Dienstplicht. “Dat is toch de mooiste tijd van je leven?”

‘Dienstplicht zo gek nog niet’. Onder die titel is er nu een 100 pagina’s tellend boek verkrijgbaar. Dat gaat onder meer over de inschrijving, keuring, uitstel en vrijstellingen in relatie tot de dienstplicht. Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten kreeg vandaag een exemplaar uit handen van auteur Hans Oudendorp.
Hij neemt de lezer via grappige anekdotes, berichten en brieven mee door een periode waarin dienstplicht nog iets vanzelfsprekends was. Oudendorp zat er destijds met zijn neus bovenop. Hij was niet alleen zelf in dienst geweest, maar werkte ook nog eens in verschillende functies bij Dienstplichtzaken van het ministerie van Defensie.

Hilarisch
De opkomstplicht is sinds 1 mei 1997 opgeschort. Voor hen die nog wel onder de wapenen moesten, leveren de niet humoristisch bedoelde passages en brieven, om onder de dienstplicht uit te komen, vast herinneringen op. Als dat niet het geval is, wekken die teksten op zijn minst een glimlach op. Veel pennenvruchten van dienstplichtigen, hun ouders, echtgenotes of vriendinnen zijn dan ook hilarisch.
Meisjes
Voor hen die nooit iets te maken hebben gehad met dienstplicht, is het overigens ook leuk om te lezen wat er zich zoal afspeelde bij Dienstplichtzaken. Bovendien is het nog maar de vraag of de tijden van weleer niet terugkeren. Bijleveld introduceerde immers dit jaar de gender-neutrale dienstplicht. Niet alleen jongens, maar ook 17-jarige meisjes krijgen in dat geval dan voortaan een brief in de bus met de melding dat zij als dienstplichtige staan ingeschreven.

Bed ‘model’ opmaken
Nee, niemand hoeft nu naar de kazerne te gaan, tenzij er sprake is van territoriale dreiging of er een nationale crisis uitbreekt. Dan kan de regering besluiten dienstplichtigen op te roepen. Misschien weten de jongelui van nu straks toch weer wat militaire dienstplicht inhoudt en hoe je je bed ‘model’ opmaakt.

Gratis
Wat Oudendorp betreft, heeft dienstplicht zo zijn voordelen. “Noem eens één club in Nederland waar je met een beetje geluk al op je 18e snel en gratis je rijbewijs kunt halen, daarna door het bos mag scheuren, leert schieten met verschillende wapens en nog leuk zakgeld krijgt ook. Een soort commune waar je samen met veel vrienden aan verschillende sporten doet, gaat kamperen in binnen- en buitenland, naar dokter en tandarts mag zonder te betalen en nooit eenzaam bent. Dat is toch de mooiste tijd van je leven?”

Voor € 17,50
‘Dienstplicht zo gek nog niet’ bevat foto’s en afbeeldingen van nostalgische affiches. De paperback van Hans Oudendorp is uitgegeven door Boekscout in Soest. ISBN:978-94-022-4651-3. Prijs: € 17,50

Bron: Defensie

Oorlog in Nederland? Dan zijn vrouwen straks ook militair dienstplichtig

Als het oorlog wordt, dan wordt de kans steeds groter dat ook vrouwen oproepbaar zijn voor militaire dienst. Een overgrote Kamermeerderheid heeft dinsdagavond steun uitgesproken voor een wetswijziging hiertoe, nadat de Ministerraad dit vorig jaar ook al deed. Het is vooral een symbolische maatregel om mannen en vrouwen gelijk te behandelen. In de praktijk wordt voorlopig niemand opgeroepen, omdat de opkomstplicht sinds 1997 is opgeschort.

‘Het gaat om de grondwettelijke gelijkheid tussen mannen en vrouwen, ik hecht daaraan’, aldus Defensieminister Ank Bijleveld (CDA) tegen de Kamer.
Op zijn vroegst komende zomer krijgen niet alleen jongens, maar ook meisjes die zeventien jaar oud worden een brief thuisgestuurd waarin staat dat ze voortaan staan ingeschreven als dienstplichtige. Pas als er een ‘ernstige territoriale dreiging of een nationale crisis uitbreekt’ kan de regering besluiten om alle dienstplichtigen daadwerkelijk op te roepen. Tot die tijd hoeft niemand op training naar een kazerne.
Eerste Kamer
De wet gaat pas in als de Eerste Kamer er ook mee instemt: dat gebeurt naar verwachting dit voorjaar. Alleen vrouwen die daarna 17 jaar oud worden, vallen onder de dienstplicht. Vrouwen die nu al 17 jaar of ouder zijn, vallen dus buiten de nieuwe regeling.
Tot nu toe sloot Defensie vrouwen uit van de dienstplicht omdat hun ‘maatschappelijk positie niet gelijkwaardig was voor wat betreft hun inkomen, status en macht’. Op verzoek van D66 en de PvdA streefde voormalig Defensieminister Jeanine Hennis (VVD) ernaar om mannen en vrouwen voortaan gelijk te behandelen. Haar opvolger Bijleveld maakt de klus nu af.

Even hoog opgeleid
Vrouwen zijn ‘net zo capabel als mannen om het land te verdedigen’, concludeert Bijleveld. Dat komt onder meer omdat vrouwen inmiddels even hoog opgeleid zijn als mannen. Defensie heeft, gelet op de huidige oorlogsvoering, juist hoogopgeleide specialisten uit gevarieerde beroepsgroepen nodig.
Maar vrouwen kunnen ook ingezet worden voor gevechtsfuncties, laat Defensie desgevraagd weten. Momenteel mogen vrouwelijke beroepsmilitairen ook al solliciteren op die gevechtsfuncties. Het huidige beroepsleger telt ruim 3.500 vrouwen en 38.000 mannen.

bijleveld-in-boxer_noventas-by-mindef

Regels voor ontheffing
De nieuwe dienstplichtwet roept op het Binnenhof weinig weerstand op, alleen de SGP heeft principiële bezwaren. ‘Gelijkwaardigheid betekent niet dat mannen en vrouwen hetzelfde moeten doen’, zei het SGP-Kamerlid Roelof Bisschop in het Kamerdebat.

De VVD- en CDA-fractie wilden dinsdagavond vooral weten of ontheffing van militaire dienst mogelijk is als twee ouders gelijktijdig worden opgeroepen. ‘Beide verzorgers oproepen zal niet aan de orde zijn’, beloofde Bijleveld. Hetzelfde geldt voor zwangeren. De exacte regels voor ontheffing worden pas ingevuld als de regering zich genoodzaakt voelt om de opkomstplicht te reactiveren – als er bijvoorbeeld oorlog uitbreekt.

Zusterdienst
Zeker is wel al dat de broederdienst wordt uitgebreid met de zusterdienst, wat betekent dat alleen de oudste twee kinderen uit één gezin (voorheen: de oudste twee zonen) dienstplichtig worden. Overige kinderen krijgen ontheffing.
Noorwegen is tot nu het enige land binnen de NAVO en Europa dat de dienstplicht kent voor zowel mannen als vrouwen. Zweden is – net als Nederland – voornemens de wet te wijzigen.

Bron: Volkskrant / Defensie