Gezocht: meisjes die bij Defensie willen

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog gingen vrouwen voor het eerst aan de slag bij de krijgsmacht. Exact 75 jaar later bestaat het personeelsbestand van defensie nog altijd maar voor 10 procent uit vrouwen. Dat moet anders, vindt men bij Defensie.

Dat er nog maar weinig vrouwen werken bij het leger is misschien niet vreemd, als je bedenkt dat pas sinds de jaren ’80 vrouwen binnen het leger echt zijn gaan samenwerken met mannen. Daarvoor waren ze ingedeeld in eigen, aparte afdelingen.
Marva’s, Milva’s en Luva’s
Toch dienen vrouwen als sinds de Tweede Wereldoorlog in de krijgsmacht. In april 1944 ontstond het Vrouwen Hulpkorps van de Landmacht (VHK). Terwijl de mannen vochten, trokken de vrouwen achter de troepen op en boden ze ongewapende militaire hulp.

Enkele maanden later kreeg ook de marine een eigen hulpkorps, de Marine Vrouwen Afdeling (Marva). In 1951 ging het VHK over in de Militaire Vrouwen Afdeling (Milva). In datzelfde jaar werd ook de Luchtmacht Vrouwenafdeling (Luva) opgericht.

Onderzeedienst begonnen met proef
Pas midden jaren tachtig gaat het leger zich meer openstellen voor vrouwen. Zo mochten vanaf 1987 vrouwen studeren aan opleidingsinstituten voor officieren en onderofficieren. In 1986 gingen voor het eerst vrouwen mee op de marineschepen.

En sinds de jaren 90 komen vrouwen in aanmerking voor alle functies binnen Defensie. Zelfs de onderzeedienst, tot vorig jaar de enige eenheid waar alleen nog mannen dienden, begon een proef met een gemengde bemanning.

‘Meidenvaardag’
Om meer vrouwen te werven organiseert defensie sinds 2005 jaarlijks een ‘meidenvaardag’. Ook dit jaar hebben ruim 200 meisjes zich gemeld om mee te varen met het Amfibisch Transportschip Zr.Ms. Johan de Witt. De krijgsmacht wil tijdens deze dag laten zien dat het leven van een militair er anders uitziet dan veel meisjes wellicht denken.

“Hoewel de helft van de arbeidsmarkt uit vrouwen bestaat, kiezen uiteindelijk maar heel weinig voor een beroep als militair. En dat is jammer, want ook bij het leger willen we een afspiegeling zijn van de samenleving”, zegt Suzanne van Opstal, campagnemanager bij defensie. “Daarnaast is het bewezen dat vrouwen een belangrijke rol spelen tijdens missies.”

‘Niet alleen maar vechten en schieten’
Van Opstal denkt dat veel vrouwen niet beseffen dat de functies bij defensie heel divers zijn. “Het betekent niet dat je alleen maar moet vechten en schieten.” Tijdens de vaardag kunnen de meisjes speeddaten met vrouwelijke militairen en demonstraties bekijken.

“De eerste vrouwen bij het leger hebben echt wel wat vooroordelen moeten doorprikken. Maar nu is het voor iedereen de normaalste zaak van de wereld dat mannen en vrouwen samenwerken bij ons”, zegt van Opstal. Gemiddeld meldt na deze dag zo’n 10 procent van de bezoekende meiden zich aan bij het leger.

Bron: EenVandaag / Defensie

Vrouwen ook dienstplichtig maken…

Mogelijk wordt binnenkort in de Kaderwet dienstplicht het woord ‘hij’ vervangen door ‘degene’. Het kabinet wil dat vrouwen ook dienstplichtig worden. Want, bij de gelijkwaardige plaats in de samenleving dienen vrouwen niet alleen gelijke rechten, maar ook gelijke plichten te hebben, schrijft het kabinet.

De Tweede Kamerleden Eijsink en Hachchi hebben minister Hennis verzocht om te onderzoeken of de dienstplicht ook voor vrouwen mogelijk te maken is. Het resultaat is dat, als het aan het kabinet ligt, meisjes op hun zeventiende verjaardag net als jongens een brief krijgen waar in staat dat zij tot hun 35ste dienstplichtig zijn.
Vrouwen werden uitgesloten van dienstplicht ‘gezien hun achterstand op de arbeidsmarkt’. Hier is verandering in gekomen. “Vrouwen zijn volgens de minister in vergelijking met twintig jaar geleden vrijwel even hoog opgeleid als mannen. En Defensie heeft juist hoogopgeleide specialisten nodig,” stelt het kabinet.

Volgens het CBS zijn vrouwen tussen de 30-40 jaar meestal hoger opgeleid dan hun mannelijke leeftijdgenoten, maar verdienen ze wel gemiddeld 19 procent minder dan mannen. Ook zijn ze nog steeds ondervertegenwoordigd in de politiek. Uit een onderzoek van Atria, een kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, van dit jaar blijkt dat 28 procent van de gemeenteraadsleden vrouw is, in de Tweede Kamer ligt het aantal vrouwen op 38 procent.
Grote gevolgen zal de wet voorlopig niet hebben: de dienstplicht werd in 1997 opgeschort. De Rijksoverheid heeft eerder al aangegeven geen reden te hebben de opschorting van dienstplicht te beëindigen.

Bron: HP/De Tijd / Defensie