Groningen Airport Eelde praat met Defensie over uitbreiding rol in militair luchtverkeer

Groningen Airport Eelde (GAE) voert ‘verkennende gesprekken’ met Defensie om te kijken of de luchthaven een grotere rol kan krijgen in het militaire luchtverkeer.
Volgens GAE zou Eelde onder meer kunnen fungeren als uitwijkluchthaven voor Defensie. Men denkt daarbij dan aan de oefeningen boven Noord-Nederland. Nu nemen vliegtuigen tijdens oefeningen extra brandstof mee, omdat ze moeten uitwijken naar Volkel als ze niet terecht kunnen op de basis in Leeuwarden. Volgens de GAE-woordvoerder Lizette van Dijken kan dat dus efficiënter, door Eelde te gebruiken. Voor Defensie een kostenbesparing en voor GAE inkomsten.

Op dit moment heeft GAE echter geen vergunning voor militaire vluchten anders dan transport van personeel. Het overleg met Defensie is echter nog pril. Men kan ook nog niets zeggen over types toestellen die eventueel Eelde zouden kunnen aandoen. Defensie reageert later deze week op de wens van ‘Eelde’.

Bron: DVHN, Defensie (foto illustratief)