Extra geld voor Defensie in 2022

Defensie krijgt er vanaf volgend jaar structureel € 428 miljoen bij en eenmalig € 13,5 miljoen. Het incidentele bedrag is bedoeld om activiteiten in te halen die vanwege COVID niet door konden gaan. Denk aan oefeningen. In totaal heeft Defensie in 2022 12,9 miljard te besteden. Dit is vorige week besproken tijdens de behandeling van de begroting 2022 van Defensie in de Tweede Kamer en vandaag met de stemmingen vastgesteld.
Van de € 428 miljoen investeert Defensie € 60 miljoen in extra munitie voor opleiden en trainen.
Verder gaat er € 20 miljoen naar zorg voor veteranen en wordt er € 15 miljoen besteed aan het versterken van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Verduurzaming vastgoed
Met het oog op de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 is er voor verduurzaming van vastgoed op Defensielocaties € 92 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 71 miljoen bedoeld voor zonnepanelen, de rest voor duurzaamheidsmaatregelen gebouwen (energiebesparing) voor de jaren 2022-2024.

Geld van uitgespaarde stroomkosten gaat in een fonds. Hieruit worden kosten betaald voor CO2-reducerende maatregen bij Defensie. Die stelt het ministerie vast in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook niet uitgegeven geld vanwege energiebesparende maatregelen gaan in het fonds voor CO2-reductie.

De € 92 miljoen gaat in de begrotingskas (€ 18 miljoen is voor 2022, € 37 miljoen voor 2023 en € 37 miljoen voor 2024).Van de € 428 miljoen is € 300 miljoen het gevolg van een aangenomen motie van de VVD tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in september. Van dat bedrag is € 120 miljoen bedoeld om onderhoudsachterstanden in militair materieel weg te werken en € 75 miljoen voor onderhoud van kazernes en andere gebouwen. In ICT wordt € 95 miljoen geinvesteerd. De overige € 10 miljoen wordt nog verdeeld.

Komende kabinetsperiode 4 miljard nodig
Van het bruto binnenlands product (bbp) gaat er nu 1,5 procent naar Defensie. De komende jaren wordt dat nog minder. Van de 30 NAVO-bondgenoten staat Nederland wat de Defensie-uitgaven betreft in 2024 naar verwachting op plaats 26. Door het gebrek aan financiën heeft Defensie over de hele linie problemen: met de IT, de betaling van het personeel, met de gereedstelling van militaire eenheden en met de broodnodige cyberactiviteiten om de verdediging tegen digitale aanvallen op orde te krijgen. Er is dan ook dringend meer geld nodig. Met de komende kabinetsperiode ruim € 4 miljard per jaar extra, gaat er 1,8 procent van het bbp naar Defensie. Daarmee zou Nederland in vergelijking met de NAVO-bondgenoten op het gemiddelde uitkomen. Er is structureel € 5 miljard meer nodig om toe te groeien naar de 2 procent bbp NAVO-norm.

bron: Defensie

Defensie heeft miljarden nodig

Het Defensiebudget is al jaren te laag. De gevolgen van het vele jaren bezuinigen zijn bij de Koninklijk Marine, Land- en Luchtmacht en Marechaussee duidelijk zichtbaar. Demissionair minister Kamp waarschuwde deze week de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet al dat zonder ruim 4 miljard extra een volgende bezuinigingsronde onafwendbaar is. De oorzaak is te vinden op een aantal vlakken.
Exploitatietekort
Defensie kampt al jaren met een exploitatietekort. Volgens VBM voorzitter Debie gaat het om ruim 750 miljoen per jaar. Een van de oorzaken is dat het Defensiematerieel veroudert. Het onderhoud van schepen, vliegtuigen, voertuigen en ict-systemen kost meer naarmate hun leeftijd stijgt.

Loongebouw en functiemodel
Het is ook bekend dat het salarismodel van Defensie sterk verouderd is. Het gaat nog uit van het principe dat je een hogere rang en daarmee meer geld krijgt op basis van dienstjaren. Een systeem dat niet aansluit op de huidige tijd. Zeker niet in de krappe arbeidsmarkt. De Defensietop en de vakbonden zijn in gesprek over een nieuw loongebouw maar deze zijn nog niet afgerond. De verwachting van vakbonden en Defensie is dat met name de lagere rangen beter zullen worden ingeschaald en dus meer gaan verdienen. Dat zal tussen de 300 en 500 miljoen euro kosten.

Gebouwen
Voor het op orde krijgen van vastgoed op alle militaire complexen is ruim zes miljard euro nodig. Volgens voormalig staatssecretaris Visser gaat het om vijf miljard aan achterstallig onderhoud en een miljard aan investeringen zoals zij in het verleden heeft laten weten. Dit geld is onder meer nodig voor aanpassing van de slaapverblijven. Daarnaast heeft Defensie te maken met de wetgeving dat alle kantoor- en bedrijfsgebouwen in Nederland vanaf 2023 het energielabel C moeten hebben.

Groot materieel
De komende jaren staat Defensie voor de taak om veel groot materieel te vervangen. Bij de Koninklijke Marine gaat het om fregatten, mijnenbestrijdingsvaartuigen en onderzeeboten. De Koninklijke Luchtmacht moet nog groen licht geven voor de bestelling van negen F-35’s. Hiermee alleen is al een bedrag van ruim een miljard euro gemoeid. Voor deze vervangingen is in de meerjarenbegroting geld gereserveerd. Door de huidige stijgende grondstofprijzen zal voor deze vervangingen mogelijk nog vele miljoenen extra nodig zijn.

Ict
De hard- en software van zowel de militaire als civiele systemen zijn sterk verouderd. Sommige programmatuur is zelfs meer dan dertig jaar oud. Onderzoek van Defensie zelf geeft aan dat er de vanaf nu tot 2025 6,8 miljard euro nodig is voor alle investeringen. Momenteel heeft Defensie ongeveer een derde van dit bedrag beschikbaar. Dit levert Defensie een grote uitdaging op omdat de ruggengraat van de toekomstige krijgsmacht wordt gevormd door ict-systemen.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)