Eigen plek in Eemshaven voor Defensie

Defensie beschikt sinds vandaag over een vaste militaire plek in het Groningse Eemshaven. Vanochtend opende luitenant-generaal Mario Verbeek het zogenoemde Permanent Militair Object (PMO). De nieuwbouw biedt onderdak aan verkeers- en vervoersspecialisten van Defensie. Zij plannen, coördineren en zijn verantwoordelijk voor het laden en lossen van vrachtschepen met militair materieel.
Voor strategisch zeetransport maakt Defensie al tientallen jaren gebruik van de Eemshaven. Het materieel is over het algemeen bedoeld voor missies en oefeningen waaraan Nederlandse militairen deelnemen. Het benodigde deel van de haven werd tot nu toe ad hoc gebruikt en tot Tijdelijk Militair Object verklaard.

NAVO-bondgenoten en partners binnen de Europese Unie maken steeds vaker gebruik van Nederland als doorvoerland. Voor dit zogenoemde Host Nation Support is de Eemshaven, naast Rotterdam en Vlissingen, een belangrijke aan- en afvoerhaven.

‘Poort naar Europa’
Om de continuïteit van de militaire activiteiten in de Eemshaven te waarborgen is daar nu een permanente vestiging. Verbeek benadrukte tijdens de opening nog eens de toegevoegde waarde van de nieuwbouw: “Defensie heeft met het Permanent Militair Object in Eemshaven de gegarandeerde beschikbaarheid over een militaire zeehaven in Nederland ter ondersteuning van de militaire mobiliteit. Het onderstreept ook nog eens het belang van Nederland als ‘poort naar Europa’.” Verbeek verwees daarbij naar de strategische verplaatsingen van partnerlanden, als onderdeel van het Nationaal Plan Militaire Mobiliteit.

Bij dit plan draait het om 3 multimodale corridors, met routes over de weg, het spoor en via binnenvaart. De corridors, geografisch verdeeld over NL, worden komende jaren geschikt gemaakt voor kleine en grote verplaatsingen.

Bron: Defensie

Defensie bouwt onderkomen in de Eemshaven

Het ministerie van Defensie gaat een permanent onderkomen bouwen in de Eemshaven. Dat gebeurt op het terrein van Buss Terminal, dat de benodigde grond aan Defensie verhuurt.

Het ministerie heeft het pand nodig bij het verschepen van militair materieel voor buitenlandse missies of -oefeningen. Buss Terminal wordt al jarenlang ingezet bij dit soort verschepingen. Tot nu toe maakte Defensie daarbij gebruik van tijdelijke voorzieningen.

Strategische ligging
Een permanent onderkomen is nodig omdat het aantal verschepingen naar verwachting zal stijgen. Het ministerie kiest bij dit soort operaties voor de Eemshaven vanwege de strategische ligging. Er wordt daar op dit moment gemiddeld twee keer per maand militair materieel verscheept. Het gaat dan niet alleen om materieel voor omvangrijke buitenlandse missies.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie wordt het nieuwe onderkomen niet alleen gebruikt voor los- en laadoperaties, maar kan het nieuwe gebouw ook gebruikt worden voor oefeningen van eenheden van Defensie.

In juli opgeleverd
De beveiliging van het terrein wordt opgeschroefd. Zo zullen er hogere hekken worden geplaatst. De bouw van het pand van Defensie begint in januari en wordt naar verwachting half juli afgerond.

Black Friday 2020Black Friday 2020