Tientallen drones ‘vallen’ Vredepeel aan (video)

Krijgsmachten of staatloze groeperingen gebruiken drones steeds vaker als wapen. De technologische ontwikkelingen van deze onbemande vliegende systemen gaan dan ook razendsnel. De NAVO zoekt oplossingen om zich weerbaar maken. Dat gebeurde met honderden drones tijdens een 2 weken durende oefening bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando in het Limburgse Vredepeel.
Het ging om het testen van de communicatie tussen systemen die drones uitschakelen. Denk aan sensoren, effectoren (onderscheppingscapaciteit) en commando- en controleapparatuur. Met de aanval van verschillende type drones werden de systemen zoveel mogelijk op de proef gesteld.

Drones kunnen langer en vaker met een vooraf geprogrammeerde opdracht vliegen, ook in grote formaties. Zo zijn ze al ingezet bij aanvallen op Russische militaire bases in Syrië en op olie-installaties in Saudi-Arabië. Ook een terroristische aanslag met drones is niet ondenkbaar. Daarnaast gebruiken particulieren drones op een ongewenste of zelfs gevaarlijke manier.

Testcentrum
In het testcentrum in Vredepeel wordt onderzocht hoe dronedreiging het beste een halt valt toe te roepen. Bijvoorbeeld met de ontwikkeling van kleinere kanon- of raketsystemen. Ook wordt lasertechniek onderzocht om in de toekomst drones te onderscheppen. In het testcentrum experimenteren Defensie en industrie met counterdrone-systemen.

Bekijk hier de korte VIDEO

Detectiesysteem
Defensie heeft wel verschillende luchtverdedigingssystemen zoals de Patriot, AMRAAM en Stinger. Die zijn echter voor het bestrijden van grotere dreigingen in de lucht, zoals vliegtuigen, helikopters en raketten. Voor de detectie van kleinere luchtdreigingen beschikt Defensie op dit moment over onder meer Discus: een camerasysteem gekoppeld aan zogenoemde squire-radars.

Bron: Defensie

Politie koopt tientallen extra drones voor allerlei nieuwe taken

De politie zet in 2020 forse stappen in het professioneel vliegen met drones voor politietaken. Verder worden de proeftuinen UAV (Unmanned Aerial Vehicles) uitgebreid naar de gebiedsgebonden politie (GGP). Dit jaar gaat één basisteam ermee werken.

Drones bij politie
Drones zijn een waardevolle aanvulling op bestaande middelen die de politie ter beschikking heeft. Hiermee benut de politie technologische trends- en ontwikkelingen op het gebied van bemande en onbemande luchtvaart en zorgt het voor betere operationele inzet van de politie binnen de kaders van de wet. De acht operationele proeftuinen die het korps nu kent, zijn vooral bij specialistische diensten als Bijzondere Zoekingen en Verkeer Ongevallenanalyse. Daar is in 2019 Openbare Orde en Veiligheid bijgekomen. Zij zetten drones in bij bijvoorbeeld demonstraties en festivals. Dit jaar komt daar GGP bij, waarvoor één basisteam wordt geselecteerd. Volgend voorjaar komt daar nog een basisteam bij.’

Ondersteuning operationele inzet
Drones zijn goed in taken die voor de mens gevaarlijk, vies of moeilijk vol te houden zijn en kunnen daarnaast taken effectief en efficiënt uitvoeren. Het werk van de politie vraagt om moderne technologische hulpmiddelen die ingezet kunnen worden bij het voorkomen en opsporen van strafbare feiten, handhaving van en toezicht op de openbare orde en veiligheid. De professionele inzet van drones draagt daarom bij aan een betere operationele inzet van de politie. Hierdoor zijn de toepassingen in de opsporing, handhaving, forensisch onderzoek en verkeersongevalsanalyse eindeloos.

een drone in de schoen of onder de boom…

Toename drone inzet
Eind 2017 had de politie 10 operationele drones. Op dit moment (oktober 2020) heeft de politie circa 60 operationele drones en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren gaat groeien naar meer dan 100 drones. In heel 2019 waren er 556 operationele inzetten en in 2020 (jan t/m sep) waren er 790 operationele inzetten. De verwachting is dat operationele inzetten in de toekomst gaan toenemen. Door de groeiende behoefte aan drones heeft de politie een Europese aanbesteding in de markt uitgezet.

Maximale inzet binnen de kaders van de wet
De maatschappij kan er op vertrouwen dat de politie professioneel en volgens de wet- en regelgeving vliegt met drones. Door de combinatie van nieuwe wetgeving in 2020 en het inzetten van opleiding en training, kan en mag de politie vanuit beroepsmatig gebruik in principe overal in Nederland vliegen met drones.