Defensie, politie en Brainport Eindhoven onderzoeken technologische samenwerking

Structureel samenwerken op het gebied van onder meer autonoom rijden en robotisering. De Koninklijke Landmacht, de Nationale Politie en Brainport Eindhoven willen het graag. Gisteren tekenden de partijen een intentieverklaring dat het startschot vormt voor onderzoek naar de haalbaarheid van de samenwerking.
Halverwege volgend jaar moet duidelijk zijn in hoeverre het haalbaar is. De verschillende partijen hebben in ieder geval kennis, ervaring en middelen waarmee ze elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Onderzocht gaat worden of het bundelen van innovatieve capaciteiten in een permanent samenwerkingsverband mogelijk is. Naast het genoemde autonoom rijden en robotisering, moet ook gedacht worden aan samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld sensoring.

De wereld verandert voortdurend in hoog tempo. Om Europa en dus ook Nederland ligt een ring van onveiligheid. Staatssecretaris Barbara Visser liet weten blij te zijn met de ondertekening: “Operationeel dominant willen zijn onder alle omstandigheden. Ik hoor het de Commandant Landstrijdkrachten nog zeggen. Vandaag wordt daar invulling aan gegeven: innovatie als antwoord op de technologische ontwikkelingen. Dat kan de landmacht niet alleen, daarom is samenwerking het sleutelwoord.”

Deelnemers
Naast de Koninklijke Landmacht en de politie tekenden de burgemeesters van Oirschot en Eindhoven, de Stichting Brainport, de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Stichting Dutch Institute for Technology, Safety en Security van de politie.

Bron: Defensie

Burgemeesters: zet militairen in voor politietaken. Justitie en Defensie wijzen dit af.

De burgemeesters van de gemeenten Veenendaal, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug dienen vandaag een motie in op de ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om Defensie in te zetten voor politietaken om zo het tekort aan agenten op te vangen. De militairen zouden moeten helpen bij bewaking en beveiliging, waar nu agenten voor worden ingezet.
De betreffende burgemeesters zijn bang dat agenten overbelast raken. In hun gemeenten is er steeds minder politie op straat en zijn politiebureaus steeds vaker ‘s avonds en ‘s nachts dicht.
De politie in de Utrechtse gemeenten kampt met een structureel tekort aan agenten, onder meer door de inzet bij landelijke beveiligings- en bewakingstaken. Die taken zijn erbij gekomen na de moord op advocaat Derk Wiersum. De burgemeesters begrijpen dat er bepaalde keuzes gemaakt moeten worden en steunen die ook. Ze willen echter wel een structurele oplossing.

Defensie: geen geld en capaciteit
Overigens is kans klein dat Defensie geld gaat vrijmaken om de betreffende politie taken over te nemen. Volgens een woordvoerder van minister Bijleveld heeft Defensie geen geld en capaciteit om aan het verzoek te voldoen aldus de NOS.

Geen ondersteuning vanuit Defensie
Voor politiewerk moeten voorlopig geen militairen worden ingezet, vindt justitieminister Ferd Grapperhaus. De minister wil de personeelstekorten eerst op andere manieren het hoofd bieden.
„We moeten politietaken wel politietaken laten”, zegt Grapperhaus. „We kunnen daar ook nog een hoop maatregelen in verzinnen met elkaar.” Een gemeente die om agenten verlegen zit, kan „een extra beroep” doen op de landelijke eenheid.

Minister Bijleveld van Defensie voegt hieraan toe: “In specifieke gevallen geven we zeker bijstand, maar we gaan geen reguliere politietaken uitvoeren. Daar hebben we de mensen en de middelen ook niet voor.” Ook defensie kampt namelijk met een personeelstekort.
De Koninklijke Marechaussee neemt al veel bewakingstaken op zich, aldus de minister. Bijvoorbeeld rond het Binnenhof en de Tweede Kamer. Ook bij bijvoorbeeld de inval op het woonwagenkamp in Oss leverden militairen bijstand aan de politie. En de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) wordt ingezet bij plofkaken en poederbrieven. Maar daar moet het bij blijven, vindt minister Bijleveld.

Bron: NOS / Defensie (foto illustratief) / Telegraaf