Defensie praat NAVO-generaal bij over Defensienota

De Supreme Allied Commander Transformation (SACT) van de NAVO is voor het eerst in 4 jaar in Nederland. Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim ontving generaal Philippe Lavigne vandaag op het ministerie in Den Haag.

De SACT is een van de 2 strategische commandanten van de NAVO. Waar de Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) zich vooral over de operationele kant buigt, richt de SACT de blik met name op de toekomst. Zo overziet hij vernieuwingen en transformaties binnen het bondgenootschap. Ook heeft hij de leiding over verschillende opleidings- en trainingsprogramma’s van de NAVO.

Lavigne bekleedt de post in het Amerikaanse Norfolk (Virginia) sinds september vorig jaar. De viersterrengeneraal wil alle NAVO-landen bezoeken. Dat doet hij niet alleen om nader kennis te maken, maar vooral om op het gebied van innovatie van gedachten te wisselen met verschillende kopstukken. Vandaag deed hij dat in Den Haag dus met Eichelsheim.

Defensienota
De Franse generaal was op dat vlak vooral benieuwd naar de dit jaar gepresenteerde Defensienota. Eichelsheim praatte hem bij over de stappen die al zijn gezet en die de komende periode volgen. Uiteraard kwam ook de oorlog in Oekraïne ter sprake.

In de middag volgde een programma bij The Hague Centre for Strategic Studies. Hier waren verschillende vraaggesprekken, waarbij thema’s als innovatie, IT en technologie aan bod kwamen.

SACT sluit zijn tweedaagse bezoek morgen af. Hij bezoekt dan onder meer de landmacht in Oirschot en de marine in Rotterdam.

Bron: defensie.nl

Minister van Defensie Bijleveld oogst bijval maar ook kritiek

Met de 1,5 miljard euro die dit kabinet jaarlijks in defensie steekt, is de krijgsmacht er nog niet. Wat minister Bijleveld (Defensie) betreft wordt al in 2020 gekeken of haar begroting omhoog kan. Ze krijgt bijval vanuit de Tweede Kamer en van vakbonden.
De minister presenteerde gisteren haar defensienota. Daarin staat wat er gebeurt met het extra geld dat in het regeerakkoord is vrijgemaakt voor defensie. Het gaat vooral op aan personele kosten, aanvullen van voorraden, moderniseren van wapensystemen en het vervangen van materieel. Van echte uitbreidingen is zo goed als geen sprake.
Om die stap te maken, is een verdere verhoging van de defensiebegroting nodig. Bijleveld nam daar een voorzichtig, maar duidelijk voorschot op. In 2020 zal de defensienota worden herijkt. „Het is helder dat hier een vervolg op moet komen”, aldus de minister over het huidige stuk.

Tevreden
In de Tweede Kamer worden de plannen overwegend positief ontvangen. VVD-Kamerlid André Bosman zegt tevreden te zijn. De kritiek dat het geld vooral gaat naar het opvullen van oude gaten in plaats van het vergroten van de slagkracht, legt hij optimistisch uit. „Ik heb de afgelopen jaren veel te weinig gehoord dat er geld bij moet. Dat nu iedereen dat begint te zien, daar ben ik blij mee.”
Het CDA zit op dezelfde lijn. Van de regeringspartijen laat alleen de ChristenUnie subtiel doorschemeren dat er op langere termijn meer nodig is. Kamerlid Voordewind spreekt van „een eerste stap richting versterking van de krijgsmacht.”

De SGP gaat het allemaal niet ver genoeg. SGP-leider Van der Staaij wil een verdubbeling van de investeringen. Kritiek is er ook op de inhoud. GroenLinks stelt dat er onvoldoende keuzes worden gemaakt. Kamerlid Diks vindt dat er te weinig geld gaat naar het uitbreiden van de cybercapaciteit. Als dat onderwerp als de bedreiging voor de toekomst wordt gezien, moet daar volgens GL ook echt voor worden gekozen. De PVV reageert teleurgesteld. Kamerlid Popken mist onder meer de extra slagkracht. „Hier wordt Nederland niet veiliger door.”

Overwinning
Voor de vakbonden geldt de defensienota als een overwinning. Uit het stuk blijkt onder andere dat ze de slepende strijd over het zogeheten AOW-gat hebben gewonnen. „De minister heeft een juiste keuze gemaakt door eerst voor het personeel te kiezen”, oordeelt duo-voorzitter Marc de Natris van de Gezamenlijke Officierenverenigingen.

„Ze heeft tegelijkertijd investeringen ten behoeve van een innovatieve en toekomstbestendige krijgsmacht en dus meer slagkracht voor zich uitgeschoven. Die investeringen zijn hoognodig om onze militairen in een onveiliger wereld hun werk goed en zo veilig als mogelijk te kunnen laten doen.”

Bron: Telegraaf / Defensie