Duits-Nederlandse samenwerking krijgt ook maritiem vorm

Duitsland heeft vandaag getekend voor de bouw van 4 MKS 180-fregatten. Damen Shipyards ontwerpt de zogenoemde Mehrzweckkampfschiffe. Ze worden gebouwd op Duitse werven en krijgen radars van Thales Nederland. De bouw van de fregatten maakt duidelijk dat de Duits-Nederlandse samenwerking ook op maritiem vlak steeds meer vorm krijgt.

Op het gebied van landsystemen was dat al zo. Denk aan de Leopard 2A6-gevechtstank of Tactical Edge Networking. Dit laatstgenoemde project is bedoeld om de mobiele tactische communicatiesystemen van beide landen verder te integreren. Op maritiem vlak zijn er echter ook veel mogelijkheden voor (materieel)samenwerking.

Afgelopen maand sprak staatssecretaris Barbara Visser haar Duitse collega Benedikt Zimmer hier al over per videoverbinding.

“De intensieve samenwerking tussen Nederland en Duitsland heeft een lange geschiedenis en biedt kansen voor de toekomst. Daarom overleg ik regelmatig met mijn Duitse collega om te kijken hoe we deze mogelijkheden samen kunnen benutten”, Visser.

Het laatste gesprek ging over samenwerking bij de vervanging van de Nederlandse luchtverdedigings- en commandofregatten en de Duitse F124-fregattenklasse. “Afspraken hierover worden vastgelegd in een intentieverklaring die naar verwachting eind dit jaar volgt. Een gezamenlijke behoefte biedt ook kansen voor de Duitse en Nederlandse maritieme defensie-industrie’’, aldus Zimmer.

Eisenpakket
De volgende stap is het opstellen van een gezamenlijk eisenpakket voor de fregatten. Die moeten onder meer zichzelf, maar ook andere schepen beschermen tegen vliegtuigen en raketten.

De bewindspersonen bespraken naast de genoemde samenwerking op het gebied van fregattenbouw, ook de mogelijkheden bij de vervanging van transportschepen en de diverse vaartuigen voor de mariniers.

Daarnaast zetten de buurlanden zich in voor verdere samenwerking op het gebied van artilleriesystemen, grondgebonden luchtverdediging en elektronische oorlogvoering.

Zomer 2020Zomer 2020

Bouw nieuw bevoorradingsschip wordt Nederlands feestje

Een contract voor het nieuwe bevoorradingsschip Zr.Ms. Den Helder betekent dat meer dan 100 (voornamelijk) Nederlandse bedrijven aan de slag kunnen. Vice-admiraal Arie Jan de Waard plaatste in Den Helder namens Defensie zijn handtekening op het document. CEO Arnout Damen deed dat namens Damen Schelde Naval Shipbuilding. Als alles volgens plan verloopt levert het familiebedrijf het Combat Support Ship het 2e kwartaal van 2024 op. Een jaar later is het dan operationeel inzetbaar.

De Scheepsbouwer begeleidt de bouw van dit innovatieve schip als hoofdaannemer, samen met de Defensie Materieel Organisatie (DMO). De 100 betrokken bedrijven vormen een groot deel van de Nederlandse marinebouwsector.

De contractondertekening gebeurde op de brug van het Joint logistic Support Ship (JSS) Zr.Ms. Karel Doorman. De grotere broer van de Den Helder vormt de basis voor het ontwerp van het nieuwe Combat Support Ship (CSS). Hiermee brengt de Koninklijke Marine haar bevoorradingscapaciteit weer op peil.

Helpt bij uitvoeren grondwettelijke taken.
Overigens doet het CSS nauwelijks onder voor het JSS. Het nieuwe schip telt misschien iets minder meters en tonnage, maar is in innovatie zijn oudere broer ver vooruit en vult hem aan. Met het CSS is de marine weer in staat om een maritieme taakgroep langere tijd op zee te houden. Dat geldt zowel in nationaal als in internationaal verband. Dit vergroot de effectiviteit van (inter)nationale vlootverbanden en helpt de krijgsmacht bij het uitvoeren van de grondwettelijke taken.

Beheersen van vluchtelingenstromen
Het nieuwe schip is wereldwijd inzetbaar en kan, beschermd door fregatten, opereren onder hoge dreiging. Daarnaast is het te gebruiken bij de bestrijding van drugssmokkel, het beheersen van vluchtelingenstromen en het verlenen van noodhulp. Het bijna 200 meter lange bevoorradingsschip krijgt een 75-koppige bemanning en kan daarnaast ook 75 opvarenden meenemen. Er is plaats voor meerdere helikopters en zo’n 20 containers.

De bouwopdracht is niet Europees aanbesteed. Defensie wil de kennis en kunde van het ontwerpen en bouwen van marineschepen in Nederland houden. De krijgsmacht beriep zich hiervoor op het artikel 346 van het Verdrag Werking Europese Unie. Hierin staat dat lidstaten wezenlijke veiligheidsbelangen mogen beschermen.

De totale kosten van de bouw van Zr.Ms. Den Helder bedragen €375 miljoen.