Nieuw gezondheids- en tandheelkundig centrum Stroe geopend

De Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe heeft de primeur met een gloednieuw gezondheidszorg- en tandheelkundig centrum. Vanmorgen is het geopend.

Het eerstelijns gezondheidszorgcentrum is door de zeer doordachte inrichting overzichtelijk. De plek is goed voor jaarlijks 15.000 consulten en zo’n 2.500 behandelingen.
Het bijna energieneutrale pand biedt onder meer onderdak aan spreek- onderzoeks- en behandelruimten, een laboratorium, prikpoli en apotheek. Het tandheelkundig regiocentrum, in Stroe alleen al goed voor zo’n 6500 behandelingen per jaar, voorziet in normale en bijzondere tandheelkunde. Denk daarbij aan parodontologie en endodontologie. In totaal zijn er 8 behandelruimten. Het nieuwe onderkomen vormt de ‘voetafdruk’ voor alle toekomstige gezondheidscentra bij Defensie. Ermelo is de eerstvolgende.

Verbeteringen nodig
Parallel aan de nieuwbouw wordt hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de militair medische tak. “U constateerde dat de militaire gezondheidszorg niet meer voldeed aan de eisen en verwachtingen. En dat er veranderingen en verbeteringen nodig zijn om de kwaliteit te blijven garanderen”, zei commandant van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie commandeur Remco Blom namens staatsecretaris Barbara Visser tegen het medisch personeel.

Beste zorg aan onze militairen
“Dit nieuwe centrum is niet alleen een mijlpaal voor onze medewerkers en patiënten. Het staat ook symbool voor alle positieve ontwikkelingen. Zo zijn wij onder meer bezig met een herstelprogramma voor de gehele militaire gezondheidszorg”, aldus Blom.

Aan de nieuwbouw ging een lang proces vooraf. De vele jaren van minimalisme bij Defensie tornde aan de kwaliteit van het vastgoed. Het oude gezondheidscentrum werd in 2016 noodgedwongen gesloten. Dankzij het team dat de zorg in Stroe leverde, zaten de militairen op locatie niet zonder medische dienstverlening.

Zo goed als energieneutraal
Het gezondheidscentrum in Stroe, tevens regiocentrum voor het oosten des lands, is het eerste in een reeks van 6 nieuwbouw en 16 renovatieprojecten. Het nieuwe pand is, met ongeveer 300 zonnepanelen op het dak, bovendien zo goed als energieneutraal. Het toont dat ook Defensie een stap heeft gezet naar duurzame, energiezuinige en doelmatige gebouwen.

Bron: Defensie

Militaire gezondheidszorg beraadt zich op de toekomst

De krijgsmacht en dus ook de militaire gezondheidszorg moet veranderen om goed te kunnen inspelen op alle wijzigingen in de veiligheidssituatie. Denk aan internationale crises, terrorisme of schaarste aan grondstoffen. Dat geldt ook voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, robotisering en gezondheid. Maar hoe?

Het was 1 van de 3 speerpunten waarover vertegenwoordigers van alle geledingen van de Militaire Gezondheidszorg (MGZ) vandaag spraken. Dat gebeurde tijdens de zogenoemde Zwarte Waterconferentie. Die werd gehouden op het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum in Hilversum.
Doel
Het doel van de conferentie was 3-ledig. Zo was de vraag welke stappen nodig zijn om de MGZ verder te professionaliseren. In de tweede plaats hoe is aan te sluiten bij de wensen van de operationele commando’s. Ten derde ging het om de vraag welke civiele ontwikkelingen de Defensie Gezondheidzorg Organisatie moet omarmen. Tijdens de bijeenkomst werd de vraag gesteld op welke ontwikkelingen de MGZ moet inspelen en welke knelpunten voorrang krijgen.

Commandant Defensie Gezondheidszorg Organisatie commandeur Remco Blom brak een lans voor het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende partijen en beleidsmakers: “Voor jullie beeld: meer dan een handvol vlag- en opperofficieren hebben iets te zeggen over de militaire gezondheidszorg. Het is belangrijk dat we laten zien dat we gezamenlijk aan de slag zijn, gaan en blijven voor de verdere professionalisering van de MGZ.”

De toekomst van AMV
Ook werd gesproken over de grote druk op Algemeen Militair Verpleegkundigen. Veel deskundig en ervaren personeel verlaat Defensie voortijdig. Daardoor zijn er relatief veel, moeilijk te vervullen vacatures. Gevolg is dat de kwaliteit van de geleverde zorg in het geding komt. Een van de gestelde vragen was dan ook of het huidige concept van AMV’n nog wel van deze tijd is en of Defensie misschien behoefte heeft aan anders opgeleide verpleegkundigen.

gezondheidszorg Defensie

Digitale zorg
Derde gespreksonderwerp was de digitalisering van de gezondheidszorg. Het wordt in de naaste toekomst vanzelfsprekend gezondheid en inzetbaarheid op afstand te monitoren. Dat gebeurt dan op basis van big data-voorspellingen. Robots krijgen een rol binnen de MGZ.

Zwarte Water
Commandeur Blom sprak van een voor hem bijzondere bijeenkomst. “In mijn beginjaren bij Defensie mocht ik als jonge arts meedenken over de toekomst van de militaire gezondheidszorg bij de marine. Dat gebeurde in een hotel dat naast het Zwarte Water lag. Ik vond het een eer om als jonge en onervaren arts met de oude garde te praten over de toekomst van de MGZ. Ik vind het belangrijk dat kennis en kunde vanuit de gehele organisatie wordt ingezet voor de verdere professionalisering van de militaire gezondheidszorg.”

Bron: Defensie