Lof voor tactische skills van Nederlandse militairen in Litouwen

Hoe staat het bij de enhanced Forward Presence (Efp) in Litouwen met de tactische skills en drills? Hoe zit het met de commandovoering en de communicatie? Wat is het niveau van vuursteun en ondersteunende capaciteiten als logistiek en geneeskundige steun? Een multinationaal militair inspectieteam legde al die onderwerpen langs de NAVO-meetlat. Deze week belandde het resultaat op het bureau van de Commandant Landstrijdkrachten. Het maakte luitenant-generaal Martin Wijnen tot een tevreden man.
Want wat blijkt? De eFP is zeer goed in staat gevechtskracht te leveren. De eenheid scoorde op meerdere vlakken ‘excellent’ en nergens lager dan ‘satisfactory’. Het inspectieteam kende de volledige Battle Group dan ook zonder twijfel het predicaat ‘Combat Ready’ toe.

Grote interesse
Opvallend daarbij waren de buitengewoon goede tactische skills van de Nederlandse militairen. Ook het hoge niveau van de Nederlands-Duitse integratie leidde tot complimenten. Zowel op strategisch als op operationeel niveau biedt deze unieke samenwerking beide landen voordelen. Internationale partners volgen die samensmelting dan ook met grote interesse.

De kwalificaties waaraan de eFP moet voldoen werden vorige maand tijdens de integratieoefening IRON WOLF getest. Het inspectieteam voelde de volledige Battle Group in Litouwen aan de tand, dus ook de Nederlandse bijdrage. Ook interoperabiliteit, essentieel voor een multinationale gevechtseenheid, was onderdeel van deze gereedheidsinspectie.

Controle is beter
Zonder te voldoen aan de randvoorwaarden is het onmogelijk succesvol op te treden in het hoogste geweldsspectrum. Daarom is er jaarlijks een inspectie. De NAVO evalueert op basis van harde eisen onder het motto “vertrouwen is goed, controle is beter”.

Meer gevechtsgereed
“Het is mij duidelijk dat elke eFP Battlegroup meer gevechtsgereed is dan de vorige”, concludeerde commandant 10 Panzerdivision brigadegeneraal Michael Podzus, tevens hoofd van het multinationaal militair inspectieteam. “Daarmee verzekeren we met elkaar dat de NAVO een steeds sterker afschrikkend signaal richting het Oostfront kan geven.”

Podzus was met name onder de indruk van de uitwisseling van friendly-force-data over de verschillende Battlefield Management Systemen. Daarmee is de realtime situational awareness significant verbeterd.

Bron: Defensie

Boxers Litouwen rijden weer

De Boxer-pantserwielvoertuigen in Litouwen worden weer ingezet. Vorige week waren bij enkele voertuigen problemen ontdekt met het vergrendelingmechanisme van de luiken. Daarop gingen alle 197 Boxers in binnen- en buitenland aan de kant.
Fabrikant Rheinmetall stuurde direct technici naar het missiegebied voor een grondige inspectie. Zij kregen hulp van een Nederlandse onderhoudsgroep. Na enkele reparaties zijn deze voertuigen weer vrijgegeven voor inzet voor de enhanced Forward Presence.

Daarnaast worden alle overige voertuigen nu geïnspecteerd. Tot nu toe is dat gebeurd bij ongeveer 1/3. Daarvan mankeerde 3/4 niks. De onvolkomenheden worden zo snel mogelijk verholpen. Daarnaast krijgt de veiligheid van de luiken vanaf nu extra aandacht tijdens regulier onderhoud.

Bron: Defensie (foto illustratief)