me-oefening_noventas-by-politie

Politie schrapt digitale scholing

Korps komt 20 miljoen tekort voor gewenste opleidingen.
Uit politiedocumenten die in het bezit zijn van De Telegraaf blijkt dat het korps niet genoeg geld heeft voor opleidingen. Voor dit jaar blijkt er 43,2 miljoen euro nodig om alle gewenste opleidingen te kunnen aanbieden. Dat is ruim 20 miljoen meer dan van het huidige budget (22,7 miljoen) betaald kan worden. Daardoor worden sommige trainingen helemaal niet en andere slechts ten dele aangeboden.

Het meest opmerkelijke is dat er nul euro wordt uitgetrokken voor training in digitale opsporing. Dat is een tak van het politiewerk die steeds belangrijker wordt. Bijna elk onderzoek heeft inmiddels steun van een digitale specialist nodig omdat bijvoorbeeld een computer of smartphone moet worden uitgelezen.
Om agenten digitaal ’up to date’ te houden was vanuit de organisatie om 6,7 miljoen euro gevraagd. Maar daarvan is voor dit jaar welgeteld niks toegekend. Volgens betrokkenen betekent dit dat dure zij-instromers nu niet verder opgeleid kunnen worden. Bovendien kunnen er in rechtszaken problemen ontstaan als agenten digitale informatie niet op de juiste manier in juridische bewijsvoering kunnen omzetten.

’Onbegrijpelijk’
SP-Kamerlid Michiel van Nispen vindt het ’onbegrijpelijk’ dat er binnen de politie geen geld is voor opleidingen en kaart deze week de zaak aan in het parlement. „Hoe kan de minister een stevige aanpak van kinderporno beloven en aan de andere kant de digitale specialisten niet opleiden?”
Maar de opleidingen in het digitale domein zijn niet de enige die vooralsnog niet doorgaan. Zo had de politie het voornemen om alle agenten op straat reanimatiecursussen te geven. Kosten: 2,4 miljoen euro. Ook hier is echter momenteel geen cent voor beschikbaar.

Hetzelfde probleem speelt bij de cursussen die nodig zijn om agenten te trainen in het afpakken van crimineel geld. Daar is juridische en financiële kennis voor nodig. Ook hier is geen budget voor. En ondanks dat de politie de noodzaak tot extra rij-instructeurs „urgent” vindt, er moeten namelijk veel meer agenten een speciale rijopleiding krijgen, wordt de benodigde 2 miljoen niet uitgetrokken.
Het afpakken van crimineel geld en digitale opsporing gelden nota bene als prioriteiten. Voor die twee zaken wordt er naar het kabinet en geld uit het regeerakkoord gekeken. Ook voor de rij-opleidingen en reanimatiecursussen wordt naar oplossingen gezocht. Het korps aast op andere potjes, al erkent de politie in het interne document ook dat mogelijkheden daarvoor beperkt zijn.

Kritisch
Binnen de politie en in Den Haag wordt met enige vrees uitgekeken naar de verschijning van een enquête die is gehouden onder enkele honderden rechercheurs, op initiatief van de Nederlandse Politiebond. Duidelijk is al dat alle ondervraagde rechercheurs zich uiterst kritisch hebben uitlaten over de aanpak van de vooral zwaardere misdaad in Nederland. Het stuk ’Noodkreet van de recherche’ zal vermoedelijk eind van de maand naar buiten worden gebracht.

Justitie laat slechts weten dat er momenteel nog steeds gesprekken worden gevoerd over hoe het extra politiegeld uit het regeerakkoord besteed kan worden. Het is de vraag of met dat geld de gewenste opleidingen betaald kunnen worden. Den Haag wil immers ook extra wijkagenten.

Bron: Telegraaf / Politie

cyber_noventas-by-mindef

‘Nederland kan digitale dreigingen niet aan’

Nederland moet snel een organisatie krijgen die digitale dreigingen uit het buitenland in kaart brengt. Dat zegt de strategisch adviseur Nationale Veiligheid en Cyber van het ministerie van Defensie in de Volkskrant. “We moeten gaan opletten en detecteren.”
“Dagelijks richten duizenden hackers – Russen, Chinezen, maar ook Iraniërs of hackers uit minder voor de hand liggende landen als Sudan – hun digitale pijlen op het Westen”, waarschuwt brigadegeneraal Wilfred Rietdijk. Volgens hem moeten we daarom niet alleen in tijden van crises opletten, maar permanent.
Volgens Rietdijk moet een centraal orgaan daarom in de gaten houden op welke manier de democratie wordt ondermijnd door buitenlandse krachten. Inlichtingendiensten en Defensie zijn daar nu niet tegen opgewassen, zegt hij.
“Het gaat niet om één beslissende gebeurtenis. Zie het als een salami met dunne schijfjes, die staan voor ondermijning van de NAVO of de verwijding in Nederland tussen links en rechts.”

Bedreigend
Rietdijk ziet de informatieoorlog als zeer bedreigend voor de democratie. Volgens hem is Nederland vooral kwetsbaar als het gaat over integratieproblematiek, de weerklank van de islam en desinformatie op internet.
Hij wijst bijvoorbeeld op pogingen tot manipulatie en beïnvloeding via nepnieuws vanuit Rusland. Volgens hem heeft Moskou geprobeerd Nederlanders te manipuleren met valse berichtgeving over de MH17. Ook zou de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie in Litouwen voortdurend te maken hebben met Russische hackpogingen.

Met zijn pleidooi voor een centraal orgaan sluit Rietdijk aan bij het advies dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in mei gaf. Daarin werd gepleit voor een nationale veiligheidsraad, onder leiding van de premier, die het binnen- en buitenlandse veiligheids- en defensiebeleid bepaalt.

Bron: NOS /Defensie