’Ons leger staat op een hopeloze achterstand’

OPINIE Ruud Vermeulen, brigadegeneraal b.d.
Als NAVO-lid moet Nederland zorgen voor een modern en krachtig leger. Internationaal zijn daarover strakke afspraken gemaakt. Brigadegeneraal buiten dienst Ruud Vermeulen voorziet dat Defensie het niet gaat redden om die afspraken na te komen.
Lange lijnen en kleine stapjes zijn uitdrukkingen die minister Bijleveld (Defensie) veel gebruikt als het gaat om het herstel van de krijgsmacht.
Van al het geld dat we in Nederland verdienen, moeten we in 2024 twee procent in defensie steken. Dat hebben we de NAVO toegezegd. Voor de jaarwisseling moest Nederland aangeven hoe we die twee procent gaan halen. We zitten nu op 1,17 procent.

Dat antwoord kwam vorige week. Het luidde dat Defensie belooft stappen te zetten bij de voorjaarsnota. Mits er geld is, komen er meer F-35’s, wordt er geïnvesteerd in speciale eenheden en extra capaciteit voor cyber. Dit is geen echt antwoord, vanwege het voorwaardelijke karakter. De vraag is of Nederland hiermee wegkomt bij de volgende NAVO-top.

Naïef
Afgelopen week werd ook de Tweede Kamer geïnformeerd over de dreiging vanuit Rusland. De NAVO heeft maanden nodig om 50.000 man samen te trekken in Noorwegen. De Russische Federatie krijgt in weken 300.000 militairen op de been. Wij blijven tegen beter weten in leunen op Amerika. Dat is naïef.

De vraag is of deze minister wel de juiste stappen maakt om het tij te keren waardoor Europa de Russische beer kan afschrikken. In de afgelopen achttien maanden is een gedeelte van de aangetaste krijgsmacht gerepareerd, met de extra 1,5 miljard euro per jaar (oplopend) uit het regeerakkoord. Al het toegezegde geld schijnt gebruikt te zijn, hoewel de uitlevering van gekocht materieel nog jaren duurt. Respect voor de snelheid en de stappen die er gezet zijn.

De NAVO stelt eisen aan Nederland. En de aangekondigde investeringen geven hier gedeeltelijk invulling aan. De marine heeft schepen met geweldige Nederlandse radarsystemen, die ballistische raketten kunnen onderscheppen, maar wij hebben geen raketten op die schepen om daadwerkelijk te kunnen optreden. Daarin wordt nu voorzien. En in plaats van 37 worden 52 JSF’s besteld.

Vuurkracht
Die extra vuurkracht is essentieel. Op oefenterreinen is proefondervindelijk vastgesteld dat je zonder voldoende tanks en artillerie geen partij bent. Maar met deze uitbreidingen zijn we er nog niet. Ons informatie- en communicatiedomein loopt in hardware en software hopeloos achter. De informatie vanuit de F-35, drones en radars moet via kunstmatige intelligentie aan de gebruikers ter beschikking worden gesteld. Maar die techniek staat nog niet eens in de kinderschoenen.

Nederland geeft geen echt antwoord aan de NAVO over de benodigde investeringen. De minister zet kwalitatief goede stappen. Maar om een echt geloofwaardige tegenkracht te zijn, zullen er in Nederland, maar ook in Europa, veel grotere stappen gemaakt moeten worden. In Nederland begint één brigade nu beter in zijn materieel te zitten; nu de twee andere nog.

Het zijn kleine stapjes die Bijleveld zet, lange lijnen naar de twee procent in 2024. Zo klein en lang dat we het op deze manier niet gaan halen. Helemaal niet als er ook nog een fatsoenlijke cao voor het massaal weglopende personeel moet komen. Een grote arbeidsvoorwaardelijke stap is nog niet eens begroot.

Ruud Vermeulen, duovoorzitter Gezamenlijke Officierenverenigingen (GOV)

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)

Kabinet stelt nationaal plan NAVO vast. O.a. extra F-35’s

Het kabinet heeft vandaag ingestemd met het nationaal plan voor de NAVO. Daarin staat dat het kabinet komend voorjaar bepaalt waar extra geld uit de rijksbegroting heengaat. De intentie is om, als onderdeel van die afweging, extra in Defensie te investeren.
Extra geld voor Defensie is noodzakelijk vanwege de instabieler wordende veiligheidsomgeving. Er zijn meer en complexere dreigingen. Europa moet bovendien beter in staat zijn zichzelf te beschermen en daarvoor minder te leunen op de Verenigde Staten.
Nationaal plan
Daarom spraken staatshoofden en regeringsleiders tijdens de NAVO-Top van afgelopen juli af nog dit jaar inzichtelijk te maken hoe zij tot 2024 hun defensie-uitgaven gaan verhogen. Met dit nationale plan komt het kabinet die afspraak na. Al in 2014 besloten de NAVO-bondgenoten hun defensie-uitgaven in 10 jaar naar de NAVO-norm van 2% van het bruto binnenlands product (bbp) te brengen.

“Met dit plan laat het kabinet zien de huidige dreigingen serieus te nemen. Het kabinet spreekt de intentie uit om te investeren in Defensie. Dit is geen vrijblijvende intentie, want Nederland moet stappen zetten om een betrouwbaar bondgenoot te blijven.”, aldus minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten.

Prioriteiten
In het plan staat dat het kabinet de intentie heeft te investeren in: extra F-35 jachtvliegtuigen, uitbreiding van vuurkracht op land en op zee en versterking van de special forces en van het cyber- en informatiedomein. Hiermee kan de krijgsmacht sneller ergens zijn, krachtiger optreden en dat langer volhouden. Uitgangspunt bij de prioritering is dat elke euro ten goede komt aan de slagkracht van de NAVO én van de EU. Door te investeren in de prioriteiten wordt ook iets gedaan aan de tekorten bij de NAVO en de EU.

Meer vervolgstappen: personeel
De prioriteiten vormen slechts een onderdeel van alle doelstellingen van de NAVO voor Nederland. Er moet meer gebeuren bij de krijgsmacht en er zijn vervolgstappen nodig. Die komen aan bod in de herijkte Defensienota in 2020. Het gaat dan niet alleen om het verder tegemoet komen aan de vraag van de NAVO om extra capaciteiten, maar bijvoorbeeld ook personeel, bedrijfsvoering, nationale veiligheid, kennis en innovatie.

Minister Bijleveld: “Het vertrouwen in de organisatie moet worden hersteld. Niet alleen om zittend personeel te kunnen behouden, maar ook om voldoende personeel te kunnen werven. Daarvoor is meer nodig dan het aanschaffen van materieel. Dat realiseren wij ons terdege. Dit plan is echter geschreven om voor onze bondgenoten inzichtelijk te maken hoe we gaan voldoen aan de capaciteitendoelstellingen van de NAVO.”

Samenwerken
Alleen door samenwerking met NAVO-bondgenoten en Europese partners kan Nederland de dreigingen het hoofd te bieden. Het gaat daarbij zowel om conventionele dreigingen op land, op zee, in de lucht en in de ruimte, als om hybride dreigingen. Denk daarbij aan (des)informatie, cyberaanvallen en operaties in het elektromagnetisch spectrum, zoals het storen van GPS-signalen.

De VS heeft bovendien duidelijk gemaakt dat Europese NAVO-partners meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen veiligheid en dus een eerlijke bijdrage moeten leveren aan het bondgenootschap. De bijdrage van Nederland, als rijk land, ligt op dit moment nog ver onder het gemiddelde van de Europese NAVO-landen.

Bron: Defensie