Defensie heeft miljarden nodig

Het Defensiebudget is al jaren te laag. De gevolgen van het vele jaren bezuinigen zijn bij de Koninklijk Marine, Land- en Luchtmacht en Marechaussee duidelijk zichtbaar. Demissionair minister Kamp waarschuwde deze week de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet al dat zonder ruim 4 miljard extra een volgende bezuinigingsronde onafwendbaar is. De oorzaak is te vinden op een aantal vlakken.
Exploitatietekort
Defensie kampt al jaren met een exploitatietekort. Volgens VBM voorzitter Debie gaat het om ruim 750 miljoen per jaar. Een van de oorzaken is dat het Defensiematerieel veroudert. Het onderhoud van schepen, vliegtuigen, voertuigen en ict-systemen kost meer naarmate hun leeftijd stijgt.

Loongebouw en functiemodel
Het is ook bekend dat het salarismodel van Defensie sterk verouderd is. Het gaat nog uit van het principe dat je een hogere rang en daarmee meer geld krijgt op basis van dienstjaren. Een systeem dat niet aansluit op de huidige tijd. Zeker niet in de krappe arbeidsmarkt. De Defensietop en de vakbonden zijn in gesprek over een nieuw loongebouw maar deze zijn nog niet afgerond. De verwachting van vakbonden en Defensie is dat met name de lagere rangen beter zullen worden ingeschaald en dus meer gaan verdienen. Dat zal tussen de 300 en 500 miljoen euro kosten.

Gebouwen
Voor het op orde krijgen van vastgoed op alle militaire complexen is ruim zes miljard euro nodig. Volgens voormalig staatssecretaris Visser gaat het om vijf miljard aan achterstallig onderhoud en een miljard aan investeringen zoals zij in het verleden heeft laten weten. Dit geld is onder meer nodig voor aanpassing van de slaapverblijven. Daarnaast heeft Defensie te maken met de wetgeving dat alle kantoor- en bedrijfsgebouwen in Nederland vanaf 2023 het energielabel C moeten hebben.

Groot materieel
De komende jaren staat Defensie voor de taak om veel groot materieel te vervangen. Bij de Koninklijke Marine gaat het om fregatten, mijnenbestrijdingsvaartuigen en onderzeeboten. De Koninklijke Luchtmacht moet nog groen licht geven voor de bestelling van negen F-35’s. Hiermee alleen is al een bedrag van ruim een miljard euro gemoeid. Voor deze vervangingen is in de meerjarenbegroting geld gereserveerd. Door de huidige stijgende grondstofprijzen zal voor deze vervangingen mogelijk nog vele miljoenen extra nodig zijn.

Ict
De hard- en software van zowel de militaire als civiele systemen zijn sterk verouderd. Sommige programmatuur is zelfs meer dan dertig jaar oud. Onderzoek van Defensie zelf geeft aan dat er de vanaf nu tot 2025 6,8 miljard euro nodig is voor alle investeringen. Momenteel heeft Defensie ongeveer een derde van dit bedrag beschikbaar. Dit levert Defensie een grote uitdaging op omdat de ruggengraat van de toekomstige krijgsmacht wordt gevormd door ict-systemen.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)

NAVO-baas tikt Nederland op vingers om defensie-uitgaven

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft Nederland een tik op de vingers gegeven omdat nog steeds niet is voldaan aan de verplichting om de defensie-uitgaven te verhogen.
“We verwachten meer. Dit gaat om wat eerlijk is”, zei de NAVO-baas donderdag in een gesprek met de Tweede Kamer.
Stoltenberg herinnerde de Kamer aan de afspraken die Nederland gemaakt heeft om 2 procent van het bruto binnenlands product uit te geven aan defensie. Tijdens de NAVO-top in Wales in 2014 beloofde het Nederlands kabinet binnen tien jaar de NAVO-norm te halen.
De boodschap van de Noorse Stoltenberg was duidelijk: “In 2014 hebben we afgesproken niet meer te bezuinigen op defensie, maar meer te investeren.”

Hij ziet dat Nederland de defensie-uitgaven heeft verhoogd. Tegelijkertijd is het niet voldoende. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU hebben afgesproken dat Defensie er jaarlijks 1,5 miljard euro bijkrijgt. Maar, mede gelet op de groei van de economie, is dat lang niet voldoende om de 2 procent te halen.

Roerige tijden
Dat is wel nodig, niet alleen omdat dat eerlijk is tegenover de bondgenoten die de NAVO-norm wel halen, maar ook omdat sinds 2014 de geopolitieke verhoudingen op scherp zijn komen te staan.
Met de opkomst van IS en het terrorisme dat daarmee gepaard is gegaan en de Russische annexatie van de Krim zijn investeringen in de NAVO nodig, vindt Stoltenberg.

Hij heeft er begrip voor dat landen na de Koude Oorlog de defensie-uitgaven hebben teruggeschroefd. Sterker nog, dat heeft hij zelf als minister in Noorwegen ook gedaan. “Maar als je bezuinigt in rustige tijden, moet je ook investeren in roerige tijden”, aldus Stoltenberg. “Het is geen optimistische boodschap, maar een veilige wereld is niet gratis.”

Bron: NU.nl / NATO