Onrust bij Mariniers over verplichte carrierestap

Mariniers der eerste klasse hebben onlangs tijdens een voorlichtingsbijeenkomst toelichting gekregen op een brief die zij eerder ontvingen. Daarin is opgenomen dat het Korps hen graag wil behouden en dat zij daarom geselecteerd zijn voor deelname aan de opleiding tot korporaal. Hiermee heeft het Korps deze mariniers in feite aangewezen en zijn de geselecteerden verplicht de opleiding te volgen.

Op 13 mei jongstleden is vanuit het Korps Mariniers een speciaal daarvoor ingelaste voorlichting georganiseerd, waar ongeveer 60 mariniers der eerste klasse is meegedeeld dat zij, vanwege ‘hun verbondenheid en toewijding’, geselecteerd zijn voor de eerstvolgende Voorgezette Vakopleiding (VVO) – de korporaalsopleiding van het Korps Mariniers. Het betreft de aankomende lichting van augustus 2020. De mariniers zouden bij deze bijeenkomst te horen hebben gekregen dat de selectie een verplichting is. Meerdere geselecteerde mariniers hebben zich gemeld bij hun vakbond. Zij maken duidelijk kenbaar bezwaar te maken tegen de opgelegde verplichting. Dit meldt de VBM.

Middels een voorlichting, die op korte termijn plaats zal vinden, wil CZSK duidelijkheid verschaffen over het toegepaste proces.

Bron: vbm.nl

GamesGames

ODB over begroting Defensie: Minder voor minder!

Na 23 jaar van bezuinigen op Defensie wordt er nu voor het eerst minder bezuinigd op het veel geplaagde ministerie van Defensie. De Onafhankelijke Defensie Bond (ODB) blijft echter van mening dat er veel meer geld voor Defensie vrijgemaakt moet worden. In het meerjarenoverzicht laat de defensiebegroting vanaf 2015 tot en met 2019 nog steeds een dalende lijn zien.

“De media hebben in de achterliggende dagen steeds gesproken over een trendbreuk, over groeiende politieke steun voor het terugdraaien van de bezuinigingen op Defensie. Niets is wat het lijkt. In 2015 wordt acht miljard uitgegeven en tot 2019 daalt het bedrag naar 7,9 miljard (positief gerekend). Daarbij weet iedereen dat alles alleen maar duurder gaat worden.”

Als gevolg van nieuwe rekenregels is het percentage van het BBP dat Nederland besteedt in 2015 lager dan voor vandaag het geval was. Ondanks mooie, zelfs recentelijke internationale beloften om te streven naar een hoger defensiebudget, wordt deze afspraak alweer in de prullenbak gegooid. Nederland blijft dus de komende vijf jaar haar budget verkleinen.

BIV
Het Budget Internationale Veiligheid (BIV) komt weer terug van Ontwikkelingssamenwerking naar Defensie. “Dit betreft echter een Hans Kazan truc om het percentage van het BBP dat Nederland besteedt aan Defensie hoger te doen lijken. De gelden uit het BIV (zeg maar 250 miljoen euro structureel), werden al aan Defensie uitgegeven (internationale (vredes)missies”, aldus de ODB.

“Een slagvaardige en betrouwbare krijgsmacht begint bij het personeel dat al jaren het kind van de rekening is. Wat heeft het voor nut om met materieel de krijgsmacht te versterken als de regering keer op keer het defensiepersoneel in de kou laat staan. Wees een betrouwbare werkgever en repareer de WUL en het AOW gat en geef de defensieambtenaar de CAO die het verdient anders is er straks niemand meer (over) die zelfs maar bij Defensie WIL werken.”

Personeel
“De GOVǀMHB gaf dinsdag in hun persbericht al aan dat uit een recente publicatie Trends & Cijfers 2014 “Werken in de Publieke Sector” blijkt dat Defensie sinds 2006 qua loonontwikkeling ongeveer 3,5 procent is achtergebleven bij de rest van de Overheid. Maar, en misschien is dat wel belangrijker, 7,5 procent ten opzichte van de markt. De ODB is van mening dat het personeel nu eens op de eerste plaats moet komen, de rek is er gewoon uit, het zijn immers de mannen en vrouwen die dag in dag uit voor de BV Nederland wereldwijd hun taak uitvoeren.”