Justitiedienst op Defensiecomplex

De Dienst Justitiële Inrichtingen huist sinds gisteren in een nieuw en definitief gebouw op de Johan Willem Friso Kazerne in Assen. Het onderkomen van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is het 1e gebouw van justitie op een Defensieterrein.
De 2 organisaties wisten elkaar op sportief vlak al lang te vinden dankzij de gezamenlijke organisatie van sportevents, zoals marsen en een jaarlijkse survival run. Maar al ruim 3 jaar bundelen ze ook zakelijk de krachten. Sinds eind 2015 zit de DV&O op de Johan Willem Frisokazerne in een tijdelijke onderkomen.

De 1e cellenbus vertrok op 5 januari 2016 vanuit de tijdelijke locatie op het kazerneterrein. Elders op het terrein werden vanaf dat moment alle zeilen bijgezet voor het nieuwe DV&O-gebouw. Verbouwingen maken ook andere locaties op de kazerne geschikt voor de komst van Dienst Justitiële Inrichtingen. Ook hun opleidingscentrum komt op de kazerne. Justitie profiteert zo van faciliteiten als de sportaccommodatie, het bedrijfsrestaurant en de bewaking en beveiliging.

Naar buiten kijken
Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen ziet dergelijke samenwerking als essentieel. “De landmacht moet naar buiten kijken. Niet alleen naar de andere krijgsmachtdelen en internationale collega’s, maar ook naar het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstituten en natuurlijk naar andere overheidsorganisaties. Het maakt de landmacht wendbaar en robuust op de momenten dat dit nodig is.”

In 2020 volgt uitbreiding van de sportfaciliteiten op het terrein. Dan verhuist ook dat onderdeel van Justitie en Veiligheid naar de kazerne.

Bron: Defensie

Justitiedienst reservistenwerkgever van het jaar

De Dienst Vervoer en Ondersteuning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is uitgeroepen tot Reservistenwerkgever 2018. Staatssecretaris Barbara Visser maakte dat gisteravond bekend tijdens een bijeenkomst in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Eervolle vermeldingen waren er voor het Nederlands Loodswezen en Zorggroep Charim uit Veenendaal.
Visser overhandigde Eric de Borst van de Dienst Vervoer en Ondersteuning de award. Ze zei net als de jury enthousiast te zijn over wat De Borst doet voor zijn personeel dat ook reservist is bij Defensie: “U spreekt persoonlijk 2 keer per jaar met alle reservisten. U laat 1 keer per jaar een speciale reservistendag organiseren. U geeft de reservisten 2 dagen buitengewoon verlof voor hun taken bij Defensie.” Voor een battlefield tour naar Normandië stelde hij een bus beschikbaar. “Ik denk dat de award voor de Reservistenwerkgever 2018 bij u thuishoort. Ik denk dat wij als Defensie ons geen beter visitekaartje voor ons reservistenbeleid kunnen wensen.”

Dubbele verantwoordelijkheid
Reservisten zijn volgens de staatssecretaris mensen die dubbel zoveel verantwoordelijkheid nemen, met dubbel zoveel loyaliteit. “Ze doen daarmee ook dubbel zoveel ervaringen en vaardigheden op. En daarvan profiteert iedereen”, aldus Visser.

Meer samenwerken
Defensie wil nog veel meer samenwerken met het bedrijfsleven, scholen, kennisinstellingen en andere overheden. “We zijn op zoek naar kruisbestuiving en win-winsituaties.” Als voorbeeld noemde Visser transportbedrijf DSV. Defensie werkt met dit bedrijf samen op het gebied van logistiek en transport.

De reservistenaward werd voor de 5e keer uitgereikt.

Bron: Defensie