België krijgt cyberleger met 200 computerexperts

De afgelopen maanden verschenen al dertig vacatures voor het Cyber Security Operations Center op het hoofdkwartier in Evere, het cyberleger. Het gros van de 92 medewerkers die de militaire inlichtingendienst dit jaar mag aanwerven, zijn dan ook cyberexperts voor het CSOC. Op termijn zullen er zowat 200 cyberexperts werken, bevestigt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), schrijft De Tijd.
België moet zo veel beter gewapend zijn tegen cyberaanvallen. De cyberexperts zullen in eerste instantie militaire doelwitten verdedigen, zoals wapensystemen en communicatienetwerken. Maar met een van de grootste cyberdiensten van ons land zal Defensie haar expertise delen bij andere cyberincidenten. Defensie krijgt ook de middelen om terug te slaan als ons land wordt aangevallen.

Selor, de rekruteerder van de federale overheid waarvoor Vandeput als minister van Ambtenarenzaken ook bevoegd is, moet de cyberexperts voor Defensie zoeken. Om vooral mensen met de nodige vaardigheden, zoals kennis van hacking, te vinden, wordt soepeler omgesprongen met de diplomavereisten. “Defensie geeft de voorkeur aan profielen met technische kennis die meteen inzetbaar zijn. Via vorming en ervaring on the job kunnen die doorgroeien naar een specialistenfunctie”, stelt Vandeput.

Hoeveel – of hoe weinig – cyberexperts nu al bij het CSOC werken, is ‘vertrouwelijk’.

Bron: HetLaatseNieuws / Defensie

Ook hoog oplopende problemen in België met personeelswerving Defensie

In België gaan elk jaar zo’n tweeduizend ervaren militairen met pensioen, en het wordt almaar moeilijker om die vrijgekomen plaatsen opnieuw in te vullen. “Hadden we vroeger per vacature te kiezen uit drie à vier rekruten, houden we vandaag na selectie slechts één kandidaat over. Soms zelfs niemand”, zegt legerstafchef Marc Compernol. Gevolg: binnen Defensie dreigen gaten te vallen. “Waardoor de reddingshelikopters van de luchtmachtbasis in ­Koksijde straks aan de grond moeten blijven.”
Het zijn moeilijke tijden voor Defensie. Het leger kreunt niet alleen onder de forse besparingen, maar wordt ook geconfronteerd met een ongeziene pensioneringsgolf. “De komende acht jaar gaat bijna de helft van alle huidige militairen met pen­sioen”, zegt Marc Compernol, de grote baas van het Belgische leger.

Daardoor dreigen op verschillende plaatsen – ook binnen het officierenkader – postjes oningevuld te blijven. Defensie heeft dit jaar budget om bijna 1.200 mensen aan te werven. “Maar een monteur die al 35 jaar aan onze F-16’s sleutelt, is niet zomaar te vervangen door een jong iemand met weinig ervaring. Bovendien is er sinds een tijdje veel minder interesse voor vacatures bij het leger”, zegt Compernol. “De afgelopen jaren hadden we per betrekking vaak zeven à acht kandidaten. Na onze selectieprocedures bleven daar drie à vier mensen van over, uit wie we konden kiezen. Vandaag houden we vaak maar één kandidaat over, soms zelfs niemand.”
Onderzoek naar populariteit
Waarom het leger plots minder populair is? “We zijn een onderzoek gestart”, zegt de legerstafchef. “Is het misschien het pensioendebat, waardoor militairen langer moeten werken? Weegt de nakende beslissing over de sluiting van verschillende legerkazernes door, waardoor mensen vandaag niet zeker zijn waar ze worden tewerkgesteld? Of zijn het de patrouilles op straat, die jonge kerels misschien niet zo uitdagend vinden?”

belgische defensie logo

Wat de reden ook is: Defensie wil ze snel kennen, want de toestand dreigt ernstig te worden. Hier en daar worden de eerste gaten zichtbaar. Zo dreigt onder meer de hulpverlening boven zee in gevaar te komen. Want de luchtmachtbasis van Koksijde, waar de reddingshelikopters staan, valt straks zonder monteurs, luchtverkeersleiders en wettelijk verplichte brandweerlui. Zij gaan zo goed als allemaal met pensioen. “En zonder hen kan er in Koksijde geen helikopter opstijgen of landen”, benadrukt Compernol. “Gelukkig vinden we ook een aantal militairen bereid om vrijwillig hun loopbaan te verlengen, en nog niet meteen met pensioen te gaan.”

Bron: Nieuws.be / Defensie Belgie