Opnieuw vragen over asbest in Potocari Dutchbat

Verschillende media berichten vandaag dat sommige Dutchbat-veteranen zich zorgen maken over de aanwezigheid van asbest rond de toenmalige compound in Potocari (1995). Vanwege die zorgen heeft Defensie hier destijds onderzoek naar laten doen en hieruit bleek dat het personeel geen onverantwoord risico heeft gelopen.
Defensie was al in 1994 bekend met de aanwezigheid van asbest in de batterij- en accufabriek naast de compound van Dutchbat. Om die reden was het personeel niet toegestaan dit gebouw te betreden. Op 28 mei 1996 heeft zich ter plekke een overstroming voorgedaan waardoor water en modder via het gebouw op de compound terecht kwam. Omdat het personeel vreesde dat asbest zich over de compound had verspreid heeft defensie destijds metingen verricht. Uit de genomen monsters bleek dat de asbest die op het fabrieksterrein was gevonden, niet op de compound terecht was gekomen. De conclusie van het onderzoek dat militairen geen onverantwoord risico voor de gezondheid hebben gelopen, is destijds echter niet gecommuniceerd. Iets wat wel had moeten gebeuren.

Personeel dat op compound Potocari is geweest kon zich op last van de toenmalige minister vanaf het jaar 2000 alsnog laten registreren in verband met de aanwezigheid van asbest. Dit ondanks dat er slechts een zeer geringe kans is, dat iemand aan asbest is blootgesteld. Dat geldt eveneens voor andere gevaarlijke stoffen, zoals chemisch en radioactief afval. Dutchbatters die zich toch zorgen maken, kunnen zich hiervoor nog steeds laten registeren via het veteranenloket. Bel 088 334 00 00 of e-mail naar het veteranenloket: info@veteranenloket.nl

Dutchbat-militairen: aangifte tegen Defensie

Dutchbat-militairen die gelegerd waren in Potocari, Srebrenica, doen aangifte tegen het ministerie van Defensie van mishandeling en poging zware mishandeling. Kern van de aangifte is dat ze tijdens hun missie onbeschermd zouden zijn blootgesteld aan onder meer asbest, andere giftige stoffen en straling, meldt EenVandaag.
De Dutchbatters verbleven in 1994 en 1995 op het terrein van een oude accu-fabriek, waar bergen asbest, andere chemicaliën en een vat met daarop de waarschuwing ’nucleair’ lagen. Volgens oud-commandant Dutchbat III, Thom Karremans, hadden de militairen „nooit gelegerd mogen worden in een zwaar beschadigde en vervuilde accufabriek.” „Er lag veel meer rotzooi, gif, dan Dutchbat wist”, zegt hij.

Het ministerie van Defensie laat in en reactie weten dat het personeel „geen onverantwoord risico voor de gezondheid heeft gelopen.” Wel stelt Defensie dat het personeel destijds onvoldoende is geïnformeerd.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)