Gebrek aan cybercrime-expertise bij politie

Het moet voor de politie eenvoudiger worden om experts als vrijwilliger in te zetten in de strijd tegen cybercrime. Daarvoor pleit de VVD volgens RTL Nieuws. Nu is het volgens de VVD zo dat de politie vaak niet de beste mensen krijgt omdat die voor veel meer geld in het bedrijfsleven kunnen werken.

De VVD wil dat minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus (CDA) zo snel mogelijk om tafel gaat met de korpsleiding van de politie en het bedrijfsleven om te kijken hoe cyberexperts als vrijwilligers kunnen worden ingezet. VVD-Tweede Kamerlid Arno Rutte wil dat ‘het talent dat er al in Nederland is zo slim en zo goed mogelijk wordt ingezet’.

Schaarste bij politie
De politie heeft enorme schaarste op het gebied van cybercrime-expertise. Digitale expertise is sowieso schaars in de hele markt. Ook voor commerciële bedrijven. En daar moet de politie mee concurreren. Dat is behoorlijk lastig.

Bron: ANP
Politie schrapt digitale scholing

Korps komt 20 miljoen tekort voor gewenste opleidingen.
Uit politiedocumenten die in het bezit zijn van De Telegraaf blijkt dat het korps niet genoeg geld heeft voor opleidingen. Voor dit jaar blijkt er 43,2 miljoen euro nodig om alle gewenste opleidingen te kunnen aanbieden. Dat is ruim 20 miljoen meer dan van het huidige budget (22,7 miljoen) betaald kan worden. Daardoor worden sommige trainingen helemaal niet en andere slechts ten dele aangeboden.

Het meest opmerkelijke is dat er nul euro wordt uitgetrokken voor training in digitale opsporing. Dat is een tak van het politiewerk die steeds belangrijker wordt. Bijna elk onderzoek heeft inmiddels steun van een digitale specialist nodig omdat bijvoorbeeld een computer of smartphone moet worden uitgelezen.
Om agenten digitaal ’up to date’ te houden was vanuit de organisatie om 6,7 miljoen euro gevraagd. Maar daarvan is voor dit jaar welgeteld niks toegekend. Volgens betrokkenen betekent dit dat dure zij-instromers nu niet verder opgeleid kunnen worden. Bovendien kunnen er in rechtszaken problemen ontstaan als agenten digitale informatie niet op de juiste manier in juridische bewijsvoering kunnen omzetten.

’Onbegrijpelijk’
SP-Kamerlid Michiel van Nispen vindt het ’onbegrijpelijk’ dat er binnen de politie geen geld is voor opleidingen en kaart deze week de zaak aan in het parlement. „Hoe kan de minister een stevige aanpak van kinderporno beloven en aan de andere kant de digitale specialisten niet opleiden?”
Maar de opleidingen in het digitale domein zijn niet de enige die vooralsnog niet doorgaan. Zo had de politie het voornemen om alle agenten op straat reanimatiecursussen te geven. Kosten: 2,4 miljoen euro. Ook hier is echter momenteel geen cent voor beschikbaar.

Hetzelfde probleem speelt bij de cursussen die nodig zijn om agenten te trainen in het afpakken van crimineel geld. Daar is juridische en financiële kennis voor nodig. Ook hier is geen budget voor. En ondanks dat de politie de noodzaak tot extra rij-instructeurs „urgent” vindt, er moeten namelijk veel meer agenten een speciale rijopleiding krijgen, wordt de benodigde 2 miljoen niet uitgetrokken.
Het afpakken van crimineel geld en digitale opsporing gelden nota bene als prioriteiten. Voor die twee zaken wordt er naar het kabinet en geld uit het regeerakkoord gekeken. Ook voor de rij-opleidingen en reanimatiecursussen wordt naar oplossingen gezocht. Het korps aast op andere potjes, al erkent de politie in het interne document ook dat mogelijkheden daarvoor beperkt zijn.

Kritisch
Binnen de politie en in Den Haag wordt met enige vrees uitgekeken naar de verschijning van een enquête die is gehouden onder enkele honderden rechercheurs, op initiatief van de Nederlandse Politiebond. Duidelijk is al dat alle ondervraagde rechercheurs zich uiterst kritisch hebben uitlaten over de aanpak van de vooral zwaardere misdaad in Nederland. Het stuk ’Noodkreet van de recherche’ zal vermoedelijk eind van de maand naar buiten worden gebracht.

Justitie laat slechts weten dat er momenteel nog steeds gesprekken worden gevoerd over hoe het extra politiegeld uit het regeerakkoord besteed kan worden. Het is de vraag of met dat geld de gewenste opleidingen betaald kunnen worden. Den Haag wil immers ook extra wijkagenten.

Bron: Telegraaf / Politie