17-jarige vrouwen worden dienstplichtig

Jonge vrouwen die in 2019 zeventien worden zijn dan dienstplichtig, dat heeft de Eerste Kamer besloten. De kamer nam daar dinsdagmiddag een wetsvoorstel voor aan.

Dreiging
Dat betekent dat in 2019 niet alleen jongens, maar ook 17-jarige meisjes een brief van defensie krijgen met de melding dat ze dienstplichtig zijn. Dit is overigens niets nieuws, de dienstplicht is in Nederland namelijk nooit afgeschaft. „Alleen de opkomstplicht is opgeschort”, legt woordvoerder van Defensie Klaas Meijer uit. „Mocht er in de toekomst namelijk wél een dreiging zijn die dermate erg is dat een oproep noodzakelijk is, kan de opkomstplicht weer ingesteld worden.”
De kans dat die opkomstplicht nu ingesteld wordt, is echter behoorlijk klein. „Ik schat de kans dat er nu iets gebeurt waardoor er een dienstplichtig leger nodig is niet groot, maar je weet nooit hoe de toekomst zich ontwikkelt”, vertelt Meijer. „In de tijd van de Koude Oorlog was het bijvoorbeeld nodig, toen hadden we een leger met 150.000 dienstplichtigen.”

Onderscheid
Hoewel de dienstplicht nu niet aan de orde is, worden er toch nu besluiten overgemaakt. Meijer legt uit dat dit wetsvoorstel al in 2017 in gang werd gezet. „Minister Hennis-Plasschaert zei het niet van deze tijd te vinden dat er onderscheid werd gemaakt tussen mannen en vrouwen in het kader van landsverdediging. Dit is namelijk niet alleen een zaak voor mannen, maar ook voor vrouwen.” In het leger zitten immers ook gewoon vrouwen, ook al is het maar een schamele tien procent.
Met de wetswijziging zal er voorlopige nog niet veel veranderen. Behalve dat naast 17-jarige jongens, de 17-jarige meisjes nu ook post zullen krijgen.

Bron: Metro / Defensie (foto illustratief)

CDA: ook Defensie moet meedoen aan maatschappelijke diensttijd

Het CDA wil dat Defensie mee gaat doen aan de maatschappelijke diensttijd. Met de maatschappelijke diensttijd krijgen jongeren de mogelijkheid om vrijwillig een bijdrage te leveren aan de samenleving en ook zelf nieuwe ervaringen op te doen. Defensie is hier geknipt voor. Het is een veelzijdig en uitdagend bedrijf waar jongeren veel kunnen leren.

CDA woordvoerder Hanke Bruins Slot: “Ik wil dat de minister gaat bekijken welke mogelijkheden er zijn om mee te doen met de maatschappelijke diensttijd. Bij Defensie leer je samenwerken, bouw je doorzettingsvermogen op en krijg je discipline bijgebracht. Daarnaast is het zo dat Defensie voor veel jongeren een onbekende organisatie is en daar moeten we verandering in brengen.”
Militairen kom je in de samenleving helaas nog maar zelden tegen, want het uniformverbod geldt nog steeds. Je ziet militairen vooral met Prinsjesdag op televisie, op het vliegveld Eindhoven en Schiphol of bij de ingang van de Tweede Kamer.
Hanke Bruins Slot kreeg van de minister de toezegging dat zij met dit goede idee graag aan de slag gaat.

Dienstplicht voor vrouwen
Die toezegging deed de minister tijdens het debat over het wetsvoorstel om de dienstplicht voor vrouwen in te gaan voeren. Het is een wetsvoorstel met een hoog symbolisch gehalte, want de opkomstplicht is opgeschort. Er is nu een beroepsleger dat uit mannen en vrouwen bestaat. Vrouwen maken ongeveer tien procent van het leger uit.

Volgens de minister komt de dienstplicht alleen terug in uitzonderlijke situaties terug, als er sprake is van een langdurige, territoriale dreiging. Bruins Slot sprak de hoop uit dat het nog zeer lang zal duren voordat er weer sprake is van dergelijke zwaarwegende redenen om de dienstplicht weer in te voeren.

Bron: CDA / Defensie