionale militaire autoriteiten nu de trainingen op de grond aan de Koerdische strijdkrachten zijn beëindigd. Met deze nieuwe adviestaak, helpt Defensie de Irakezen om organisaties nog verder te professionaliseren, zodat ze ISIS op termijn volledig zelf kunnen bestrijden.

Deze terreurorganisatie vormt namelijk nog altijd een groot gevaar voor Iraakse en Syrische burgers en voor Europa. De anti-ISIS-coalitie voert een belangrijk deel van haar activiteiten in het noorden van Irak uit vanaf deze luchthaven.

140 militairen gaan luchthaven van Erbil in Iraq beveiligen

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt de uitzending van Nederlandse militairen naar Irak. Dat bleek na het Algemeen Overleg in de Kamer vandaag over de bijdrage aan de missie. Het gaat om 140 militairen, die de internationale luchthaven van Erbil gaan beveiligen.

De Nederlandse troepen vertrekken medio januari naar Irak. Zij gaan vanwege de COVID-maatregelen eerst in quarantaine. 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht neemt de 1e rotatie op zich. De eenheid wordt daarna afgelost door het Korps Mariniers.

Ter plaatse leveren zij zogeheten force protection aan de anti-ISIS-coalitie. De Nederlandse militairen beschermen samen met de Verenigde Staten personeel en materieel op de luchthaven.

Bijdrage hard nodig
Minister Ank Bijleveld-Schouten: “Fijn dat er brede steun is in de Kamer voor deze bijdrage aan de strijd tegen ISIS. Geleidelijk worden meer en meer taken overgedragen aan de Irakese veiligheidsinstituties, maar onze bijdrage is voorlopig nog hard nodig. Ik wens onze militairen – en hun families – namens het Kabinet veel succes en vooral een veilige terugkomst.”

Ook de woordvoerders van de Kamerfracties spraken hun steun uit voor de militairen en hun thuisfront.

Nederland droeg tot april van dit jaar al bij aan een trainingsmissie in Irak. Daarbij werden Koerdische strijdkrachten opgeleid. De focus ligt daar nu op advisering en force protection. Het is de bedoeling dat Irak op termijn zelf terreurorganisatie ISIS bestrijdt.

Alles voor thuiswerken vind je bij bol.com