NAVO-baas tikt Nederland op vingers om defensie-uitgaven

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft Nederland een tik op de vingers gegeven omdat nog steeds niet is voldaan aan de verplichting om de defensie-uitgaven te verhogen.
“We verwachten meer. Dit gaat om wat eerlijk is”, zei de NAVO-baas donderdag in een gesprek met de Tweede Kamer.
Stoltenberg herinnerde de Kamer aan de afspraken die Nederland gemaakt heeft om 2 procent van het bruto binnenlands product uit te geven aan defensie. Tijdens de NAVO-top in Wales in 2014 beloofde het Nederlands kabinet binnen tien jaar de NAVO-norm te halen.
De boodschap van de Noorse Stoltenberg was duidelijk: “In 2014 hebben we afgesproken niet meer te bezuinigen op defensie, maar meer te investeren.”

Hij ziet dat Nederland de defensie-uitgaven heeft verhoogd. Tegelijkertijd is het niet voldoende. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU hebben afgesproken dat Defensie er jaarlijks 1,5 miljard euro bijkrijgt. Maar, mede gelet op de groei van de economie, is dat lang niet voldoende om de 2 procent te halen.

Roerige tijden
Dat is wel nodig, niet alleen omdat dat eerlijk is tegenover de bondgenoten die de NAVO-norm wel halen, maar ook omdat sinds 2014 de geopolitieke verhoudingen op scherp zijn komen te staan.
Met de opkomst van IS en het terrorisme dat daarmee gepaard is gegaan en de Russische annexatie van de Krim zijn investeringen in de NAVO nodig, vindt Stoltenberg.

Hij heeft er begrip voor dat landen na de Koude Oorlog de defensie-uitgaven hebben teruggeschroefd. Sterker nog, dat heeft hij zelf als minister in Noorwegen ook gedaan. “Maar als je bezuinigt in rustige tijden, moet je ook investeren in roerige tijden”, aldus Stoltenberg. “Het is geen optimistische boodschap, maar een veilige wereld is niet gratis.”

Bron: NU.nl / NATO

Defensienota gericht op robuuste, wendbare krijgsmacht (video)

Defensie kan weer met vertrouwen uitkijken naar de toekomst. Na jaren van bezuinigen investeert de militaire organisatie in haar mensen, slagkracht en zichtbaarheid. Het personeel krijgt spullen om goed en zo veilig mogelijk te kunnen werken. Defensie verhoogt de slagkracht met de aankoop van nieuw materieel en door bestaande middelen te moderniseren. Ook wordt geïnvesteerd in IT en cyber. Bovendien gaat Defensie intensiever samenwerken met partners. Denk aan bedrijven, de NAVO en de Europese Unie (EU).
Een veelzijdig inzetbare krijgsmacht is, gelet op de verslechterde veiligheidssituatie, noodzaak. De NAVO vraagt om grotere, robuustere eenheden voor de bondgenootschappelijke verdediging. Ook de Verenigde Naties (VN) en de EU doen steeds vaker een beroep op Defensie. En in Nederland zelf moet de krijgsmacht er natuurlijk ook staan als dat nodig is. De militaire organisatie is dan ook dringend toe aan herstel en versterking. Dat gebeurt. Hoe, op welke vlakken, om wat te kunnen en waarom? Het staat in de vandaag verschenen Defensienota.
Slagkracht
Het document, onder de titel ‘Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid’, beschrijft hoe de krijgsmacht er de komende jaren uit gaat zien. Zo staat in de nota dat onder meer de slagkracht wordt versterkt door wapensystemen te moderniseren en schepen te vervangen en aan te schaffen. Ook informatiegestuurd optreden krijgt prioriteit, net als het vergroten van de inzetbaarheid van jachtvliegtuigen en helikopters.

De steeds veranderende veiligheidssituatie vraagt om een wendbare robuuste krijgsmacht. Een die zich snel aanpast en er staat als het nodig is. Hoe dat er in de praktijk uitziet? Lees het in de Defensienota. Daarin staat ook wat er bij de Defensieonderdelen verbetert. Veel is namelijk mogelijk met het extra geld dat de komende jaren aan de Defensiebegroting wordt toegevoegd.

De uitgave staat vol plannen, niet alleen op het materiële vlak, maar nadrukkelijk ook op het personele. Denk aan betere begeleiding tijdens de loopbaan, arbeidsvoorwaarden, langer op functie blijven en kunnen beschikken over een nieuwe persoonlijke uitrusting. De veranderingen vragen echter tijd. Nieuw personeel moet worden opgeleid en verwerving van materieel vergt doorlooptijd.

Begin van een pad
Wat minister Ank Bijleveld-Schouten en staatssecretaris Barbara Visser betreft is deze Defensienota geen eindpunt, maar een begin van het pad dat koers zet naar de toekomst. Het moment dat Nederland weer beschikt over een gezonde krijgsmacht, robuust en wendbaar. Hiervoor zijn vervolgstappen nodig. Ook die zijn opgenomen in de Defensienota.

Defensie wil een organisatie zijn waar mensen met trots werken, een organisatie die zichtbaar is in de samenleving. Een organisatie die een goede partner is voor civiele autoriteiten, de Europese Unie, de NAVO, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Een krijgsmacht met voldoende middelen en mensen, tevreden personeel met vertrouwen in de organisatie.

Vragen?
Om 16.30 uur (in tegenstelling tot eerder bericht 15:00 uur) is het voor iedereen mogelijk over de Defensienota live vragen te stellen via: facebook.com/minvandefensie. De minister en staatssecretaris antwoorden

Bron: Defensie