Nieuwe sensoren voor onbemande Reaper-toestellen

Defensie kan op korte termijn schaarse sensorcapaciteit kopen voor de onbemande MQ-9 Reaper-verkenningsvliegtuigen. Het gaat om 3 signal intelligence/electronic support measures-pods. Hiermee versterkt Defensie zijn ISR-capaciteit (intelligence, surveillance en reconnaissance). Voor 31 januari moet Defensie aangeven of zij van dit aanbod gebruik wil maken. Staatssecretaris Christophe van der Maat heeft de Kamer vandaag laten weten deze kans te willen grijpen. De Tweede Kamer moet nog wel instemmen met het voornemen van Defensie.

Dankzij de geboden mogelijkheid krijgt Defensie dit schaarse systeem een jaar eerder dan voorzien. Als alles volgens plan verloopt wordt de eerste pod eind dit jaar al geleverd. Dit is van belang vanwege de situatie aan de oostflank van Europa en de bijdrage die de systemen kunnen bieden aan het versterken van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid.

De SIGINT/ESM-pod (signal intelligence/electronic support measures) vangt radarsignalen en radiotransmissies op en bouwt daarmee een elektronisch beeld op van de activiteiten in het operatiegebied. Met het project is tussen de € 50 en € 100 miljoen gemoeid.

Inlichtingen produceren

SIGINT gaat over het verzamelen van informatie en het produceren van inlichtingen op basis van communicatie- en andere elektronische signalen. Denk aan vijandige radarsystemen.

Om data om te zetten naar inlichtingen is ook analysecapaciteit nodig. Daarnaast moet de informatie snel en veilig beschikbaar zijn via een Hoog Gerubriceerde Informatiesystemen-netwerk. Hiermee krijgen eenheden vrijwel zonder vertraging informatie over vijandige middelen.

Uitbreiden en versterken
In de Defensienota staat dat Defensie de MQ-9 capaciteit wil uitbreiden en versterken. Zodoende werd in juni 2022 de versnelde aanschaf van 4 extra vliegtuigen bekend gemaakt voor inzet op 2 locaties. Ook wordt de MQ-9 bewapend. Daarnaast schaft Defensie op termijn 4 Communications Relay-pods en 4 Maritieme Surveillance Radars aan.

Met laatstgenoemde systeem is een beeld op te bouwen van activiteiten en scheepsbewegingen in een maritieme omgeving. Met de communications relay-pod zijn onder meer radiosignalen tussen eenheden uit te wisselen. Ook sensordata van de MQ-9 zelf zijn met deze pod direct naar de eenheden te sturen.

Behoefte
Defensie en de NAVO hebben grote behoefte aan vliegende ISR-capaciteit. Met de aanschaf draagt Nederland bij het terugdringen van dit tekort. Door met eigen middelen vanuit de lucht een inlichtingenbeeld te kunnen opbouwen, levert Nederland een belangrijke bijdrage aan de verdediging van het bondgenootschap.

Scholier wint $100.000 met drone die landmijnen opspoort

De Oekraïense scholier Igor Klymenko (17) heeft een prijs gekregen van 100.000 dollar voor de ontwikkeling van een drone die landmijnen op kan sporen. Tijdens de oorlog bouwde hij in een schuilkelder twee prototypes. Het prijzengeld wil Igor aanwenden voor massaproductie van de drone. Dit meldt Dronewatch.

Quadcopter Mines Detector
Al op zijn tiende was Igor in de weer met het sleutelen aan drones en en het bedenken van nuttige toepassingen. Eén van zijn ideeën was om landmijnen vanuit de lucht met behulp van drones op te sporen. Twee jaar geleden begon hij aan de uitwerking van dat idee. Dit resulteerde in de Quadcopter Mines Detector, die hij daarna presenteerde op tal van wedstrijden en tentoonstellingen. Onlangs werd zijn uitvinding bekroond met de Global Student Prize 2022.

De Quadcopter Mines Detector weet tot op twee centimeter precies waar er een bom ligt. Dat helpt Oekraïners om veiliger over straat te gaan: mensen weten waar ze wel en niet kunnen lopen. Bovendien kunnen gespecialiseerde troepen de mijnen sneller opruimen als de drone al heeft aangewezen waar ze liggen.

Vergelijkbare projecten
Overigens is het idee voor een mijnenvegende drone niet nieuw. In 2016 presenteerde Massoud Hassani uit Eindhoven de Mine Kafon Drone, die door middel van een metaaldetector mijnen kon opsporen. Dat systeem werd later uitgebreid met een tweede drone die landmijnen kan laten ontploffen.

Ook in 2016 presenteerde onderzoeker John Fardoulis van de universiteit van Bristol een systeem bestaande uit een drone met een hyperspectrale camera. Het idee is dat lekkende chemicaliën uit mijnen invloed hebben op de groei van de omliggende vegetatie. Dat zou dan waargenomen kunnen worden door de drone.