Steun voor meer Europese militaire zelfstandigheid, taakspecialisatie en een hoger defensiebudget

De helft van alle Nederlanders wil meer geld uitgeven aan het leger. Decennialang is er alleen maar fors bezuinigd op de krijgsmacht, maar nu Amerika zich steeds meer terugtrekt uit Europa, vinden veel mensen het een goed idee om meer te investeren. Dit meldt het ad.nl.

Dat blijkt uit een groot onderzoek onder 23.000 Nederlanders van het Instituut Clingendael. De Europese Unie is nu nog zeer afhandelijk van de Verenigde Staten voor de verdediging van ons continent. Maar dat land verschuift de focus steeds meer naar Azië. Uit het onderzoek blijkt dat vier op de vijf Nederlanders verwachten dat Amerika zich de komende vijf jaar steeds verder zal terugtrekken.

Opvallend is dat de helft van de Nederlanders ook meer geld aan defensie wil uitgeven. Traditioneel staat de krijgsmacht namelijk helemaal niet hoog op de prioriteitenlijst.

Opgeschroefd
De afgelopen jaren is het defensiebudget al fors opgeschroefd. In 2014 gaf het kabinet 7,6 miljard euro uit, volgend jaar is dat 11,6 miljard. Dat bedrag blijft nog altijd ver achter bij de norm die de NAVO heeft afgesproken van 2 procent van al het geld dat in een land wordt verdiend. Nederland zou dan in 2024 nog 7,4 miljard moeten vrijmaken voor de militairen.

Een derde van de mensen die voorstander is van meer Europese zelfstandigheid pleit niet voor meer investeringen. Volgens Clingendael denken deze mensen mogelijk dat er met samenwerking nogal wat valt te besparen door bijvoorbeeld samen spullen in te kopen en taken te specialiseren. Dat zou zo kunnen zijn, schrijven de onderzoekers, maar volgens hen worden daarmee de ernstige tekorten genegeerd die nu al in veel landen bestaan. Er valt weinig te besparen op spullen die er onvoldoende zijn.

 Sint 2020 Sint 2020

Conclusie Clingendael:
Een sterker, zelfredzamer Europa

Concluderend zien we dat de trouwe Atlantische bondgenoot Nederland een strategische wending naar Europa maakt: 79% denkt dat de Verenigde Statenin de komende vijf jaar Europa steeds
minder zullen willen beschermen omdat de Amerikanen vinden dat Europeanen meer voor hun eigen veiligheid moeten zorgen. 72% is voorstander van een militair zelfstandiger Europa – in de achterban van alle politieke partijen in Nederland is een meerderheid hier voor – en 53% verwerpt de stelling dat Nederland een krijgsmacht in stand moet houden die alles kan en geen taken verdeelt met de buurlanden. Defensie staat van oudsher niet heel hoog in de prioriteitenlijstjes van Nederlanders voor de besteding van overheidsuitgaven. Tegen die achtergrond is het opmerkelijk dat het percentage mensen dat een verhoging van het defensiebudget steunt twee keer zo hoog is als het percentage dat daartegen is (respectievelijk 48% en 24%). Dit is een belangrijk gegeven. De economische naschok van de vorige crisis is opgevangen door flinke bezuinigingen, waarbij de begroting van Defensie niet werd ontzien.

Weer problemen levering kleding bij Defensie

Volgens de vakbond AFMP zijn er wederom tekorten bij KPU, dekledingafdeling van defensie. Zo ontbreekt het onder meer aan kisten, winterjassen en uniformen. Defensie erkent dat het jaarbudget is overschreden aldus de Telegraaf.
Vorig jaar was er al een groot probleem bij KPU. De kledingafdeling was toen niet in staat om militairen die deelnamen aan de grote oefening Trident Juncture in Noorwegen op tijd aan winterkleding te helpen. Defensie besloot toen om die militairen een budget van duizend euro te geven waarmee ze zelf warme jassen, handschoenen en overschoenen konden kopen.

Ondanks dat staatssecretaris Visser destijds aangaf dat het een eenmalige kwestie zou zijn, blijken er opnieuw problemen te zijn met de kledingverstrekking. Volgens de AFMP kan het KPU-bedrijf de huidige voorraad nog verdelen maar wordt er niks nieuws meer besteld bij leveranciers omdat volgens de voorzitter het geld op is.

Militairen geven aan De Telegraaf aan dat de situatie nijpend is. „Ik wacht al drie maanden op een Snugpak winterjas. Die heb ik nu zelf maar gekocht want commerciële aanbieders hebben ze gewoon op de plank liggen”, meldt één van hen anoniem. „Een collega meldde zich voor nieuwe kisten. Die waren op, dus moet hij op afgetrapte exemplaren blijven lopen”, zegt een ander.

Multicam
Ook de levering van het desertuniformen – bekend uit de Afghanistan-missie – en de nieuwe interim multicam gevechtspakken zorgen voor problemen. Militairen die op uitzending gaan hebben die zaken nodig.

De problemen worden veroorzaakt doordat het KPU vanwege onderbemensing niet snel genoeg alles kon leveren. De krijgsmachtsdelen zijn daarom zelfstandig spullen gaan aanschaffen aldus de voorzitter van de AFMP. Er is te weinig controle op het budget. Een bijkomend probleem is de extra aanname van reservisten waar in het kledingbudget weer geen rekening mee is gehouden.

Budget Defensie
Het ministerie van Defensie erkent dat het budget is overschreden. Dat zou opgelost zijn door herschikking van gelden. Ook spreekt Defensie tegen dat er ernstige leveringsproblemen zouden zijn. „Nieuwelingen en mensen die op missie gaan, kunnen worden gekleed. Wat er niet op voorraad is, wordt nageleverd”, zegt een woordvoerder van het departement.