Weekoverzicht Defensieoperaties

Nederlandse mariniers van 32 Raidingsquadron op Aruba ondersteunden de Kustwacht Caribisch Gebied bij een recordvangst drugs. Het ging om bijna 5.500 kilo. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 26 februari tot en met 3 maart.

De kustwacht onderschepte een verdacht schip dat onderweg was van Venezuela naar Griekenland en dirigeerde het richting Oranjestad. Daar doorzochten de mariniers en de politie van Aruba het vaartuig waarna de drugs werd aangetroffen.

Niet stilzitten
Het akkoord tussen de VS en Taliban dat zaterdag werd gesloten, betekent niet dat Nederlandse militairen in Afghanistan niets meer te doen hebben.

Terwijl planners kijken naar de gevolgen van het akkoord voor de Nederlandse deelname aan Resolute Support, gaan de Force Protection en adviseurs nog steeds de poort uit om Afghaanse politie- en legercommandanten te adviseren.

Zo begeleidde het Delta-peloton van de Force Protection, dat bestaat uit infanteristen van de Limburgse jagers, een Zweedse adviseur tijdens zijn bezoek aan een commandant van een anti-drugseenheid. De Zweed kon in een kantoor veilig praten met zijn Afghaanse partner, terwijl de Nederlandse militairen buiten de wacht hielden.
De periode van de geweldsreductie vóór het akkoord en de dagen erna, waren qua werkzaamheden voor de Nederlanders wel rustiger dan voorgaande weken. Sommige operaties werden geschrapt om elk risico op een incident in te dammen.
Momenteel nemen zo’n 170 Nederlandse militairen deel aan Resolute Support in Afghanistan. De focus ligt op het trainen, adviseren en assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Ongeveer 15 adviseurs van landmacht, marine en Marechaussee richten zich in Mazar-e- Sharif en Kabul op het verbeteren van logistiek en onderhoud, positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit. De rest van de Nederlanders beveiligt en ondersteunt de trainingsmissie.

Irak
De trainingen van Nederlandse militairen in de omgeving van Erbil en in Bagdad aan Koerdische en Iraakse strijdkrachten zijn tijdelijk opgeschort. De Koerdische en Iraakse strijdkrachten hebben zelf als preventieve maatregel tegen het corona-virus besloten om tijdelijk geen trainingen te volgen.

Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Ook bij Erbil zijn Nederlanders om trainingen te geven aan Koerdische strijders, in samenwerking met partnerlanden. 2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.

Lopende acties buitenland
Nederland levert met maximaal 270 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De militaire versterking aan de Europese oostgrens telt 4 multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen. De troepen voor de bataljons wisselen elkaar af en komen uit 18 NAVO-landen.
Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil en USSC.
Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio (EUTM en Eucap Sahel) en aan de VN-politiemissie in Mali.
Een groot gedeelte van het missiematerieel in Mali is terug in Nederland. Een deel komt nog. Nederland beëindigde op 1 mei de deelname aan Minusma. De missie wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers ondersteunen bij hun early warning-capaciteit.
Zr. Ms. De Ruyter neemt deel aan de missie Agenor, die valt onder de noemer European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz, kortweg EMASOH. Doel is een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. Het schip keert in juni weer terug.
Zr. Ms. Groningen voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit en verleent hulp bij humanitaire rampen en crises.
Zr. Ms. Willemstad neemt deel aan het permanente NAVO-vlootverband, de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Het vlootverband ontdoet de Noordzee van onder meer zeemijnen en vliegtuigbommen.
Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel Nederlandse schepen tegen piraterij.
Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachements. Die beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.

Lopende acties/operaties binnenland
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 31 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland.
De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van Amerikaans materieel in Limburg. Dat gaat van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar verwachting tot 1 juli.
Militairen van de Compagnie in de West assisteerden de politie op Curaçao tijdens het carnavalsfeest.
Zoekspecialisten van Defensie ondersteunden de politie bij het uitkammen van percelen en voertuigen in onder meer het Westland, Lansingerland en Oosterwolde. Ze zochten naar verborgen ruimten.
Weekoverzicht Defensieoperaties

De militairen van 13 Lichte Brigade in Litouwen kregen bezoek van de Commandant Landstrijdkrachten. Luitenant-generaal Leo Beulen zag ze meedoen aan een internationale sniperwedstrijd, de eFP Battlegroup Survivalrun en een demonstratie Optreden Verstedelijkt Gebied.

Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 29 mei tot en met 4 juni.

Tijdens het bezoek kreeg Beulen de Lithuanian Armed Forces Medal of Merit. Dit is voor het ontwikkelen en onderhouden van de relatie met de Litouwse krijgsmacht en de Nederlandse bijdrage aan de NAVO enhanced Forward Presence (eFP). Hij droeg de onderscheiding direct op aan de mannen en vrouwen om hem heen. Ook drukte hij de Litouwers op het hart dat Nederland zich met hen verbonden voelt. “We beseffen dat jullie grenzen ook onze grenzen zijn en dat maakt de verdediging van jullie land belangrijk. We zijn meer dan partners, we zijn vrienden. En als een vriend wordt bedreigd en onze vrijheid in gevaar is, dan staan we klaar om die te verdedigen.”

Ongeveer 220 Nederlandse militairen leveren een bijdrage aan de eFP. De NAVO-aanwezigheid in Litouwen onderstreept de solidariteit met de Baltische Staten en Polen.

Afghanistan
Het Nederlands Mobile Medical Team deed samen met de Duitse Logistiek Compagnie mee aan een counter-IED-oefening (bestrijding geïmproviseerde explosieven). Aan de hand van een realistisch scenario wisselden de Nederlandse Algemeen Militair Verpleegkundigen en Duitse combat life savers kennis en vaardigheden uit.

Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 160 militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel versterken ze de Afghaanse politie, het leger en de Afghaanse speciale strijdkrachten. Nederlandse adviseurs trainen, adviseren en begeleiden hun Afghaanse tegenhangers onder andere op het gebied van personeel, materieel-logistiek, communicatie, oefeningen en gender. Hun werk wordt mede mogelijk gemaakt door de force protection. Ook hieraan doen Nederlandse militairen mee. Verder is er een Nederlands chirurgisch team werkzaam in Mazar-e-Sharif.

Lopende operaties buitenland:
Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Bij Erbil geven Nederlanders in samenwerking met partnerlanden trainingen, onder meer in leiderschap en het beveiligen van grote gebieden.
2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.
In Mali werkte het Redeployment Element verder aan het schoonmaken en inpakken van materieel. Het materieel van de missie in Mali wordt de komende maanden teruggebracht naar Nederland. Een deel van de spullen wordt ter plekke verkocht of overgedragen aan coalitiepartners, de Malinese overheid en ngo’s. Sommige goederen worden vernietigd.
Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio (EUTM en EUCAP Sahel) en aan de VN-politiemissie in Mali.
In de strijd tegen terreurorganisatie ISIS ondersteunt 306 Squadron de zogenoemde Operation Inherent Resolve. Vanuit Qatar draagt ook een ondersteuningseenheid namens Nederland bij aan de strijd.
Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die het vredesproces bewaken. Ze doen mee aan Unifil, Undof, Untso en USSC.
Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan de vessel protection detachments. Daarnaast vangt het support element regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig voor een nacht op.
Nederlandse militairen helpen voor de United Nations Mission in South Sudan (Unmiss) mee de burgerbevolking in Zuid-Soedan te beschermen. Nederland stopt deelname aan de missie per 1 september.
Het patrouilleschip Zr. Ms. Groningen voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit. Ook verleent het hulp bij humanitaire rampen en crises.
Operaties/acties binnenland:
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ruimde 47 explosieven.
De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding op het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s.
Op verzoek van de burgemeester van Den Haag leverde Defensie militaire bijstand tijdens de Global Entrepeneurship Summit 2019.
Op verzoek van de Rechercheofficier van Justitie doorzochten militairen 5 panden en de aanwezige voertuigen op verborgen ruimten. Dit gebeurde in de omgeving van Den Helder.
Een Chinook-transporthelikopter maakte in de omgeving van Lopik een voorzorgslanding vanwege technische problemen. Het zogenoemde Downed Aircraft Recovery Team (DART) verhielp de klacht ter plaatse en de heli kon diezelfde dag terugvliegen naar Gilze-Rijen.