De Nederlandse bevolking heeft dankzij de coronacrisis meer vertrouwen in Defensie

Zij zijn trotser, voelen zich veiliger en achten Defensie competenter ten opzichte van de vorige meting. Dat blijkt uit de verschenen Draagvlakmonitor over de eerste helft van 2020.

Het resultaat is zeer waarschijnlijk een reactie op de uitbraak van de coronapandemie, aangezien de stijgingen vooral te zien zijn in het 2e kwartaal. Over het geheel blijft het draagvlak onder de Nederlandse bevolking gelijk. Dat is net als bij de vorige meting een 7,1.

Aan het onderzoek deden 1.574 respondenten mee. Motivaction doet sinds 2017 onderzoek naar draagvlak voor Defensie onder Nederlanders van 16 tot en met 75 jaar.

Stijging in 2e kwartaal
Het rapportcijfer voor trots steeg van 6,8 naar 7,0. Deze stijging is alleen in het 2e kwartaal zichtbaar. Mogelijk hangt deze samen met de inzet van defensiepersoneel tijdens de coronacrisis.


Bij de competenties van Defensie nam de waardering van de bevolking vooral op de 3 grondwettelijke hoofdtaken toe. Zo wordt de inzet van Defensie bij rampen en crises beter gewaardeerd. Dit steeg van 7,5 naar 7,6. De stijging was vooral zichtbaar in het 2e kwartaal. Dit heeft eveneens mogelijk verband met de coronacrisis. Over die periode werd de nationale inzet gewaardeerd met een 7,7.

Vrede en veiligheid

De ondervraagden zijn ook positiever over het verdedigen van het Nederlandse grondgebied en bevriende landen (van 6,7 naar 6,9). Ook vinden ze dat Defensie meer bijdraagt aan internationale vrede en veiligheid (van 6,9 naar 7,0).

Nederlanders geven daarnaast aan minder bang voor een terroristische aanslag te zijn. Het aandeel dat hier niet voor vreest steeg van 24% naar 31%. Desondanks is het percentage dat zich veilig voelt in Nederland gelijk gebleven.

Nederlandse bevolking vindt sterke krijgsmacht belangrijker dan ooit

Onderzoek heeft uitgewezen dat 67% van de Nederlandse bevolking trots is de Nederlandse militairen. Ook 67% vindt dat de dreiging in de wereld is toegenomen en daarom een sterke krijgsmacht nu belangrijker is dan ooit. 48% is van mening dat er te weinig geld naar Defensie gaat. Cijfers die nagenoeg gelijk zijn aan de resultaten van de vorige meting.
Dit blijkt uit de vandaag verschenen halfjaarlijkse Draagvlakmonitor van Motivaction. Het onderzoek is in opdracht van Defensie gedaan.

De Nederlandse bevolking geeft Defensie in het 2e halfjaar van 2019 een 7,1. Dat rapportcijfer kreeg Defensie ook in de eerste helft van 2019.

Het marktonderzoeksbureau doet sinds 2017 onderzoek naar het draagvlak voor Defensie onder de Nederlandse bevolking (16 t/m 75 jaar).

Bron: Defensie