Dienstplicht van stal kost 15 miljard

Mocht Defensie alle 18-jarigen weer oproepen en opleiden voor militaire dienst, dan zou dat het eerste jaar 15 miljard euro kosten. Dat laat verantwoordelijk minister Ank Bijleveld weten op verzoek van de PvdA.




Die had een reactie gevraagd op uitspraken van commandant der strijdkrachten Rob Bauer, die zei dat de politiek moet nadenken over het oplossen van (toekomstig) personeelstekort bij de krijgsmacht. Het opnieuw activeren van de dienstplicht zou een van de opties zijn om over na te denken, al zei hij erbij dat hem dat niet per se een aantrekkelijke optie leek.

Bijleveld denkt er ook zo over. „Ik benadruk dat voormelde activering van de opkomstplicht niet aan de orde is.”

Officieel is in Nederland de dienstplicht nooit afgeschaft. Onlangs werd zelfs de wet zo aangepast dat de dienstplicht voortaan ook voor vrouwen geldt. Wel is in 1997 de opkomstplicht opgeschort.

Herinvoeren van de opkomstplicht zou volgens een grove schatting van Defensie jaarlijks 70 miljoen euro kosten om duizend jongeren op te roepen en een basisopleiding te geven. Het eerste jaar zouden de kosten hoger uitvallen door investeringen in vastgoed, extra materieel, wapens en munitie. In 2019 zijn er 211.820 18-jarigen, zowel mannen als vrouwen.

Het aantal jongeren dat werkelijk zou kunnen worden opgeroepen moet naar beneden worden bijgesteld, schrijft Bijleveld, omdat alleen jongeren met een Nederlands paspoort kunnen worden opgeroepen. Het aannemen van personeel zonder Nederlands paspoort – een andere optie die die admiraal Bauer had geschetst – is echter niet aan de orde. Toch staat het ministerie van Defensie met z’n werving van personeel voor grote uitdagingen. Er staan momenteel zo’n vijfduizend vacatures open.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto)

Commandant der Strijdkrachten (CdS): nadenken over dienstplicht

Om mogelijk personeelstekort in de toekomst het hoofd te bieden, moet Defensie nadenken over het van stal halen van de dienstplicht. Dat vindt commandant der Strijdkrachten (CdS) Rob Bauer. De admiraal wijst in dat verband op Zweden, dat vanaf vorig jaar de dienstplicht weer heeft ingevoerd. „Ik zeg niet dat ik het wil, maar er is wel een demografische uitdaging waar we wat mee moeten.”




Defensie is momenteel een groeiende organisatie, waar afgelopen jaren flink is geworven. Desondanks zijn er nog altijd zo’n vijfduizend openstaande vacatures. Als de economie in hetzelfde tempo blijft groeien en de arbeidsmarkt voor werkgevers nog schraler wordt, zijn ingrijpende maatregelen nodig om het personeel op peil te houden, zegt CdS Bauer.

„We moeten openstaan voor alle mogelijke oplossingen.” Het werven van buitenlanders is ook een optie, zij het dat de grondwet geen buitenlandse militairen toestaat in de Nederlandse krijgsmacht. Volgens Nederlands hoogste militair kan Defensie dat ondervangen door meer werkzaamheden, bijvoorbeeld in het onderhoud aan materieel, uit te besteden aan bedrijven.

Officieel is in Nederland de dienstplicht nooit afgeschaft. Onlangs werd zelfs de wet zo aangepast dat de dienstplicht voortaan ook voor vrouwen geldt. Wel is in 1997 de opkomstplicht opgeschort.

Bron: Telegraaf / Defensie